PRINCE2

PRINCE2 levert een geïntegreerde, samenhangende en herhaalbare aanpak om een project voor te bereiden, te plannen, beheerst uit te voeren en gecontroleerd af te sluiten. De PRINCE2 methode is toepasbaar binnen elke branche en functionele discipline, en ondersteunt zowel klassieke, agile als hybride projecten.

Wilt u professioneel projectmanagement duurzaam verankeren in de aanpak van uw organisatie? Kies dan voor de PRINCE2 methodiek als basis. Wij denken graag met u mee over een gedragen en succesvolle introductie.

> 350.000 mensen gecertificeerd in Nederland
Dé marktstandaard voor projectmanagement in Nederland
Al 25 jaar meest gebruikt wereldwijd

Quote PRINCE2 bij Urenco

"PRINCE2 is de basis van onze aanpak. Onze projecten worden efficiënter gerealiseerd, we besparen kosten en projecten worden vaker op tijd opgeleverd."
Jens van den Akker, Urenco

PRINCE2 definitie van een project

PRINCE2 definieert een project als een tijdelijke organisatie (of team) dat wordt opgezet voor het ontwikkelen van één of meer producten voor de organisatie op basis van een overeengekomen Business Case. 

Opbouw PRINCE2

PRINCE2 is opgebouwd uit vier geïntegreerde elementen:

 1. Principes.
 2. Thema's.
 3. Processen.
 4. De projectomgeving.

1. Principes

De principes definiëren de randvoorwaarden die moeten worden geborgd voor projectsucces:

 • Voortdurende zakelijke rechtvaardiging.
 • Leren van ervaring.
 • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden.
 • Managen per fase.
 • Productgerichte aanpak.
 • Management-by-exception.
 • Op maat maken voor de projectomgeving.

2. Thema’s

De thema's beschrijven op welke manier invulling kan worden gegeven aan de principes:

 • Business case (waarom).
 • Organisatie (Wie).
 • Kwaliteit (Wat).
 • Plannen (hoe, hoeveel, wanneer).
 • Risico (Wat als).
 • Wijziging (Wat is de impact).
 • Voortgang (Waar zijn we nu, waar gaan we naartoe, zullen we doorgaan).

3. Processen

De processen beschrijven wanneer wat moet worden gedaan, wie daarvoor verantwoordelijk is, en welke informatie benodigd is voor het nemen van besluiten en het monitoren en beheersen van de voortgang:

 • Opstarten van een project.
 • Sturen van een project.
 • Initiëren van een project.
 • Beheersen van een fase.
 • Managen van productoplevering.
 • Managen van een faseovergang.
 • Afsluiten van een project.

4. Op maat maken voor de projectomgeving

Adequaat maatwerk voor de projectomgeving en het project levert een gedragen, effectieve en efficiënte inzet van PRINCE2 op. 

Projectmanagement in de Praktijk bij Gemeente Amsterdam

"Vooral het denken in en werken met producten leverde grote toegevoegde waarde op"
Paul Mooij, Gemeente Amsterdam

Wat kan PRINCE2 voor uw organisatie betekenen?

Wilt u projectmanagement introduceren of professionaliseren met PRINCE2? Vallen de projectprestaties van uw organisatie tegen en wilt hier verandering in brengen? Wordt er al met PRINCE2 gewerkt maar klagen stakeholders over vertragende bureaucratie? Onze gespecialiseerde ervaringsdeskundigen denken met u mee over de beste aanpak om uw management en medewerkers te betrekken en steeds betere projectprestaties te leveren.

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om projectmanagement met behulp van PRINCE2 te professionaliseren. U kunt bij ons terecht voor een PRINCE2-introductie workshop tot en met een integrale projectmanagement implementatie. Welke aanpak sluit het best aan bij uw doelen?

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u uw management en medewerkers vanaf het begin betrekken bij het professionaliseren van projectmanagement met behulp van PRINCE2? Of is er een nieuwe groep medewerkers die nog niet getraind is en die u wilt aansluiten op uw aanpak? Kies dan voor een incompany basistraining. Aan de hand van concrete opdrachten leren uw mensen PRINCE2 direct toepassen op hun eigen projecten. De training kunnen we volledig op maat maken voor de unieke aanpak van uw organisatie. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Loopt u tegen specifieke knelpunten aan bij de inzet van PRINCE2? Kies dan voor een incompany training plus. Deze training richten we volledig op het oplossen van concrete knelpunten en korte termijn prestatieverbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan onbeheerste scope wijzigingen, onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, of gebrekkig risicomanagement.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Hebt u te maken met slepende knelpunten die maar niet worden opgelost? Missen uw teams specifieke kennis en competenties om terugkerende problemen afdoende op te lossen? En gaat organisatieadvies u een stap te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief programma veranderen de deelnemers al tijdens de training de aanpak van hun eigen projecten. Hierbij worden zowel hard skills als soft skills mee genomen. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


U wilt de projectmanagement volwassenheid van uw organisatie aantoonbaar verbeteren. Wenst u de slag maken van een ad hoc aanpak met teveel verrassingen naar een voorspelbare projectorganisatie met herhaalbare en verbeterbare projectmanagement routines? Kies in dat geval voor organisatieontwikkeling. Deze programma's kunnen bestaan uit diverse interventies waaronder een community review, een P3M3-assessment en de gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van een integraal verbeterplan.

Quote PRINCE2 Erasmus MC

"Het projectmanagement raamwerk voor de vastgoedorganisatie van het Erasmus MC hebben we ontwikkeld op basis van PRINCE2. De implementatie resulteerde in P3M3-certificering van de projectorganisatie (14de wereldwijd)"
Erasmus MC, Professionaliseren projectmanagement met PRINCE2

Praktijkgerichte PRINCE2-trainingen inclusief implementatieondersteuning

Aan het eind van onze trainingen hebben deelnemers geoefend met de meest gebruikte PRINCE2-technieken. Maar daar houden onze trainingen meestal niet op. Organiseert u met ons een incompany training? Dan zijn implementatie workshops een standaard onderdeel van onze aanpak. Dit kan worden aangevuld met advies, mentoring en coaching. Zo krijgen uw management en teams direct ondersteuning bij vragen die de voortgang belemmeren. U realiseert maximale voortgang in minimale tijd. Uiteraard bent u ook welkom om deel nemen aan onze maandelijkse open PRINCE2-trainingen door heel Nederland.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze PRINCE2-trainers zelf.

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze PRINCE2-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.