PRINCE2 Agile®

PRINCE2 Agile beschrijft op welke manier de ontwikkeling van nieuwe software projectmatig kan worden aangepakt in een PRINCE2-omgeving. PRINCE2 Agile integreert de voordelen van agile softwareontwikkeling in lijn met het Agile Manifesto en SCRUM met de voordelen van projectbesturing.

Wordt er binnen uw organisatie met PRINCE2 en met agile gewerkt? Wilt u de voordelen van agile softwareontwikkeling en PRINCE2-projectbesturing combineren? Investeer dan in PRINCE2 Agile.

Duidelijk onderscheid agile projecten en routinematige verbeteringen
Meest gebruikte agile projectmanagement methodiek in Nederland
Werkt samen met elke andere (agile) management methodiek

Quote PRINCE2 Agile NXP

"Voor NXP mochten we na een P3M3 volwassenheidsmeting het projectmanagementraamwerk ontwikkelen dat mede gebaseerd werd op PRINCE2 Agile."
NXP, Projectmanagementraamwerk o.b.v. PRINCE2 Agile

Definitie project

Een project is een tijdelijke organisatie met als doel het opleveren van een of meer producten voor de organisatie op basis van een overeengekomen Business Case.

Definitie Agile

PRINCE2 Agile definieert agile als een familie van agile-gedragingen, -concepten, -frameworks en -technieken die geïnspireerd zijn door het Agile Manifesto.

1. Introduction 

 • What is PRINCE2 Agile?
 • PRINCE2 Agile is for projects only.
 • What does BAU (Business As Usual) look like?
 • What does a project look like?

2. An overview of agile

 • History.
 • Agile today.
 • Agile basics.
 • Agile frameworks.
 • Agile behaviours, concepts and techniques.

3. The rationale for blending PRINCE2 and agile

 • Who is PRINCE2 Agile for?
 • Which communities will benefit from PRINCE2 Agile?
 • When and where can I apply PRINCE2 Agile?
 • Course of action for each community in each situation.
 • What does PRINCE2 Agile consist of?
 • Misconceptions and important guidance.
 • Beware of prejudice!

4. The PRINCE2 journey when using agile

 • Pre-project.
 • Initiation Stage.
 • Subsequent stages.
 • Final stage.
 • Post-project.

5. Overview PRINCE2

 • Principles.
 • Themes.
 • Processes.
 • Tailoring.

6. What to fix and what to flex?

 • Fix: time  and cost.
 • Fix and flex: quality, scope, benefits and risk.
 • The rationale behind flexing what is delivered:
  • Be on time and hit deadlines.
  • Protect the level of quality.
  • Embrace change.
  • Keep teams stable.
  • Accept that the customer does not need everything.

7. PRINCE2 principles & Agile behaviours 

 • Transparency.
 • Collaboration.
 • Rich communication.
 • Self-organization.
 • Exploration.

8. Tailoring PRINCE2-themes & Agile

 • Continued business justification.
 • Organisation.
 • Quality.
 • Plans.
 • Risk.
 • Change.
 • Progress.

9. tailoring PRINCE2-processes & Agile

 • Starting up a project.
 • Directing a project.
 • Initiating a project.
 • Controlling a stage.
 • Managing product delivery.
 • Managing a stage boundary.
 • Closing a project.

10. Focus areas PRINCE2 Agile

 • The agilometer.
 • Requirements.
 • Rick communication.
 • Frequent releases.
 • Creating contracts when using agile.

11. Other areas of interest

 • Project health check.
 • Fundamental values and principles of agile.
 • Transitioning to agile, and what constitutes success?
 • Advice for a project manager using agile.
 • The definitive guide to SCRUM.

Quote PRINCE2 Agile Ingram Micro

"Voor Ingram Micro mochten we praktijkgerichte PRINCE2 Agile trainingen verzorgen om de dienstverlening naar klanten te flexibiliseren."
Ingram Micro, Flexibilisering projectmanagement met PRINCE2 Agile

Welke voordelen kan PRINCE2 Agile voor uw organisatie opleveren?

Ook binnen uw organisatie worden er ongetwijfeld projecten uitgevoerd en worden er ook agile werkwijzen ingezet. Beschikt uw (senior) management over transparante objectieve voortgangsinformatie ten aanzien van nieuwe software oplossingen in ontwikkeling? Krijgen uw ontwikkelteams de medewerking vanuit de organisatie die zij nodig hebben om de beste prestaties te leveren? Lopen uw IT-teams voor de troepen uit met de toepassing van agile? Of lopen de projectmanagers en PMO'ers juist achter in kennis en ervaring?

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om agile projectmanagement met behulp van PRINCE2 Agile te introduceren, te verbeteren of te professionaliseren. Welke oplossing het best aansluit bij uw doelen en verwachtingen hangt mede af van de huidige volwassenheid van uw organisatie en individuele competenties van uw teams, projectmanagers, adviseurs en management. Verder is inzicht nodig in het belang en de urgentie van digitale transformatie en agile transformatie van uw organisatie. 

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u samen met uw teams en management vanaf het begin een visie en plan ontwikkelen om de wendbaarheid van uw organisatie met behulp van PRINCE2 Agile te vergroten? Zijn uw teams nog niet eerder getraind in agile op projectniveau? Wilt u het onderscheid tussen routinematige productverbeteringen en agile projecten goed op de kaart zetten. En wilt u mensen inspireren om een agile mindset en gedragingen te ontwikkelen? Kies dan voor een incompany basis training. Deze maken we volledig op maat voor uw organisatie en kan worden afgesloten met een officieel examen en certificaat.  

Oplossing 2. Incompany training plus


Zijn de mensen binnen IT getraind in diverse agile methodieken, -technieken en -raamwerken? Hebben uw teams wellicht al ervaring met agile projectmanagement? Hebben zij complementaire kennis, inzichten en ervaring nodig om het geleerde succesvol in de praktijk te brengen? Is de kennis wel aanwezig maar moeten de mindset en gedragingen worden versterkt? Organiseer dan een incompany training plus. In deze training gaan we oefenen met specifieke aandachtsgebieden om op korte termijn prestatieverbeteringen te realiseren.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Is de agile transformatie pittiger dan verwacht? Valt het niet mee om de mindset, gedragingen, leiderschap en communicatie te verbeteren? Is dit al vaker besproken maar zit er te weinig ontwikkeling in? En gaat organisatieadvies u nog te ver? Investeer dan in trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief programma gaan teams aan de slag met hun eigen veranderinitiatieven en projecten. We hanteren een holistische benadering waarbij de focus wordt gericht op het borgen van de gedragsverandering en randvoorwaarden binnen uw organisatie.  

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


U wilt de besturing van projecten inclusief agile projecten beter inrichten zodat deze zowel op initiatiefniveau als op portfolioniveau betere resultaten opleveren. Aan de hand van een P3M3 Maturity Assessment brengen we de current state van uw organisatie in kaart. We wonen sessies, overleggen en interventies bij zodat we een waarheidsgetrouw beeld kunnen vormen van de huidige gang van zaken. Samen met uw teams bouwen we aan een gemeenschappelijk bewustzijn en uitgangspunt zodat het draagvlak geborgd is. Samen ontwikkelen we een visie en verbeterplan. De voortgang wordt gemonitord en ondersteund totdat het door u gewenste prestatieniveau geborgd is.

Quote PRINCE2 Agile ICTU

"Voor de teams van ICTU mochten wij een praktijkgerichte PRINCE2 Agile incompany training verzorgen. Deze werd afgesloten met het officiële PRINCE2 Agile Foundation examen waarvoor iedereen is geslaagd."
ICTU, PRINCE2 Agile voor een betere digitale overheid

Praktijkgerichte PRINCE2 Agile-trainingen inclusief implementatieondersteuning

Wilt u de kennis, vaardigheden en mindset van uw teams verrijken met PRINCE2 Agile zodat de agile projecten en communicatie in uw organisatie verbeteren? Met ons complete aanbod van PRINCE2 Agile trainingen geeft u uw management en teams de basis mee om hun projecten succesvol te realiseren. De trainingen kunnen volledig op maat worden gemaakt voor uw organisatie. PRINCE2 Agile certificering op Foundation- en Practitioner-niveau behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk kunnen we u ook ondersteunen bij het borgen van PRINCE2 Agile in de praktijk.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze PRINCE2 Agile-trainers zelf

Quote PRINCE2 Agile Rabobank

"Wij hadden een fantastische PRINCE2 Agile trainer die wist waar ze het over had en die de training zo instak dat wij zowel de theorie vaardig werden als het geleerde in de praktijk zagen."
Mirjam Beentjes, Rabobank
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze PRINCE2 Agile-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.