MSP Managing Successful Programmes

MSP is dé marktstandaard methodiek wereldwijd om strategische transformatieprogramma's succesvol te realiseren. U borgt dat de benodigde projecten gecoördineerd worden uitgevoerd. Maar ook dat de dagelijkse bedrijfsvoering eigenaarschap neemt over de veranderingen, uitkomsten en benefits tot en met het bereiken van uw strategische doelstelling. MSP is toepasbaar in een traditionele, agile en hybride projectomgeving.

Bent u op zoek naar een geïntegreerde, samenhangende, flexibele en herhaalbare aanpak voor de besturing van de strategische programma's in uw organisatie? Kies dan voor MSP.

Meer dan 50.000 mensen MSP-gecertificeerd
Dé marktstandaard in de publieke en private sector
Onafhankelijk van project- of portfoliomanagementmethodieken

Quote MSP Ministerie SZW

"Voor het ministerie van BZK mochten we de MSP Foundation trainingen verzorgen en mochten we programmamanagement van het programma BRZO+ helpen professionaliseren"
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MSP-training & Implementatie

MSP definitie van een programma

Een programma is een tijdelijke, flexibele organisatie die is opgericht voor het coördineren, sturen en het overzien van de implementatie van een verzameling gerelateerde projecten en activiteiten om eindresultaten en benefits op te leveren in relatie tot de strategische doelstellingen van de organisatie.

1. Principles

 • Lead with purpose.
 • Collaborate across boundaries.
 • Deal with ambiguity.
 • Align with priorities.
 • Deploy diverse skills.
 • Realize measurable benefits.
 • Bring pace and value.

2. MSP Themes

 • Organization.
 • Design.
 • Justification.
 • Structure.
 • Knowledge.
 • Assurance.
 • Decisions.

3. MSP Processes

 • Identifying the programme.
 • Design the outcomes.
 • Plan progressive delivery.
 • Deliver the capabilities.
 • Embed the outcomes.
 • Evaluate new information.
 • Close the programme.

4. Programme documentation

 • Programme mandate.
 • Programme brief.
 • Programme strategy.
 • Programme plans.
 • Vision statement.
 • Target operating model.
 • Benefit profile.
 • Benefits map.
 • Risk register.
 • Issue register.
 • Decision register.
 • Business case.

Quote MSP Starting Chance

"Perhaps 40% of the people in these townships are unemployed. We want to change this by giving each child a starting chance to a prosperous life. We apply the MSP-principles and essential techniques. Visit www.startingchance.org.za."
Ian Corbett, Starting Chance Cape Town

Wat kan MSP voor uw organisatie betekenen?

Bent u op zoek naar manieren om meer samenhang in gerelateerde projecten te realiseren? Wilt u het eigenaarschap en leiderschap over de beoogde veranderingen en verwachte benefits in de dagelijkse organisatie mobiliseren? Is er een toegankelijke training nodig voor stakeholders zodat zij ook een helikopterview hebben over de basics van succesvol programmamanagement en hun rol daarin? 

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om programmamanagement met behulp van MSP te professionaliseren. U kunt bij ons terecht voor een MSP -introductie workshop tot en met een integrale programmamanagement transformatie op basis van MSP. Welke aanpak sluit het best aan bij uw doelen?

Oplossing 1. Incompany training basis


Is programmamanagement relatief nieuw in uw organisatie? Wilt u betrokkenen bewust maken van het verschil tussen de best practice en de manier waarop programma's op dit ogenblik in uw organisatie worden aangepakt? En wilt u stakeholders vanaf het begin betrekken bij de professionalisering van programmamanagement? Kies dan voor een incompany training basis.

Oplossing 2. Incompany training plus


Is er al een aardige stap gezet met de coördinatie van projecten in uw programma's? En wilt u vooral het lijnmanagement en hun teams beter betrekken bij programma's? Of beschikken uw teams als over een MSP Foundationcertificaat maar wordt er concreet te weinig in de praktijk gebracht? Denk bijvoorbeeld aan het werken met een benefits map en benefits profielen? Of het formaliseren van de business change- en benefits organisatie? Organiseer dan een incompany training plus. Zo ontwikkelt u gericht complementaire vaardigheden en competenties om programmamanagement weer een stap verder te brengen.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Is er al een langere periode kritiek op de manier van werken in programma's? Nemen uw programmateams te weinig de leiding over de vereiste transformatie? Keren dezelfde discussies terug zonder dat deze daadkrachtig worden opgelost? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensieve training gaan deelnemers aan de slag om hun eigen aanpak "on the job" te veranderen. Deze training kan gericht worden op de projectkant, het programmabureau, de business kant, assurance of strategie.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Uw organisatie staat voor grote strategische uitdagingen die adequate besturing vereisen. Bijvoorbeeld om te voorzien in transparantie, compliance en de informatiebehoeften van de raad van toezicht, toezichthouders of andere stakeholders. U wil de transformatie van programmamanagement binnen uw organisatie borgen zodat u niets onnodig aan het toeval over laat. Kies dan voor organisatieontwikkeling. Vak maken we gebruik van een P3M3-assessment om samen met uw teams de huidige situatie in kaart te brengen en de kansen voor uw organisatie te verzilveren met een gedragen verbeterplan. 

Quote MSP bij Heineken International

"Wij richten ons op de 40 grootste programma’s met wereldwijde impact. MSP gebruiken we als basis voor onze eigen aanpak van programmamanagement"
C.J. van Boheemen, Heineken International

Met welke MSP-training wilt u programmamanagement professionaliseren?

Wilt u stakeholders bewust maken van de voordelen van MSP voor uw organisatie? Dan is een introductie workshop een goede start. Daarnaast bieden we een compleet aanbod van geaccrediteerde MSP-trainingen. Ook kunnen uw teams ondersteunen bij het leren toepassen van MSP in de praktijk.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze MSP-trainers zelf.

Batenmanagement in de Praktijk bij Sophia Kinderziekenhuis

"Global Project Performance heeft het team van Sophia ondersteund met advies en begeleiding bij de ontwikkeling van de Benefits Map"
Annelies Contze, Sophia Kinderziekenhuis
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze MSP-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.