Managing Benefits

Managing Benefits is het enige complete en geïntegreerde internationale standaardwerk voor het management van benefits op project-, programma- én portfolioniveau. De methodiek integreert het procesperspectief, het financiële perspectief en het perspectief van organisatiepsychologie.

Wilt u het management van benefits binnen uw organisatie introduceren, professionaliseren of verbeteren? Investeer dan in Managing Benefits en ontwikkel samen met uw teams de aanpak die aansluit op de unieke behoeften van uw organisatie.

Dé enige internationale marktstandaard voor batenmanagement
Toepasbaar in publieke, non-profit en private sector
Focus op gedragsverandering en "cognitive biases"

Quote Batenmanagement Erasmus MC

"De vastgoedsector van het Erasmus MC hebben we ondersteund met P3M3-assessments en ontwikkeling van het projectmanagementraamwerk met benefits management als onderdeel."
Erasmus MC, Leiderschapsontwikkeling & Synergie

1. Definitie benefit en benefits management

 • Een benefit is een meetbare verbetering naar aanleiding van een gerealiseerde verandering, die als positief wordt ervaren door één of meer stakeholders, en die bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen (inclusief de strategische doelstellingen)
 • Benefits management is het identificeren, kwantificeren, analyseren, plannen, monitoren, realiseren en optimaliseren van benefits.

2. What is benefits management?

 • Definitions: what are we talking about?
 • Value and value management.
 • Why do we need benefits management?
 • Benefits management objectives.

3. Principles

 1. Align benefits with strategy.
 2. Start with the end in mind.
 3. Utilize successful delivery methods.
 4. Integrate benefits with performance management.
 5. Manage benefits from a portfolio perspective.
 6. Apply effective governance.
 7. Develop a value culture.

 4. Benefits Management Cycle

 • The benefits management cycle:
  • Identify and quantify.
  • Value and appraise.
  • Plan.
  • Realize.
  • Review.
 • The barriers to efficient and effective benefits management and how to overcome them.
 • Key success characteristics of effective benefits management.
 • Overview key roles, responsibilities and documentation.

5. Identify and quantify

 • Identify benefits.
 • Quantify benefits

6. Value and appraise

 • Valuing benefits.
 • Appraisal.
 • Value and benefits management.

7. Plan

 • The four themes that underpin the plan practice.
 • Validating the benefits forecast.
 • Prioritizing the benefits.
 • Managing pre-transition activity.
 • Selecting appropriate benefits measures.
 • Managing benefits threats and opportunities.
 • Planning effective stakeholder engagement.
 • Preparing benefits documentation.

8. Realize

 • Themes that run across the realize practice.
 • Transition management.
 • Tracking and reporting benefits realization and taking corrective action.
 • Optimizing benefits realization - winning hearts as well as minds.

9. Review

 • Initiative-led and independent reviews.
 • Benefit reviews at start-up.
 • Benefits reviews "in-flight".
 • Post-implementation review.
 • OGC gateway reviews.

10. Portfolio-based benefits management

 • What is the objective of portfolio-based benefits management?
 • The scope of portfolio-based benefits management.

11. Implementing and sustaining progress

 • Implementing benefits management.
 • Sustaining progress in benefits management.
 • Next steps.

12. Benefits management documentation

 • Portfolio benefits management framework.
 • Portfolio benefits realization plan.
 • Portfolio dashboard report.
 • Benefits management strategy (initiative).
 • Benefits realization plan (initiative).
 • Benefits profile (initiative).

13. Benefits management roles and responsibilities

 • Portfolio Investment Committee.
 • Portfolio Delivery Committee.
 • Portfolio Director.
 • Portfolio benefits manager.
 • Senior responsible owner.
 • Sponsor.
 • Executive.
 • Programme manager.
 • Business change manager.
 • Business change team.
 • Programme office.
 • Benefits manager.
 • Benefits owner.

14. Common cognitve biases

 • The illusion of control.
 • The status quo bias.
 • The sunk cost effect.
 • Confirmation bias and being slow to change our minds.
 • Framing - the way options are presented affects the choice made.
 • Mental accounting.
 • Ignoring regression to the mean.
 • The affect heuristic.
 • The endowment effect.
 • Expectation or confirmation bias.
 • The planning fallacy.
 • Availability bias.
 • Groupthink.
 • The framing affect and loss aversion.
 • Anchoring and adjustment.
 • WYSIATI.
 • Confusing correlation and causation.

15. Other topics

 • Quantifying and valuing benefits in the public sector.
 • Benefits management competencies and skills.
 • Benefits logic map.
 • Managing benefits health-check assessment.

Quote Managing Benefits Ministerie SZW

"Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we samen met Stephen Jenner (auteur Managing Benefits & Management of Portfolios) een masterclass Managing Benefits verzorgd"
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Masterclass Managing Benefits o.l.v. Stephen Jenner

Hoe wilt u de bijdrage van projecten aan uw organisatiedoelstellingen verbeteren?

Worden business cases in uw organisatie vooral gemaakt om budgetten en resources toegewezen te krijgen? Zijn projecten en andere veranderinitiatieven teveel output-driven in plaats van benefits-driven? Ligt er teveel nadruk op benefits management processen maar worden de benefits zelf onvoldoende proactief gemanaged om te borgen dat ze daadwerkelijk worden gerealiseerd? Of zijn de meeste mensen getraind in project-, verander- en portfoliomanagement en wilt u batenmanagement breed introduceren in de organisatie?

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om batenmanagement in uw organisatie te introduceren, te professionaliseren of te verbeteren. Onze ervaring ligt zowel in de publieke als private sector en in ontwikkelingssamenwerking. Welke oplossing het best aansluit op uw vraag en behoeften hangt mede af van het belang en de urgentie, en de huidige volwassenheid van uw organisatie. Elk van de vier oplossingen snijden we volledig toe op uw unieke situatie, doelen en voorkeuren.

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u het management en de teams in uw organisatie vanaf het begin betrekken bij de professionalisering van batenmanagement? Dan is een incompany training basis een geschikte keuze. Op interactieve en praktische wijze ontwikkelen uw teams en management een gemeenschappelijk inzicht en begrippenkader om batenmanagement te introduceren. Meestal wordt de training afgesloten met een presentatie door de deelnemers aan de key stakeholders zodat het initiatief direct door loopt.

Oplossing 2. Incompany training plus


Worden er al business cases gemaakt maar komt het actief managen van baten onvoldoende uit de verf? Zijn uw teams al getraind in de basis van project-, verander- en portfoliomanagement? En zijn er specifieke knelpunten die u wilt oplossen? Dan is een incompany training plus een goede keuze. We maken de training geheel op maat voor uw type projecten zodat teams complementaire kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Blijft uw organisatie steken in oude gewoonten? Lukt het maar niet om de transformatie door te maken van een output-driven-projectcultuur naar een benefits-driven-verandercultuur? Maar gaat organisatieadvies u op dit ogenblik nog te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief programma maken uw management en teams tijdens de training zelf een transformatie door in de manier waarop ze het management van benefits aanpakken. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Voor het realiseren van uw strategische ambities is het noodzakelijk dat batenmanagement wordt geprofessionaliseerd. Dan kiest u voor organisatieontwikkeling. Samen met uw teams brengen we huidige gang van zaken in beeld. We identificeren de huidige sterktes en de zwaktes en ontwikkelen samen met uw teams een visie en verbeterplan. We ondersteunen de uitvoering en leveren mentoring, coaching en advies waar nodig totdat het door u gewenste prestatieniveau geborgd is.

Benefits Management in de Praktijk bij Heineken International

"Naast de bestaande HR-ontwikkelingstools blijven we als IPMO ons specifiek ontwikkelen op het gebied van portfoliomanagement. Daarbij zorgen we er ook voor dat men wordt opgeleid in benefits management en Agile."
C.J. van Boheemen, Heineken International

Praktijkgerichte batenmanagement trainingen inclusief implementatieondersteuning

De meeste stakeholders die een rol vervullen in en verantwoordelijk zijn het daadwerkelijk realiseren van benefits werken in de dagelijkse organisatie. Project-, verander- en portfoliomanagement zijn niet hun dagelijkse werk. Voor hen is het van belang dat ze direct toepasbare praktische technieken en processen aangereikt krijgen. Voor specialisten op het gebied van project-, verander- en portfoliomanagement is een complete basis en certificering vaak belangrijk.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze Managing Benefits-trainers zelf.

Batenmanagement in de Praktijk bij Sophia Kinderziekenhuis

"Global Project Performance heeft het team van Sophia ondersteund met advies en begeleiding bij de ontwikkeling van de Benefits Map"
Annelies Contze, Sophia Kinderziekenhuis
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze Managing Benefits-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.