Scaling Agile Frameworks

Effectieve digitale transformatie vereist dat uw gehele IT-organisatie en betrokken afdelingen van hoog tot laag inclusief strategische planning en control worden vanuit agile principes. Scaling Agile Frameworks leveren een geïntegreerde set van besturingsprincipes, concepten, processen, technieken en culturele randvoorwaarden om dit doel te realiseren.

Heeft uw organisatie goede ervaringen met agile softwareontwikkeling op teamniveau? Wilt u de voordelen van agile verder verspreiden en opschalen naar het strategisch organisatieniveau? Investeer dan in scaling agile raamwerken.

Randvoorwaarde effectieve digitale transformatie
Verbeterde communicatie en samenwerking
Hogere medwerkers- en klanttevredenheid

Agile Portfoliomanagement in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Wij combineren traditionele en agile methodieken in onze aanpak voor project- en portfoliomanagement"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Definitie LeSS

Less is een internationaal breed geaccepteerde en beproefde aanpak om een hoge mate van wendbaarheid te realiseren in organisaties met (grootschalige) Multi-team productontwikkeling.

Toegevoegde waarde LeSS

LeSS baseert zich op de uitgangspunten van SCRUM en voegt daar alleen elementen aan toe die nodig zijn om de uitdagingen van Multi-team productontwikkeling het hoofd te bieden. Denk aan coördinatie, het management van afhankelijkheden, technische excellentie en organisatieontwikkeling.

LeSS bestaat uit:

 • 10 principes die geconcretiseerd worden door...
 • 28 regels die met elkaar verbonden zijn door ...
 • 2 raamwerken die kunnen worden ingevoerd met behulp van ...
 • 101 handleidingen die gebaseerd zijn op ...
 • 648 experimenten in large product organisations.

The 10 LeSS principles

 • Large-scale SCRUM is SCRUM.
 • Transparency.
 • Empirical process control.
 • LEAN thinking.
 • Continuous improvement towards perfection.
 • Queuing theory.
 • Systems thinking.
 • More with LeSS.
 • Whole product focus.
 • Customer centric.

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank

Definitie SAFe

SAFe for Lean Enterprises (laatste versie 5, 2020) is een body of knowledge van bewezen geïntegreerde principes, toepassingen en competenties om een wendbare organisatie te realiseren met behulp van Lean, Agile en DevOps. 

Zeven kerncompetenties

Om duurzaam strategisch succes te borgen in het kader van de digitale transformatie is SAFe 5 ontwikkeld rondom zeven kerncompetenties:

 1. Lean-Agile leadership.
 2. Team and technical agility.
 3. Agile product delivery.
 4. Enterprise solution delivery.
 5. Lean portfoliomanagement.
 6. Organisational agility.
 7. Continuous learning culture.

SAFe principes

SAFe 5.1 is gebaseerd op 10 principes die ontleend zijn aan Lean en Agile en observaties in de praktijk:

 1. Take an economic view.
 2. Apply systems thinking.
 3. Assume variability; preserve options.
 4. Build incrementally with fast integrated learning cycles.
 5. Base milestones on objective evaluation of working systems.
 6. Visualize and limit work-in-progress, reduce batch sizes, and manage queue lengths.
 7. Apply cadence (timing), synchronize with cross-domain planning.
 8. Unlock the intrinsic motivation of knowledge workers.
 9. Decentralize decision-making.
 10. Organize around value.

De 4 SAFe configuraties

SAFe is opgedeeld in 4 configuraties:

 1. Essential SAFe: deze configuratie bevat de minimale basiselementen die nodig zijn om voordeel te realiseren met SAFe. Dit omvat zowel het teamniveau als het programmaniveau waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde Agile Release Train (ART).
 2. Large solution SAFe: deze configuratie ondersteunt de coördinatie van de uitvoering van meerdere programma's tegelijkertijd maar zonder strategisch portfoliomanagement. In de vorige versie van SAFe werd dit de value stream genoemd.
 3. Portfolio SAFe: deze configuratie omvat strategisch portfoliomanagement inclusief investeringsmanagement en lean governance (het besturingsmodel). 
 4. Full SAFe: deze versie combineert en integreert de voorgaande drie modellen.

Quote PRINCE2 Agile NXP

"Voor NXP mochten we een portfoliomanagementraamwerk ontwikkelen dat gebaseerd is op de principes van Agile."
NXP, Portfoliomanagementraamwerk o.b.v. agile principes

Definitie Disciplined Agile Delivery (DAD)

Quote Agile PM DPG Media

"Voor de projectmanagers van DPG Media verzorgen wij een praktijkgerichte Agile PM leiderschapstraining waarbij deelnemers die volledig gericht is op het ontwikkelen van agile competenties"
DPG Media (bekend van o.a. Libelle, Donald Duck), Agile PM Leiderschapstraining

Definitie NEXUS

Een NEXUS is een groep van 3 tot 9 SCRUM-teams die samen werken aan het ontwikkelen van één product en vormt een verbinding tussen mensen en dingen (bron scrum.org). Een NEXUS heeft één Product Owner en één Product Backlog van waaruit de SCRUM-teams werken.

Oriëntatie NEXUS

NEXUS richt zich op het oplossen van de uitdagingen die gepaard gaan met het opschalen van agile zoals het management van afhankelijkheden, coördinatie en communicatie en team self-management.

NEXUS bouwt voort op de principes en is een extensie van SCRUM zelf en voegt minimale elementen toe om agile op schaal goed te laten werken.

Opbouw NEXUS raamwerk

Nexus is opgebouwd uit drie elementen:

 1. Accountabilities: het NEXUS Integration Team zorgt dat er elke sprint een waardevolle geïntegreerde increment wordt opgeleverd. Het NEXUS Integration Team bestaat uit een Product Owner, SCRUM Master en Nexus Integration Team Members.
 2. Events: events worden toegevoegd aan, heen gebouwd om of vervangen reguliere SCRUM events om deze te verruimen. Op deze manier ondersteunen de events de individuele SCRUM teams en het NEXUS Integration Team. Een NEXUS Sprint Goal is de doelstellingen van de sprint.
 3. Artifacts: alle teams maken gebruik van dezelfde Product Backlog. 

Nexus Events

 • The Sprint
 • Cross-Team Refinement
 • Nexus Sprint Planning
 • Nexus Daily Scrum
 • Nexus Sprint Review
 • Nexus Sprint Retrospective

Nexus Artifacts and Commitments

 • Product Backlog
 • Commitment: Product Goal
 • Nexus Sprint Backlog
 • Commitment: Nexus Sprint Goal
 • Integrated Increment
 • Commitment: Definition of Done

Agile Portfoliomanagement in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Wij combineren traditionele en agile methodieken in onze aanpak voor project- en portfoliomanagement"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Hoe wilt u duurzame digitale transformatie borgen met Scaled Agile?

Onze klanten in het bank- en verzekeringswezen zeggen wel eens: "we zijn een technologie onderneming die toevallig in het bank- en verzekeringswezen werkt". In een ziekenhuis, het onderwijs en bij overheden speelt digitale transformatie ook een belangrijke rol. De dynamiek, impact en snelheid van de ontwikkelingen verschilt echter. Welke rol speelt de digitale transformatie voor uw organisatie en hoe wilt u vorm geven aan de agile transformatie die daarbij aansluit?    

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om agile op te schalen in lijn met de specifieke context en behoeften van uw organisatie. Welke aanpak het best aansluit bij uw vraag hangt mede af van het belang, de urgentie en de huidige volwassenheid van uw organisatie. Onze ervaren senior scaling agile experts zijn onafhankelijk en denken daarin graag met uw mee.

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u uw management en teams vanaf de start mee nemen in het opschalen van agile binnen uw organisatie? Kies dan voor een incompany training basis. In deze training ontwikkelen uw teams een gemeenschappelijk begrippenkader als basis voor het ontwikkelen van een gedragen visie, veranderstrategie en verbeterplan. De training kan vooraf worden gegaan door een scaling agile oriëntatie workshop zodat we de raamwerken en agile elementen van uw voorkeur selecteren.  

Oplossing 2. Incompany training plus


Zijn uw teams al getraind in scaling agile? Zijn er al aanpassingen door gevoerd in de processen, organisatiebesturing en systemen? Maar vallen de prestatieverbeteringen vooralsnog tegen? Als uw teams behoefte hebben aan complementaire kennis, vaardigheden, ervaring en ondersteuning dan is de incompany training plus een geschikte keuze. Samen brengen we in kaart welke prestaties verbeterd moeten worden, wat daar voor nodig is en wat dit betekent voor de opbouw van de training. De training wordt volledig gericht op het realiseren van korte termijn prestatieverbeteringen.   

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Zijn uw management en teams getraind maar verandert er niet werkelijk iets in het (persoonlijk) leiderschap, het gedrag en de aanpak van veranderinitiatieven? Zijn hierover al meer gesprekken gevoerd maar hikken mensen aan tegen de verandering? Is er een "escape" omdat de werkdruk te hoog is? En gaan organisatieadvies en consulting u op dit ogenblik nog te ver? Investeer dan in Trainen om te Transformeren. Aan de hand van een intensief programma ondersteunen we uw management en teams bij de noodzakelijke transformatie: een gecommitteerde handson training on the job.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Transformatie van leiderschap, gedrag en cultuur in organisaties is zelden eenvoudig. Gedragingen zijn diep geworteld in de historie van de organisatie en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Is er organisatiebreed een ingrijpende verandering nodig? Staan de noodzaak en urgentie hoog op de agenda van uw (senior) management? Dan is organisatieontwikkeling een goede keuze. Met behulp van een programmatische aanpak geven we samen met uw teams vorm aan de organisatie van de toekomst. Een nulmeting, visieontwikkeling en agile uitgangspunten maken onderdeel uit van deze aanpak. Onze ondersteuning eindigt wanneer het door u beoogde prestatieniveau geborgd is. 

Quote Agile PM Alphen ad Rijn

Voor de "Organisatie van de Toekomst" van de Gemeente Alphen aan den Rijn verzorgden wij een organisatiebrede agile startup voor 10 agile coaches en 100 managers en medewerkers
Gemeente Alphen aan den Rijn, Organisatiebrede Agile Startup

Onafhankelijk advies en maatwerk voor uw organisatie

Iedere organisatie is uniek. Scaling agile raamwerken leveren de bouwstenen waarmee u uw eigen agile organisatie kunt ontwikkelen. De strategische behoeften en context van uw organisatie moeten daarbij leidend zijn en blijven. Wij denken graag met u mee over de beste manier om uw management en teams in te wijden in de kunsten van scaling agile. Daarbij adviseren we u ook over de meest geschikte raamwerken en aanpakken. 

Wilt u overleggen over welke aanpak en training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze Scaling agile-trainers zelf.

Quote Agile PM Alphen ad Rijn

Voor de "Organisatie van de Toekomst" van de Gemeente Alphen aan den Rijn verzorgden wij een organisatiebrede agile startup voor 10 agile coaches en 100 managers en medewerkers
Gemeente Alphen aan den Rijn, Organisatiebrede Agile Startup
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze Scaling Agile Frameworks-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.