PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile levert een complete agile projectmanagement oplossing en combineert de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van agile met de governance van PRINCE2. Mede daardoor geniet PRINCE2 Agile grote populariteit in corporate organisaties en bij overheden.

Het PRINCE2 Agile raamwerk ondersteunt de integratie van projectmanagement en aanwezige aanpakken voor agile productontwikkeling binnen uw organisatie.Bijvoorbeeld SCRUM of KAN BAN. 

Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation
Schaalbaar voor juiste balans corporate agility en control
Complementair raamwerk agile aanpakken organisatie

PRINCE2 Agile Foundation training

PRINCE2 Agile Practitioner training

PRINCE2 Agile Fast Track training

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van PRINCE2 Agile in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Hoe kunnen we u helpen met PRINCE2 Agile?

Ik wil graag
Ik ben geïnteresseerd in
Uw gegevens

Agile Management in de Praktijk bij Gemeente Alphen aan den Rijn

Het programma "Organisatie van de Toekomst" is een veranderprogramma met als doel om optimaal bij te dragen aan de realisatie van de effecten van de meerjarenbegroting. Om vaart te brengen in dit programma werd Global Project Performance benaderd voor agile advies en ondersteuning.

Onze bijdrage: training van 10 agile coaches en een agile programma start-up voor 100 managers en medewerkers. In multidisciplinaire teams zijn de aanwezige plannen van aanpak vertaald naar een agile aanpak met een product backlog, user stories en de eerste sprintplanning.

Met deze interventies is de energie losgekomen om op korte termijn concrete vorm te geven en resultaten te boeken voor het programma.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van PRINCE2 Agile in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Over PRINCE2 Agile

Worden er in uw organisatie software en ICT-gerelateerde veranderingen door gevoerd die zich niet agile laten managen in de lijnorganisatie? Zijn er tijdelijke multidisciplinaire teams nodig om deze veranderinitiatieven te realiseren en om de Business Case voor uw organisatie zeker te stellen? Maar spelen deze veranderinitiatieven zich wel af in een agile context? Bestaat er behoefte aan iteratieve en incrementele aanpakken om de risico’s voor de organisatie te beperken en effectief in te blijven spelen op de veranderende context en klantverwachtingen van het veranderinitiatief?

Dan is het investeren in PRINCE2 Agile het overwegen meer dan waard. PRINCE2 Agile combineert de best practices van projectmanagement en agile om significante, tijdelijke, multidisciplinaire en risicodragende veranderinitiatieven in goede banen te leiden. PRINCE2 Agile laat zich makkelijk adopteren in zowel PRINCE2 organisaties als in organisaties waar agile wordt gebruikt.

Definitie project

Een project is een tijdelijke organisatie met als doel het opleveren van een of meer producten voor de organisatie op basis van een overeengekomen Business Case.

Definitie Agile

PRINCE2 Agile definieert agile als een familie van gedragingen, concepten, frameworks en technieken.

Toepassingsgebied PRINCE2 Agile

De onderstaande afbeelding laat mooi zien wat het toepassingsgebied is van agile in de dagelijkse lijnorganisatie aan de ene kant en de projectomgeving aan de andere kant.

Enkele voordelen van PRINCE2 Agile

 • Pragmatische aanpak op basis van Good Practice.
 • Aandacht voor leiderschap, zelfsturing en communicatie.
 • Verbetering in de communicatie onder betrokken stakeholders.
 • Snellere realisatie van benefits.
 • Combinatie van de voordelen van projectmanagement en agile.
 • Makkelijk te integreren in zowel agile als PRINCE2 omgevingen.
 • Mogelijkheid tot certificering management en medewerkers.
 • Mogelijkheid tot certificeren organisatie (P3M3).
 • Brede toepasbaarheid.

Opbouw PRINCE2 Agile

1. Introductie Agile

 • Agile Manifesto.
 • Waterval of iteratief & incrementeel?
 • Agile basics.
 • Agile frameworks.
 • PRINCE2 Agile view.
 • Agile gedragingen.
 • Agile concepten.
 • Agile technieken.

2. PRINCE2 Agile gedragingen

 • Transparantie.Samenwerking.
 • Rich communication.
 • Zelf organisatie.
 • Exploration.

3. PRINCE2-principes

 • Voortdurende zakelijke rechtvaardiging.
 • Leren van ervaring.
 • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden.
 • Managen per fase.
 • Productgerichte aanpak.
 • Manage by exception.
 • Op maat maken voor de projectomgeving.

4. Fix en Flex

 • Prestatiedoelstellingen.
 • Tolerantie.
 • Hexagon (doorlooptijd, budget, risico, benefits, kwaliteit, scope).
 • Be on time, hit deadlines.
 • Embrace change.
 • Protect quality level.
 • Stabiel team.
 • Accepteer dat klant niet alles wil.

5. Tailor PRINCE2-processen

 • Opstarten van een Project.
 • Sturen van een Project.
 • Initiëren van een Project.
 • Beheersen van een Fase.
 • Managen van Productoplevering.
 • Managen van een Faseovergang.
 • Afsluiten van een Project.

6. Tailor PRINCE2-thema’s

 • Business Case.
 • Organisatie.
 • Kwaliteit.
 • Plannen.
 • Risico.
 • Wijziging.
 • Voortgang.

7. Agile-technieken

 • Burn charts.
 • User stories.
 • Retrospectives.
 • Timeboxing.
 • Measuring flow.

8. Agile-concepten

 • Prioriteer productoplevering.
 • Werk iteratief en incrementeel.
 • Lever niet alles.
 • Tijd gedreven.
 • Inspect and adapt.
 • KAIZEN.
 • Limiting Work in Progress (WIP).

9. Focus areas

 • Agilometer.
 • Requirements.
 • Rich Communication.
 • Workshops.
 • Frequent releases.

 

Mogen we met u mee denken?

Wilt u Agile Management professionaliseren in uw organisatie?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen