Agile Management

De strategische noodzaak tot digitale transformatie vereist van organisaties in de private én de publieke sector dat ze ook een agile transformatie realiseren. Het ontwikkelen van een agile organisatiecultuur, aanpassing in werkprocessen op alle niveaus in de organisatie, en aanpassing van technologie zijn daarbij randvoorwaarden.

Is een agile transformatie noodzakelijk om de strategische digitale ambities van uw organisatie te realiseren en te borgen? Investeer dan in de ontwikkeling van een volwassen agile organisatie. 

Werk met de thought leaders op het gebied van agile
Meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector & ICT
Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation

Agile Portfoliomanagement in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Wij combineren traditionele en agile methodieken in onze aanpak voor project- en portfoliomanagement"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Hoe wilt u agile professionaliseren?

Succesvolle agile transformatie vereist betrokkenheid en inzet van alle gelederen in uw organisatie. Dat wil zeggen medewerkers, middelmanagers, seniormanagement en staf. Het is nooit een verandering binnen IT alleen. Dit vereist visie, discipline, focus op benefits en kwaliteit, een incrementele aanpak en mindset van continu verbeteren. Wat wordt de volgende stap van uw organisatie? 

Incompany maatwerk

De meeste organisaties die ons benaderen, hebben al ervaring opgedaan met agile. In de praktijk zien ze de kansen maar ook de uitdagingen. Dan helpt het vaak om te profiteren van de ervaring die we bij andere vergelijkbare organisaties hebben opgedaan. Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om agile verder te professionaliseren. Welke aanpak sluit aan bij uw behoeften?

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u samen met collega's een gezamenlijke start maken met de invoering van agile? Kies dan voor onze incompany basis training. Aan het eind van de training hebt u de kennis en inzichten om een actieplan te maken. Samen kiezen we de best passende agile methodieken en technieken. Denk bijvoorbeeld aan SCRUM, Agile PM, PRINCE2 Agile, KANBAN of een hybride aanpak. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Wordt er al agile gewerkt maar wordt er nog onvoldoende prestatieverbetering gerealiseerd? Moeten de kwaliteit van user stories, besluitvorming, overleg en kwaliteitsplanning en -beheersing beter? Is de business nog niet getraind? Dan maken we graag een programma op maat om deze knelpunten op te lossen.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


De professionalisering van agile kan alleen slagen wanneer er ook een omslag in de mindset en cultuur worden gerealiseerd. "Blijft de naald haken" omdat er gewerkt wordt op basis van een oude mindset? Gaan bedrijfsadvisering en consultancy u vooralsnog een stap te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren om de succesvolle agile transformatie van uw organisatie te borgen. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Een agile transformatie brengt veranderingen met zich mee voor alle stakeholders binnen uw organisatie. Ook het middelmanagement en senior management. Zijn eerdere implementaties mislukt? Wilt u voorkomen dat u opnieuw in dezelfde valkuilen zult vast lopen? Kies dan voor organisatieontwikkeling op maat en borg een aanpak die deze keer wel slaagt.

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank

Inzet van agile methodieken

Agile methodieken en technieken kunnen worden gebruikt om een individueel agile initiatief te managen en om het raamwerk voor de organisatie op maat te maken. Met meer dan 50 standaards, methodieken en raamwerken is er inmiddels veel te kiezen. Wij helpen u daar graag bij zodat u een oplossing kiest die aansluit bij wat u in de praktijk nodig hebt.

Hybride raamwerken zijn de standaard

In de afgelopen 20 jaar hebben zowel agile als project-, programma- en portfolio- een ontwikkeling door gemaakt. Organisaties die het rendement op hun investeringen in verandering willen optimaliseren, hanteren inmiddels hybride raamwerken voor project- en verandermanagement. Zo wordt elk initiatief met de meest geschikte aanpak uitgevoerd.

Agile methodieken in Nederland

SCRUM is verreweg de meest bekende en gebruikte agile methodiek. Op projectniveau kennen we Agile Project Management (Agile PM) en PRINCE2 Agile. Recent zijn daar Agile Programme Management en Agile Portfolio Management aan toegevoegd. Bekende raamwerken zijn SAFe, DaD (Disciplined Agile Delivery), NEXUS en LeSS.

SCRUM

SCRUM is verreweg de meest bekende agile toepassing wereldwijd. SCRUM ondersteunt iteratieve, incrementele en adaptieve ontwikkeling van producten om te voorzien in oplossingen voor complexe organisatievragen. Bekende begrippen zijn bijvoorbeeld de User Story, de Product Backlog, de Sprint en een Increment.

Agile PM

Agile PM is gebaseerd op DSDM dat ontwikkeld werd in 1994. Agile PM ondersteunt zowel eenvoudige als complexe veranderprojecten binnen uw organisatie. De schaalbaarheid van de aanpak maakt het een aantrekkelijke basis voor uw projectmanagement raamwerk. Agile PM is ontwikkeld door agile thought leaders van het eerste uur en slaat een optimale balans tussen de activistische agile mindset en de corporate projectbesturing. 

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile is net als Agile PM een methodiek voor het management van agile projecten. PRINCE2 Agile integreert agile productontwikkeling met projectbesturing. PRINCE2 Agile is uitermate geschikt voor inzet in een omgeving waar binnen IT al wordt gewerkt met agile technieken en processen. PRINCE2 Agile ondersteunt de integratie van IT, de business en strategie.

GPP Praktijkaanpak

Niet iedere organisatie wil uitgaan van een methodiek bij het vorm geven van een agile training of de agile aanpak voor de eigen organisatie of het eigen project. In dat geval is de GPP Praktijkaanpak een goede oplossing. Op basis van uw praktijkbehoeften zetten we een samenhangend en geïntegreerde aanpak neer die naadloos aansluit op uw unieke agile omgeving en initiatieven.

Agile Programme Management

Agile Programme Management voorziet in het opzetten van een programmaorganisatie waarbinnen agile productontwikkeling en agile projectmanagement prominent zijn. De methodiek is gestoeld op algemeen bekende principes van programmamanagement zoals we deze ook kennen van MSP (Managing Successful Programmes). Een voordeel is dat een agile vocabulaire wordt gehanteerd als basis.

Agile Portfolio Management

Agile Portfolio Management definieert de uitgangspunten, besturingsprincipes en processen voor het management van een agile portfolio. De methodiek zoomt in op de organisatiebesturing om snel en flexibel in te blijven spelen op veranderende strategische ontwikkelingen. Het ontwikkelen van een agile strategie is één van de aansprekende elementen van agile portfolio management.

Scaling Agile Frameworks

Voor het opschalen van agile naar het organisatieniveau bestaan diverse Scaling Agile Frameworks. De bekendste zijn SAFe (Scaled Agile Framework), LeSS (Large Scale SCRUM), DAD (Disciplines Agile Development) en NEXUS. 

P3M3 Project Programme Portfolio Management Maturity Model

P3M3 is dé internationale marktstandaard in zowel de publieke als private sector voor de beoordeling van de volwassenheid van project-, programma- en portfoliomanagement van een organisatie. P3M3 is toepasbaar op traditionele, agile en hybride organisaties. De kracht van P3M3 zit in de focus op adequaat leiderschap en effectieve gedragingen als basis voor een organisatie die zich continu verbetert.

Quote Agile Management Heineken International

"We hebben vanaf de start een verandermanagementafdeling aan de Integrated Portfolio Management Office (IPMO) verbonden. We hanteren zowel traditionele als agile managementmethodieken."
C.J. van Boheemen, Heineken International

Welke training sluit aan op uw behoeften?

Een goede agile training is een training die aantoonbaar leidt tot betere prestaties voor uw organisatie. Waarom zou u anders investeren in training? Welke training levert het meest op voor de agile transformatie en het vergroten van de wendbaarheid van uw organisatie? Wilt u zelf eerst op verkenning en deel nemen aan één van onze open trainingen? Of ziet u meer voordeel in een incompany training? 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze agile trainers zelf.

SCRUM in de Praktijk bij Virtual Affairs

"Binnen de organisatie wordt gewerkt met een geïntegreerde aanpak op basis van PRINCE2 en SCRUM"
Noortje Noordstrand, Virtual Affairs
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze agile specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.