Projectmatig werken

Iedere manager of medewerker is naast zijn dagelijkse werk regelmatig betrokken in projectmatige initiatieven. Daarom zien wij projectmatig werken als een basisvaardigheid die iedereen in de vingers zou moeten hebben. Hierdoor verbeteren de wendbaarheid, bestuurbaarheid, communicatie, eigenaarschap en samenwerking in uw organisatie.

Wilt u projectmatig werken binnen uw organisatie invoeren, verbeteren of professionaliseren? Wij denken graag met u mee over de beste manier om projectmatig werken naar een hoger plan te leiden.

Projectmatig werken is een basisvaardigheid
25 jaar succes in de publieke en private sector
Praktische tools en technieken die u direct kunt toepassen

Projectmatig Werken in de Praktijk bij Bravilor Bonamat

"Schroom daarbij niet om af en toe kennis van buiten te halen. Dit hebben wij ook naar volle tevredenheid gedaan met inzet van GPP. Tenslotte: gebruik ieders kracht en geef vooral niet op!"
Robert Geurts, Bravilor Bonamat

Hoe wilt u projectmatig werken verbeteren?

Overheden, scholen, zorgorganisaties en ondernemingen werken vaak met meerjaren beleidsplannen. Om deze plannen te realiseren, is het vermogen om effectief projectmatig te werken onmisbaar. De urgentie, het belang, de historie en de unieke context van uw organisatie bepalen mede de keuze voor de beste veranderaanpak.

Welke stakeholders worden betrokken

Bij projectmatig werken is meestal een groot aantal medewerkers betrokken. Vaak beginnen we met een eendaagse training voor alle betrokkenen. Dan kent iedereen dezelfde begrippen en is er een gemeenschappelijke basis. Daarna volgen praktijktrainingen voor projectmedewerkers, projectcoördinatoren of -leiders, en tenslotte het management in haar rol als opdrachtgever.

Incompany maatwerk

Iedere organisatie is uniek. Maatwerk is daarom vereist. Wij bieden 4 gemodelleerde oplossingen om projectmatig werken te professionaliseren. Samen met u kiezen we de oplossing die het best aansluit op uw situatie en maken deze volledig op maat. 

Oplossing 1. Incompany training basis


Deze aanpak is ideaal als u alle medewerkers een gemeenschappelijke kennisbasis wilt aanbieden voor het professionaliseren van projectmatig werken. Vaak starten we met een training van 1 dag voor alle betrokkenen. In volgende sessies leren mensen de concepten van projectmatig werken direct en in teamverband toepassen op hun eigen initiatief. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Wordt er al projectmatig gewerkt maar voldoen de projectprestaties nog steeds onvoldoende aan de verwachtingen? In Deze opties snijden we volledig toe op het oplossen van specifieke knelpunten. Bijvoorbeeld het vergroten van draagvlak door het vereenvoudigen van de aanpak. Of het versnellen van de voortgang door overleggen en besluitvorming beter voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Is transformatie van projectmatig werken noodzakelijk om uw strategische beleidsagenda te realiseren? Gaat organisatieadvies u nog een stap te ver? Benut dan de mogelijkheden van trainen om te transformeren om noodzakelijke verbeterslagen in projectmatig werken te borgen.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Heeft uw management hulp, advies en ondersteuning nodig bij de inrichting en professionalisering van de organisatie zelf? Wilt u profiteren van onze ervaring bij andere organisaties? Samen met uw management en teams ontwikkelen we de meest kansrijke veranderstrategie om projectmatig werken definitief op de kaart te zetten en de vereiste cultuuromslag te maken.

Projectmatig Werken in de Praktijk bij Stichting Red een Kind

"Global Project Performance gaf ons inzicht in de randvoorwaarden om projectmatig te kunnen werken"
Stichting Red een Kind, Andries Schuttinga

Inzet methodieken projectmatig werken 

De meeste organisaties zijn op zoek naar praktische en direct toepasbare technieken voor hun teams. Daarnaast willen ze hun management en medewerkers inzichten en eye openers mee geven waardoor ze anders naar projectsituaties gaan kijken. Een complete methodiek wordt dan vaak als te ingewikkeld ervaren. De basis en de samenwerking moeten centraal staan.

Voordelen van methodieken

De technieken en concepten op het gebied van projectmatig werken worden over het algemeen ontleend aan het vakgebied van projectmanagement, agile, leiderschap, team building en communicatie. Het grote voordeel is dat ze breed beproefd zijn in de praktijk. 

Projectmatig werken methodieken in Nederland

In Nederland is projectmatig werken eerder een werkwoord dan een methodiek. Er zijn talloze boeken over geschreven. Meestal worden projectmanagement best practices gebruikt en op een toegankelijke manier gepresenteerd. Onze GPP-praktijkaanpak hebben we in de loop van de tijd geoptimaliseerd. Daarnaast biedt Projectmatig Creëren een goed handvat mits het kleine boek als basis wordt gebruikt en praktisch wordt ingezet.

Projectmatig Werken in de Praktijk bij ZAAM Scholengemeenschap

Global Project Performance heeft ons met een integraal verbetertraject geholpen om projectmatig werken te professionaliseren"
Patricia Huisman, ZAAM Interconfessioneel Onderwijs

Welke training sluit aan op uw behoeften?

Een training projectmatig werken is pas echt zinvol als deze aantoonbaar leidt tot bijvoorbeeld: betere samenwerking en communicatie, hogere medewerkers- en klanttevredenheid, leveranciers die vaker leveren wat de organisatie verwacht, tijdige besluitvorming, vaker op tijd en binnen budget de projectresultaten opleveren. In onze trainingen voor projectmatig werken staat resultaat in de praktijk centraal. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze trainers projectmatig werken zelf.

Soft Skills in de Praktijk bij SVO

"Ook kritiek is een vorm van effectieve betrokkenheid. Apathie of stilte doen bij mij alarmbellen rinkelen."
Arjan den Otter, SVO
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze specialisten op het gebied van projectmatig werken? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.