SCRUM

Sinds de publicatie van het Agile Manifesto is SCRUM wereldwijd uitgegroeid tot dé de-facto standaard voor softwareontwikkeling op teamniveau. Ook raamwerken om agile op te schalen bouwen voort uit de principes van het Agile Manifesto en SCRUM. SCRUM wordt ook ingezet voor het oplossen van andere complexe vraagstukken buiten IT.

Wilt u de ontwikkelteams en de businessvertegenwoordigers van uw organisatie stevig in de lead plaatsen van softwareontwikkeling en digitale transformatie? Investeer dan in SCRUM.

Dé meest gebruikte agile methode wereldwijd
Voor softwareontwikkeling & andere complexe producten
Optimale balans tussen mindset, gedrag, processen en technieken

Quote SCRUM Park Mobile

"Voor de teams van Park Mobile verzorgden wij praktijkgerichte SCRUM Master en SCRUM Product Owner trainingen en mochten we de agile transformatie ondersteunen met mentoring en coaching."
Park Mobile, SCRUM trainingen, mentoring en coaching

Definitie van SCRUM (bron SCRUM Guide)

SCRUM is een raamwerk dat mensen kunnen gebruiken om complexe adaptieve problemen te adresseren. Hierbij worden producten van de hoogst mogelijke waarde ontwikkeld op een productieve en creatieve manier.

Empiricism

SCRUM is gebaseerd op empirisch leren en ontwikkelen. Dat wil zeggen dat kennis en inzicht voort komen uit ervaring en dat besluiten worden genomen op basis van wat bekend is. Iteratieve en incrementele productontwikkeling maken de implementatie van dit uitgangspunt mogelijk. 

SCRUM paradox

 • Lichtgewicht.
 • Makkelijk te begrijpen.
 • Moeilijk om (goed) toe te passen.

1. Three pillars of empirical process control implementations 

 • Transparency.
 • Inspection.
 • Adaptation.

2. SCRUM Team

 • SCRUM Master.
 • Product Owner.
 • Development team.

3. SCRUM Events

 • Sprint planning.
 • Daily scrum.
 • Sprint review.
 • Sprint retrospective.

4. SCRUM Artifacts

 • Product Backlog.
 • Sprint backlog.
 • Increment.
 • Definition of Done.

Quote SCRUM Heineken International

"Voor de teams van Heineken International hebben we een aantal groepen getraind als SCRUM Master en SCRUM Product Owner om hen te betrekken bij de agile transformatie binnen de organisatie."
Heineken International, SCRUM Master & Product Owner trainingen

Hoe kan SCRUM de digitale- en agile transformatie van uw organisatie versnellen?

Waar staat uw organisatie in haar agile transformatie? Zijn uw management en teams gewend aan de agile manier van werken? Zij de planning en control cyclus en de IT-systemen van uw organisatie al aangepast aan de randvoorwaarden om optimaal agile te kunnen werken? Of is agile nog een relatief nieuw begrip? Wordt er wel gewerkt met Sprints, daily stand-ups, KANBAN en Product Backlogs maar gebeurt dit nog teveel met de oude mindset? 

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om de digitale transformatie en agile transformatie van uw organisatie te versnellen met behulp van SCRUM. We hanteren een holistische benadering en bouwen voort op wat al goed werkt. We voegen toe wat uw teams en management nodig hebben om agile werken naar een volgend volwassenheidsniveau te ontwikkelen. Welke aanpak het best aansluit bij uw vraag hangt onder andere af van het belang, de urgentie, de huidige volwassenheid van de organisatie en de individuele competenties van uw teams en (senior) management.

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u de teams en het management binnen uw organisatie vanaf het begin betrekken bij de professionalisering van agile met SCRUM? Kies dan voor een incompany training basis. Aan de hand van simulatie en oefening ervaren uw teams wat het betekent om met SCRUM te werken. Op basis van deze ervaring zijn ze beter in staat om aan te geven wat ze nodig hebben om hier samen volgende stappen in te zetten. Deze optie is ook geschikt wanneer u recent een aantal nieuwe mensen hebt aangenomen die u wilt trainen in de basis van SCRUM. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Wordt er al met SCRUM gewerkt maar zijn er complementaire kennis of vaardigheden nodig om daadwerkelijk betere prestaties te leveren? Dan is een incompany training plus een goede keuze. Samen met uw management en teams definiëren we wat er goed gaat, wat u wilt verbeteren, en wat er nodig is om dit te realiseren. Aan de hand van een maatwerkprogramma ontwikkelen uw teams aanvullende kennis, vaardigheden en uiteindelijk competenties.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Blijven uw teams en management teveel steken in oude gewoontes waardoor verdere prestatieverbetering wordt verhinderd? Leiden gesprekken hierover en initiatieven niet tot de gewenste veranderingen in gedrag en prestaties? En gaat consultancy u nog te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief programma worden uw teams getraind en ondersteund op hun eigen projecten om de gewenste transformatie te borgen. Deze programma's vereisen maatwerk en commitment van zowel de deelnemers als hun management.  

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Digitale transformatie en agile transformatie zijn belangrijk en urgent voor het strategisch succes van uw organisatie. U wilt er zeker van zijn dat alle mogelijkheden worden benut om de randvoorwaarden voor succes te borgen. Samen met uw management en teams brengen we huidige situatie in kaart zodat er een gemeenschappelijk en gedragen uitgangspunt wordt gevestigd voor verbetering. Samen ontwikkelen we een visie en een agile plan van aanpak zodat ontwikkeling, toepassing en resultaat hand in hand blijven gaan. We monitoren de voortgang totdat het gewenste prestatieniveau is geborgd.

Quote SCRUM Intramed

"De ontwikkelteams, de business en het management van Intramed hebben we getraind en daarna ondersteund bij de implementatie van SCRUM voor de ontwikkeling en levering van hun software."
Intramed, SCRUM trainingen & Implementatie

Praktische SCRUM-trainingen voor uw teams en management

Wilt u de teams in uw organisatie trainen in het gebruik van SCRUM voor het ontwikkelen van software of het op maat maken van software applicaties voor klanten? Wilt u SCRUM introduceren in delen van uw organisatie buiten IT? Met ons complete aanbod van SCRUM-trainingen kunt u alle kanten op. Iedere training of interventie kan op maat worden gemaakt voor uw specifieke vraagstuk of activiteiten.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze SCRUM-trainers zelf.

 

Quote SCRUM PON

"Voor de teams van PON hebben we praktijkgerichte SCRUM Master en SCRUM Product Owner trainingen verzorgd gericht op vaardigheden die nodig waren voor de agile transformatie van de organisatie."
PON, SCRUM Master & Product Owner trainingen
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze SCRUM-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.