Project Programma en Portfolio Offices

Met een volwassen PMO beschikken uw managers over de informatie die zij nodig hebben om veranderinitiatieven de goede kant op te sturen en te leiden en stakeholders daarbij adequaat te betrekken. Het PMO borgt de standaards, informatievoorziening, ondersteuning en het leerproces van uw veranderorganisatie. 

Wilt u de ondersteuning van projecten, programma's en portfolio's binnen uw organisatie invoeren, verbeteren of professionaliseren? Wij denken graag met u mee over de kortste route naar onderscheidende PMO-successen.

Meeste P3M3 assessments Nederland
Meest complete aanbod van PPM-trainingen in Nederland
Accredited Training Organisation P3O en IPMA PMO

PMI bij Urenco

"Onze projecten worden efficiënter gerealiseerd, we besparen kosten en projecten worden vaker op tijd opgeleverd."
Jens van den Akker, Urenco

Wat wilt u verbeteren aan de PMO-functie van uw organisatie?

De rollen, taken, bevoegdheden en beschikbare capaciteit van een goed PMO zijn naadloos afgestemd op de behoeften van uw organisatie en haar veranderportfolio. Waar liggen de kansen voor uw organisatie? Bij het opstarten en plannen van projecten? Is er extra aandacht nodig voor kwaliteitsplanning en -beheersing, resourcemanagement en governance? Wat wordt uw volgende stap?

Incompany maatwerk

Het takengebied van PMO's is omvangrijk. De diensten die een PMO in uw organisatie levert, moeten naadloos aansluiten op de specifieke behoeften van uw projecten, programma's en portfolio's. Maatwerk is daarom essentieel. Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om het PMO van uw organisatie te professionaliseren. Elk van de vier aanpakken maken we volledig op maat voor uw unieke situatie.

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u zich samen met collega's eerst oriënteren op de professionalisering van uw PMO-functie? Organiseer dan een incompany basis training. Deze training kan worden gericht op individuele ontwikkeling van PMO-competenties of op het transformeren van uw organisatie. We kunnen standaards inzetten zoals P3O, IPMA PMO of onze eigen GPP Praktijkaanpak. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Komt de PMO-functie van uw organisatie optimaal in zijn rol? Is er behoefte aan nieuwe kennis en competenties om de processen en ondersteuning door uw PMO te verbeteren? Kies dan voor een incompany training plus. In deze training leren teams nieuwe technieken en vaardigheden specifiek gericht op korte en lange termijn prestatieverbeteringen. Bijvoorbeeld de ondersteuning van hybride projecten, risicomanagement, resourcemanagement of benefits management.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Staat uw PMO teveel naast in plaats van in de organisatie? Realiseren teams onvoldoende de verbinding en samenwerking en blijven ze teveel hangen in de harde aspecten van het PMO? Hebben uw teams moeite om het PMO naar een hoger plan te tillen? Worden terug kerende knelpunten niet doorslaggevend opgelost? Dan is Trainen om te Transformeren een goede keus. Tijdens een intensieve en praktijkgerichte training maken de teams de noodzakelijke transformatie door zodat uw PMO-functie duurzaam beter gaat presteren. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Zijn de urgentie en het belang tot meer synergie groot om de strategische doelstellingen en veranderambities van uw organisatie te kunnen realiseren? Dan is organisatie ontwikkeling een goede keuze. Samen met uw management en teams ontwikkelen we inzicht in de current state, knelpunten, kansen en een breed gedragen verbeterplan. Met behulp van een P3M3-assessment kunnen we een gedragen baseline markeren waartegen de gerealiseerde verbeteringen kunnen worden gemeten.  

Quote PMO Royal Van Lent Shipyards

"Binnen het PMO van Royal van Lent Shipyard hebben we MS Project en Project Server geïmplementeerd. Door een beter gebalanceerd portfolio besparen ze tot 30% op inhuur van externe resources."
Royal van Lent Shipyard, Optimaliseren resourcemanagement

Methodiek: P3O - Project Programme Portfolio Offices

P3O is dé marktstandaard in Nederland voor de organisatiebrede professionalisering van uw PMO-functie. P3O maakt onderscheid tussen de ondersteuning van projecten, programma's, portfolio's en het Centre of Excellence. Voor de effectieve uitvoering van elk van deze specialisaties zijn op maat gemaakte competenties, processen, rollen en technieken nodig. P3O levert een uitgebreide beschrijving van veel gebruikte veranderstrategieën en is geïntegreerd met P3M3 en MSP.  

Competentiestandaard: IPMA PMO

De Individual Competence Baseline (ICB4) van IPMA definieert de competenties die een PMO'er nodig heeft om zijn of haar rol goed uit te kunnen voeren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen contextuele-, technische- en gedragscompetenties. De brede oriëntatie en focus op competentie maken dat een IPMA PMO certificaat breed aanzien geniet bij zowel de dagelijkse bedrijfsvoering, HR als de PPM Community. Van een IPMA PMO-certificering hebben PMO'ers hun hele loopbaan profijt.

GPP Praktijkaanpak

Het vakgebied van PMO en P3O is breed. Bij een geaccrediteerde training is het voldoen aan alle exameneisen ook een randvoorwaarde. Stelt u liever de praktijktoepassing centraal als uitgangspunt? Kies dan voor de GPP Praktijkaanpak. We nemen de voor uw teams meest relevante thema's en praktische toepassingen op in een samenhangend en geïntegreerd programma. 

Tooling & Systemen

De basis van goed project-, programma- en portfoliomanagement zit in goede processen en de juiste mindset en gedrag. Informatievoorziening is belangrijk. Daarbij moet een tool nooit leidend zijn maar de informatiebehoefte om de juiste beslissingen te kunnen nemen en de communicatie goed te ondersteunen. Een van onze specialisaties is de toepassing van applicaties zoals MS Project, Project Server en Office 365. We hebben ook uitgebreide ervaring met Principal Toolbox. 

P3M3 Project Programme Portfolio Management Maturity Model

Is uw PMO ook verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering van de PPM-functies? Dan is kennis van en ervaring met P3M3 onmisbaar. P3M3 is dé internationale marktstandaard in de publieke als private sector voor de beoordeling van project-, programma- en portfoliomanagementvolwassenheid. Het betrekken van uw teams en stakeholders bij het verbeteren van de kwaliteit van uw organisatie is nodig om een cultuur van continu verbeteren te ontwikkelen.

Methodieken in de Praktijk bij KPMG

"Gebruik een methode die voor iedereen duidelijk is. Leg het voordeel van de methode duidelijk uit. Train de mensen en monitor het gebruik van de methode. Stuur waar nodig bij."
René Koets, KPMG

Welke training sluit aan op uw behoeften?

Op het gebied van PMO-trainingen is er een hoop te kiezen. In feite kunnen alle trainingen die wij voeren relevant zijn voor uw PMO-functie of -rol. Specifiek gericht op de rol van het PMO zijn met name IPMA PMO en P3O veel gevraagd. Maar vaak hebben PMO'ers natuurlijk ook kennis nodig van PRINCE2, agile, SCRUM, LEAN, MS Project of portfoliomanagement. Moet prestatieverbetering in de praktijk op korte termijn leidend zijn? Dan is een GPP Praktijktraining vaak een goede keuze.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze PMO trainers zelf.

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze PMO-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.