SCRUM

SCRUM is dé management innovatie van de  21ste  eeuw. SCRUM belooft dat je twee keer zo veel kunt doen in de helft van de tijd. SCRUM als kritische succesfactor voor het realiseren van uw strategische visie en de continuïteit van uw organisatie of afdeling.

Een effectieve SCRUM-organisatie borgt echt teamwerk, open communicatie, transparantie en commitment. Het management stuurt, elimineert obstakels voor voortgang en is aanspreekbaar. 

Productontwikkeling 100% op tijd en binnen budget
Versnel innovatie en realisatie van uw beleidsplannen
IT & Niet-IT, Publieke en Private Sector, Staf en Lijn

SCRUM Master training

SCRUM Product Owner training

SCRUM in de Praktijk bij Virtual Affairs

"Binnen de organisatie wordt gewerkt met een geïntegreerde aanpak op basis van PRINCE2 en SCRUM"
Noortje Noordstrand, Virtual Affairs

Mogen we met u mee denken?

Wilt u de inzet van SCRUM in uw organisatie professionaliseren?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen

Hoe kunnen we u helpen met SCRUM?

Ik wil graag
Ik ben geïnteresseerd in
Uw gegevens

Agile Management in de Praktijk bij Gemeente Alphen aan den Rijn

Het programma "Organisatie van de Toekomst" is een veranderprogramma met als doel om optimaal bij te dragen aan de realisatie van de effecten van de meerjarenbegroting. Om vaart te brengen in dit programma werd Global Project Performance benaderd voor agile advies en ondersteuning.

Onze bijdrage: training van 10 agile coaches en een agile programma start-up voor 100 managers en medewerkers. In multidisciplinaire teams zijn de aanwezige plannen van aanpak vertaald naar een agile aanpak met een product backlog, user stories en de eerste sprintplanning.

Met deze interventies is de energie losgekomen om op korte termijn concrete vorm te geven en resultaten te boeken voor het programma.

Mogen we met u mee denken?

Wilt u de inzet van SCRUM in uw organisatie professionaliseren?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen

Over SCRUM

Wilt u bestaande processen en procedures voor productontwikkeling vervangen door een agile aanpak? Wilt u de time to market verkorten, minder verspilling, sneller en flexibel inspelen op veranderingen in klantwensen, marktomstandigheden en ontwikkelingen in technologie? Wilt u de connectie en samenwerking tussen de business en de productontwikkelteams versterken? Dan is SCRUM de aanpak die u zoekt.

SCRUM levert een iteratieve en incrementele aanpak voor productontwikkeling. SCRUM is geworteld in de uitgangspunten en achtergronden van het Agile Manifesto. Waarden als klantfocus, zelfsturing, empowerment, vertrouwen, transparantie staan hoog in het vaandel.

Met SCRUM komt er beweging in uw organisatie en wordt de energie los gemaakt om de diensten en producten aan uw klanten voortdurend te verbeteren. SCRUM draagt bij aan de agility van uw staande organisatie en wordt daarmee een strategische asset voor het concurrerend vermogen en de continuïteit van uw organisatie.

Definitie van SCRUM

SCRUM is wereldwijd en in Nederland het meest bekende en gebruikte agile framework voor iteratieve en incrementele productontwikkeling.

Context SCRUM?

Door de snelheid waarmee klantwensen, marktomstandigheden, technologie en de maatschappij in de brede zin zich ontwikkelen, bestaat er binnen organisaties behoefte aan flexibele managementroutines. Zo kan worden voorkomen dat product- ontwikkelteams en product owners niet met hun plannen achter de feiten aan lopen. SCRUM zorgt voor transparantie, een “lean” proces, teamwerk en praktische technieken om de kwaliteit en voortgang te beheersen.

Enkele voordelen van SCRUM

 • Transparante en verbeterde communicatie.
 • Motivatie van medewerkers groeit.
 • Effectiviteit van teams groeit.
 • Klanttevredenheid groeit.
 • De business en productontwikkeling worden effectief met elkaar verbonden.
 • Er wordt alleen ontwikkeld wat de business nodig heeft waardoor er minder verspilling is.
 • Kortere time to market van nieuwe producten.
 • Ondersteunt de voortdurende verbetering van producten in gebruik.
 • Hoog rendement op investeringen in producten.
 • Kan worden benut in de lijnorganisatie en in projecten, programma’s en portfolio’s.
 • Mogelijkheid tot certificering.

Opbouw methodiek

1. Introductie agile

 • Introductie Agile.
 • Wat agile wel is en wat agile niet is.
 • Agile product development & agile project management.
 • Agile portfoliomanagement.

2. Rollen

 • SCRUM Master.
 • Product Owner.
 • Ontwikkelteam.

3. Gebeurtenissen

 • Sprint planning.
 • Dagelijkse scrum.
 • Sprint review.
 • Sprint retrospective.

4. Artefacten

 • Product backlog.
 • Controleren voortgang tot doel.
 • Sprint backlog.
 • Controleren sprint voortgang.
 • Increment.
 • Definition of Done.

5. Leren van ervaring

 • Veel voorkomende tegenvallers.
 • Valkuilen en hoe ze te omzeilen.
 • Continu verbeteren.

Mogen we met u mee denken?

Wilt u de inzet van SCRUM in uw organisatie professionaliseren?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen