Centre of Excellence & P3M3

Hoe borg je dat issues, risicogebeurtenissen en andere leerpunten uit projecten, programma's en portfolio's worden geborgd om de voorspelbaarheid, volwassenheid, communicatie en prestaties van uw veranderorganisatie te verbeteren? Bij lerende organisaties is de tevredenheid van medewerkers, management en klanten hoger. Betere prestaties volgen dan als vanzelf. 

Wilt u de leercyclus van en communicatie binnen uw organisatie verbeteren of professionaliseren? Wij denken graag met u mee over de kortste route naar duurzaam projectsucces.

Meeste P3M3 assessments Nederland
Accredited P3M3 Consulting Partner
Erasmus MC 14de P3M3 geaccrediteerde organisatie

Quote PMO Royal Van Lent Shipyards

"We mochten de vastgoedorganisatie voor het nieuwe ziekenhuis (budget: € 2,5 miljard) ondersteunen met een P3M3-baseline meting, ontwikkelen en ondersteunen van een verbeterplan en uiteindelijk P3M3-certificering van de organisatie"
Erasmus MC, 14de geaccrediteerde P3M3-organisatie wereldwijd

Hoe wilt u het lerend vermogen van uw organisatie verbeteren?

Kwaliteitsverbetering van project-, programma- en portfoliomanagement valt of staat met de betrokkenheid en het eigenaarschap binnen uw teams en management. Samen brengen we in kaart wat er goed gaat, wat u wilt verbeteren en wat de oorzaken (root cause) van knelpunten zijn. We ontwikkelen draagvlak en commitment voor de huidige situatie (IST, Current State) en de gewenste situatie (SOLL, Future State) zodat er een sterke basis is voor een levensvatbaar, realiseerbaar en wenselijk verbeterplan.

Incompany maatwerk

Iedere organisatie richt project-, programma-, portfolio- en verandermanagement op zijn eigen unieke manier in. Daarom is het verbeteren van deze belangrijke functie altijd maatwerk. Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om de centre of excellence functie van uw organisatie te professionaliseren. De urgentie, het belang en de huidige managementvolwassenheid van uw organisatie bepalen mede welke aanpak het best aansluit op wat uw organisatie nodig heeft.

Oplossing 1. Incompany training basis


Is het centre of excellence een nieuw begrip binnen uw organisatie? Is uw organisatie vooral gericht op de uitvoering met een "just do it" cultuur? Is er ruimte om uw teams aan het begin van uw verbeterinitiatief te betrekken? Dan is een incompany training basis een goede keuze. Zo kunt u teams en management bewust maken van het belang en hun kennis en ervaring benutten bij het vorm geven van uw plannen. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Staat er al een formele projectorganisatie? Is er een projectenbureau? Worden er al reviews, health checks, gated reviews en P3M3-assessments gedaan? Maar ontbreekt specifieke kennis en ervaring om de informatie uit deze initiatieven te laten renderen? Dan is een incompany training plus een geschikte keuze. We zoomen in op specifieke kennis- en competentiegebieden. Naast de technisch inhoudelijke aspecten staat stakeholder engagement altijd centraal. Kwaliteit verbeter je immers samen.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Na een initiële verandering nemen vaak van nature routines de dagelijkse gang van zaken weer over. Maar nieuwe knelpunten, leerpunten, risicogebeurtenissen en andere issues zullen zich altijd voor blijven doen. Heeft uw organisatie moeite om de slag naar een volgend volwassenheidsniveau te maken? Blijven dezelfde knelpunten terug komen? Dan is trainen om te transformeren een goede keuze. Aan de hand van een intensief programma en "deep learning" ondersteunen we de transformatie van uw organisatie.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Is uw organisatie onderworpen aan een audit? Moet uw organisatie zich voorbereiden op grote veranderingen? Is groei in volwassenheid noodzaak? Samen met uw teams en management ondernemen we een P3M3-assessment. Dat doen we "evidence based', transparant, open en betrokken. Het verbeterplan is gedragen, levensvatbaar, realiseerbaar en wenselijk. We ondersteunen de verbetering totdat het gewenste prestatieniveau en daarvoor benodigde volwassenheidsniveau is geborgd.

P3M3 in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Met P3M3 maken we de groei in project- en portfoliomanagement van VodafoneZiggo meetbaar en hebben we beter inzicht in onze verbeterkansen"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

P3M3 - Project Programme Portfolio Management Maturity Model 

P3M3 is de enige geaccrediteerde marktstandaard in Nederland voor beoordelen van de project-, programma- en portfoliomanagementvolwassenheid van organisaties. P3M3 is in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld in de publieke en private sector. Ervaringen wereldwijd zijn verwerkt in wat inmiddels de vierde versie van P3M3 is. P3M3 is onafhankelijk van specifieke methodieken en toepasbaar op een klassieke-, agile- en hybride projectomgeving.

Methodiek: P3O - Project Programme Portfolio Offices

P3O is de geaccrediteerde standaard voor de ontwikkeling van professionele project-, programma- en portfolio-ondersteuning. Ook P3O is "compatible" met alle gangbare methodieken op het gebied van project-, portfolio- en verandermanagement. 

IPMA's Individual Competence Baseline

Op individueel niveau is IPMA de enige geaccrediteerde standaard voor de ontwikkeling van competenties. Kennis en vaardigheden worden getoetst tijdens een theorie-examen. Ervaring en competentie worden getoetst aan de hand van een officieel IPMA-assessment. IPMA levert een uitstekende basis voor het definiëren van functieprofielen en aannamebeleid. Ook is het een interessant middel om eisen te stellen aan de competenties van mensen die door leveranciers worden ingezet.

GPP Praktijkaanpak

Zijn de exameneisen die komen met een geaccrediteerde training voor u minder belangrijk? Wilt u zich vooral richten op competentie ontwikkeling? Kies dan voor de GPP Praktijkaanpak. We nemen de voor u meest relevante toepassingen op in een geïntegreerd en samenhangend programma. Hiermee motiveert u uw teams en verbetert u direct de prestaties van uw organisatie.

Overige methodieken

Verder kunnen alle geaccrediteerde- en niet-geaccrediteerde methodieken en standaards op onze website input leveren aan het ontwikkelen van succesvolle raamwerken en handboeken voor het management van projecten, programma's en portfolio's. Certificering kan een nuttig hulpmiddel zijn om eisen te stellen aan de kennis en vaardigheden van uw teams en management. Maar uiteindelijk heeft dit alleen zin als uw organisatie ook daadwerkelijk en aantoonbaar beter gaat presteren.

Quote P3M3 Ministerie BZK

"Voor het ministerie van BZK mochten wij P3M3-assessments en workshops uitvoeren voor het beleidsdepartement en diverse uitvoeringsorganisaties die tot concrete verbeteringen hebben geleid"
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, P3M3-assessments

Welke training sluit aan op uw behoeften?

Wilt u de centre of excellence rol van uw organisatie op de kaart zetten of verbeteren? Wij hebben een uitgebreid aanbod van mogelijkheden. De P3O-trainingen leveren een universeel toepasbare basis voor de ondersteuning van zowel projecten, programma's en portfolio's als het opzetten en runnen van een centre of excellence functie. P3M3 levert een unieke aanpak om uw teams te betrekken bij kwaliteitsverbetering. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze P3M3-trainers zelf.

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze P3M3-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.