MSP Managing Successful Programmes

Wilt u meer samenhang realiseren in gerelateerde projecten, veranderingen in de lijnorganisatie en verwachte prestatieverbeteringen in relatie tot gemeenschappelijke strategische doelen? Wilt u de slag maken van multi-projectmanagement naar programmamanagement?

MSP integreert het sturen en besturen van projecten, het definiëren plannen en realiseren van veranderingen in de dagelijkse organisatie, en praktische technieken om batenmanagement vorm te geven. 

Meer dan 50.000 mensen MSP-gecertificeerd
Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation
Populair in de publieke en private sector

MSP Foundation training

MSP Practitioner training

MSP Fast Track

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van MSP in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Programmamanagement in de Praktijk bij Heineken International

"Wij richten ons op de 40 grootste programma’s met wereldwijde impact"
C.J. van Boheemen, Heineken International

Hoe kunnen we u helpen met MSP?

Ik wil graag
Ik ben geïnteresseerd in
Uw gegevens

Programmamanagement in de Praktijk bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening zorgt voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van informatie binnen Rijkswaterstaat. Dit betreft onder meer industriële automatisering bij bruggen, tunnels, rijkswegen en andere objecten.

Om de slag te maken van multi-projectmanagement naar programmamanagement is Global Project Performance gevraagd om MSP praktijk workshops te verzorgen, geheel op maat voor Rijkswaterstaat CIV. Door de direct toepassing van "Managing Successful Programmes" op de eigen programma's werd onze inzet zeer gewaardeerd.

Ook zijn we ingezet voor het leveren van mentoring en coaching bij een groot Europees programma waar Rijkswaterstaat in participeert.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van MSP in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Over MSP – Managing Successful Programmes

Het bereiken van uw belangrijkste strategische veranderdoelen vereist een samenhangende en systematische aanpak van gerelateerde projecten, veranderingen in uw organisatie en benefits. MSP biedt een wereldwijde best practice marktstandaard om daar invulling aan te geven: efficiënt en effectief. Zonder overbodige bureaucratie en met de juiste stakeholdervertegenwoordiging.

Zijn er projecten in uw organisatie die hetzelfde strategische doel nastreven? Is de vertegenwoordiging van de business in het programma voor verbetering vatbaar? Wilt u deze keer het management van baten goed verankeren in uw programma initiatieven? Dan is MSP een uitstekende methode om mee aan de slag te gaan. MSP levert een beproefde aanpak voor de gecoördineerde realisatie van projecten, business changes en benefits in de context van een gemeenschappelijk strategisch doel.

Masterclass MSP Managing Successful Programmes in Utrecht bij Karel V

Bekijk in de onderstaande film ook de reacties van mensen uit zowel publieke als private organisaties.

MSP definitie van een programma

Een programma is een tijdelijke, flexibele organisatie die is opgericht voor het coördineren, sturen en het overzien van de implementatie van een verzameling gerelateerde projecten en activiteiten om eindresultaten en benefits op te leveren in relatie tot de strategische doelstellingen van de organisatie.

Enkele voordelen van MSP
 • Kostenbesparing door regie over projecten van het programma.
 • Management van afhankelijkheden en risico’s tussen projecten.
 • Goede vertegenwoordiging van de board en senior management in het programma.
 • Het juiste leiderschap op de juiste plek.
 • Realistische verwachtingen ten aanzien van het verandervermogen van de organisatie.
 • Focus op benefits en transitie naar de nieuwe manier van werken.
 • Een helder beeld van de toekomstige blauwdruk van de organisatie.
 • Een goed gedefinieerde en gecommuniceerde visie.
 • Aandacht voor cultuurverandering om de mensen mee te krijgen.
 • Het juiste niveau van betrokkenheid van stakeholders bij het programma.

Opbouw methodiek

1. Principles

 • Remaining aligned with corporate strategy.
 • Leading change.
 • Envisioning and communicating a better future.
 • Focusing on the benefits and threats to them.
 • Adding value.
 • Designing and delivering a coherent capability.
 • Learning from experience.

2. Governance Themes

 • Programme organisation.
 • Vision.
 • Leadership and stakeholder engagement.
 • Benefits management.
 • Blueprint design and delivery.
 • Planning and control.
 • The business case.
 • Risk and issue management.
 • Quality and assurance management.

3. Transformational Flow

 • Identifying a programme.
 • Defining a programme.
 • Managing the tranches.
 • Delivering the capability.
 • Realizing the benefits.
 • Closing a programme.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van MSP in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen