GPP Praktijktrainingen

De kracht van de praktijk

Pas wanneer mensen daadwerkelijk kennis gaan toepassen, gaan ze ervaren wat het echt betekent en wat het van hen en andere betrokkenen vraagt. Deze bewustwording is noodzakelijk om zelf de leiding te kunnen nemen over gedragsveranderingen zodat uw organisatie transformeert.

Wilt u project-, portfolio- en verandermanagement binnen uw organisatie professionaliseren? En wilt u borgen dat kennis ook wordt omgezet in vaardigheden en concrete prestatieverbeteringen? Kies dan voor een GPP-praktijktraining. 

Focus op gedragsverandering in samenwerking met anderen
Alleen de best practices die u en uw collega's nodig hebben
Integratie van hard skills en soft skills

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank

Projectmatig Werken in de Praktijk bij Stichting Red een Kind

"Global Project Performance gaf ons inzicht in de randvoorwaarden om projectmatig te kunnen werken"
Stichting Red een Kind, Andries Schuttinga

Welke aanpak sluit aan bij uw huidige situatie en ambities?

Iedere organisatie is uniek. Maatwerk is daarom vereist. Wij bieden 4 gemodelleerde oplossingen om projectmatig werken te professionaliseren. Welke aanpak het best aansluit hangt mede af van de huidige volwassenheid van uw organisatie en het belang en de urgentie om de transformatie van project-, portfolio- en verandermanagement te realiseren.

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u uw management en medewerkers vanaf het begin betrekken bij uw verbeterambities? Kies dan voor een incompany training basis. Tijdens deze training maken uw teams kennis met de belangrijkste concepten en technieken voor bijvoorbeeld portfoliomanagement of risicomanagement. Op basis van een gemeenschappelijk begrippenkader helpen wij ze bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie. Deze visie kan dan de basis vormen voor een breed gedragen verbeterplan.

Oplossing 2. Incompany training plus


Hebt u al voortgang geboekt met de professionaliseren van project-, portfolio- en verandermanagement? Maar loopt u tegen knelpunten aan die kunnen worden opgelost met complementaire kennis en oefening? Kies dan voor een incompany plus training. Wilt u bijvoorbeeld stakeholderbetrokkenheid verder verbeteren? Hebben uw teams te maken met spanningen? Dan oefenen onze trainingsacteurs met hen relevante situaties om de samenwerking met stakeholders te versterken.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Zijn de meeste mensen getraind in bijvoorbeeld portfoliomanagement? Maar ervaart u dat portfoliomanagement vooral iets is waar de projectmanagers zich druk over maken en uw management team in mindere mate? Is dit een terugkerend thema dat maar niet wordt opgelost? En gaat een adviestraject u op dit ogenblik nog te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief programma en met gerichte ondersteuning helpen we uw management om de weerstanden te overwinnen die duurzame transformatie in de weg staan.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Staat uw organisatie onder druk? Is er een audit geweest? Staan er grote veranderingen op stapel? En zijn de noodzaak en de urgentie om te transformeren hoog? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Samen met de key stakeholders en teams brengen we de huidige werkwijze en prestaties in kaart. We ontwikkelen een gedragen inzicht in de oorzaken van achterblijvende prestaties. Een geïnformeerd en gecommitteerd verbeterplan vormt de basis voor uw verbeterambities. We borgen de voortgang voor u en springen bij wanneer dat gewenst is.

Quote Leiderschapsontwikkeling Erasmus MC

"Voor het management team van de vastgoedsector van het Erasmus MC en 100 medewerkers hebben we een leiderschapstraject verzorgd om de synergie in de organisatie verder te ontwikkelen"
Erasmus MC, Leiderschapsontwikkeling & Synergie

Wat wilt u verbeteren?

Wilt u projectmatig werken op de kaart zetten? Zijn mensen al getraind in PRINCE2 maar komt risicomanagement in de praktijk onvoldoende van de grond? Komt batenmanagement in programma's onvoldoende van de grond? Wij bieden voor alle 12 verbeterdisciplines GPP Praktijktrainingen aan. Dit kan in de vorm krijgen van een introductie workshop, een incompany training basis, incompany training plus, trainen om te transformeren, implementatie workshops, mentoring en coaching of organisatieadvies.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze trainers zelf.

Batenmanagement in de Praktijk bij Sophia Kinderziekenhuis

"Global Project Performance heeft het team van Sophia ondersteund met advies en begeleiding bij de ontwikkeling van de Benefits Map"
Annelies Contze, Sophia Kinderziekenhuis
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze GPP Praktijkaanpak-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.