P3O Fast Track training inclusief examens

Klanten waarderen deze training met een 9

Hebt u de leiding over, of bent u actief betrokken bij  de professionalisering van project-, programma- en/of portfolio-offices (PMO) in uw projectorganisatie? En wilt u in korte tijd een sterke basis in de professionalisering van de PMO-functie ontwikkelen om uw impact en die van het P3O in uw organisatie te vergroten? Neem dan deel aan onze P3O Fast Track training. 

Tijdens deze intensieve driedaagse praktijkgerichte P3O Fast Track training leert u P3O toepassen op diverse project-, programma- en portfolioscenario's en leert u verbeterkansen identificeren en -voorstellen onderbouwen.

Onderscheidend certificaat op uw CV
> 10.000 mensen gecertificeerd
Strategische orientatie en organisatieontwikkeling
Kenmerk training
Impact op uw vaardigheden:
 • Duur: 3 dagen
 • Investering: €2.495,- ex btw
 • Combi-training voor practitioners
Schrijf je nu in

Doel

Context

Project-, programma- en portfolio offices vormen een sleutelrol in de projectorganisatie ten aanzien van:

 • Informatievoorziening ten behoeve van besluitvorming, management en voortgangsbeheersing.
 • Het ontwikkelen, invoeren, inbedden en borgen van herhaalbare werkprocessen.

Met een adequaat P3O realiseert u:

 • Een hogere voorspelbaarheid van uw projectorganisatie.
 • Meer efficiency en prestatieverbetering.
 • Verbeterde communicatie en samenwerking.
 • Een hoge waardering voor de werkomgeving door teams en management.
 • Een lerende organisatie die verbeteringen op basis van ervaring borgt. 

Doel

Het doel van deze training is dat deelnemers kennis en inzicht op doen om project-, programma- en portfolio offices op te zetten en te professionaliseren tot de gewenste volwassenheidsniveaus en prestatieniveaus geborgd zijn. Op deze manier kunnen organisaties in de professionalisering van PMO's terug verdienen.

Doelgroep

Doelgroep 

Deze training is in het bijzonder gericht op deelnemers die een actieve rol vervullen in de professionalisering van project-, programma- en portfoliomanagement. Bijvoorbeeld:

 • Medior PMO.
 • Senior PMO.
 • Senior projectondersteuners en projectspecialisten.
 • Senior programma-ondersteuners en programmaspecialisten.
 • Programmamanagers.
 • Portfoliomanagers.
 • Portfolio analisten.
 • Kwaliteitsmanagers.

Voorkennis

 • U dient in het bezit te zijn van een geldig P3O Foundation certificaat.
 • Ervaring met project-, programma- en portfoliomanagement zijn vereist.
 • U hebt bij voorkeur ook concrete ervaring met de introductie van management methodieken zoals PRINCE2, MSP, MoP, MOR en IPMA.

Relatie met IPMA PMO

Veel PMO'ers zijn op zoek naar operationele handvatten, kennis en vaardigheden om hun rol als PMO beter te kunnen uitvoeren en successen en werkplezier te vergroten. Deze mensen hebben meestal meer baat bij de IPMA PMO training. P3O is abstracter en complexer en vereist navenante ervaring en voorkennis.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Tijdens de voorbereiding op de eerste trainingsdag, de trainingsdagen zelf, en na afloop van de training, blijven we u ondersteunen totdat u uw doelstellingen hebt bereikt.

Aanpak van de training

Wat mag u van onze trainers verwachten?

nze trainers ondersteunen u tot u het gewenste competentieniveau hebt bereikt. Hierdoor groeien uw werkplezier en prestaties. U mag van onze trainers verwachten dat ze:

 • Theorie begrijpelijk en praktisch toepasbaar over brengen.
 • Ervaring hebben in uw branche.
 • Effectief inspelen op individuele leerbehoeften en -stijlen.
 • Vraagstukken holistisch en situationeel benaderen.
 • Breed onderlegd en gecertificeerd zijn.
 • Inspireren en motiveren zodat u zin hebt om de nieuwe kennis toe te passen.

Over het P3O Foundation examen

Het internationaal erkende P3O Foundation examen wordt na dag 2 afgenomen:

 • Examentraining maakt een integraal onderdeel uit van deze training.
 • Het P3O Foundation examen duurt een uur en bestaat uit 75 meerkeuzevragen.
 • Bij een score van 35 punten bent u geslaagd voor het P3O Foundation examen.
 • U ontvangt via uw online portal het officiële P3O Foundation certificaat in PDF-formaat.
 • U legt het P3O Foundation examen online af na afloop van dag 2 en voorafgaand aan dag 3.
 • U ontvangt daarvoor een voucher code en uitgebreide instructie van onze cursusadministratie.
 • Het slagingspercentage van Global Project Performance ligt tegen de 100%.

Over het P3O Practitioner examen

Deze training wordt in de ochtend van dag 4 afgesloten met het internationaal erkende P3O Practitioner examen:

 • Examentraining maakt een integraal onderdeel uit van deze training.
 • Het P3O Practitioner examen duurt 2 1/2 uur.
 • Er wordt gebruik gemaakt van Objective Testing Exams.
 • Het examen bevat 80 vragen waarvan u er minimaal 40 goed moet hebben.
 • Het is een open boek examen.
 • U ontvangt via uw online portal het officiële P3O Practitioner certificaat in PDF-formaat.
 • U legt het P3O Practitioner examen online af na afloop dag 3.
 • U ontvangt daarvoor een voucher code en uitgebreide instructie van onze cursusadministratie.
 • Het slagingspercentage van Global Project Performance ligt tegen de 100%.

Quote P3O Actiris

"Voor Actiris hebben we het centrale PMO en 6 Hub-PMO's opgezet. We hebben Principal Toolbox vertaald naar het Frans, op maat gemaakt en tweetalig geïmplementeerd."
Actiris, P3O implementatie & Tooling

1. Programma

 • Tijdens deze intensieve training doorloopt u zowel het P3O Foundation programma als het P3O Practitioner programma.
 • In het eerste deel leert u alle onderdelen van portfoliomanagement op basis van P3O kennen en maakt u een vertaalslag naar uw eigen project-, programma- en portfolio-organisatie.
 • In het tweede deel van de training maakt u een flinke verdiepingsslag.
 • Aan de hand van uiteenlopende scenario's leert u P3O toepassen en verbeterkansen identificeren en onderbouwen om de investering in het P3O te rechtvaardigen. 

2. Introductie P3O

 • Organisatorische context van project-, programma- en portfoliomanagement.
 • Wat is een P3O?
 • Wat is de relatie tussen het P3O en de levenscyclus van projecten, programma's en portfolio's?
 • Organisatiebesturing (governance) en het P3O.

3. Waarom hebben organisaties een P3O nodig?

 • Hoe voegen P3O's waarde toe?
 • Hoe maximaliseer je de toegevoegde waarde van een P3O?
 • Hoe ontwikkel je een investeringsvoorstel voor een P3O?
 • Hoe overkom je veel voorkomende uitdagingen?
 • Tijdlijnen bij de invoering en professionalisering van een P3O. 

4. Ontwerpen van een P3O

 • Overwegingen bij het ontwerpen van het P3O model voor uw organisatie.
 • Welke functies en diensten moet het P3O gaan leveren?
 • Op maat maken en resourcing van het P3O.

5. Rollen en verantwoordelijkheden binnen het P3O

 1. Managementrollen:
  • P3O Sponsor.
  • Head of P3O.
  • Head of Project Office.
  • Head of Programme Office.
 2. Generieke rollen:
  • Portfolio analyst.
  • Project specialist.
  • Progamme specialist.
  • Project officer.
  • Programme officer.
 3. Functionele rollen:
  • Benefits and value.
  • Commercial (inkoop).
  • Communications and stakeholder engagement.
  • Information management.
  • Consultancy and performance management.
  • Finance.
  • Issue.
  • Change control.
  • Planning and estimating.
  • Quality assurance.
  • Resource management.
  • Risk.
  • Reporting.
  • Secretariat/administrator.
  • Tools expert.

6. Hoe implementeer je een P3O en houd je het vitaal?

 • Implementatie levenscyclus van een permanent P3O.
 • Levenscyclus implementatie in projecten en programma's (tijdelijk).

7. Hoe exploiteer je een P3O?

 • Overzicht van tools en technieken.
 • Voordelen van standaard tools en technieken.
 • Kritische succesfactoren bij de introductie van tools en technieken.
 • P3O-tools in detail.
 • P3O-technieken in detail.

8. P3O Foundation - en Practitioner examen  

 • U legt het P3O Foundation examen online af na afloop van dag 2 en voorafgaand aan dag 3.
 • U legt het P3O Practitioner examen online af na de derde en laatste trainingsdag.
 • U ontvangt een voucher code en uitgebreide instructie voor beide examens van onze cursusadministratie.

Quote P3O Philips Healthcare

"Voor Philips Healthcare hebben een PMO en Centre of Excellence functie helpen opzetten. Alle managers en projectmanagers in de fabriek zijn getraind in het toepassen van PRINCE2."
Philips Healthcare, Opzet P3O portfolio- en projectmanagement

Data

2, 10 en 11 oktober 2023
6, 13 en 20 november 2023
4, 11 en 18 december 2023
5, 12 en 14 februari 2024
6, 13 en 27 mei 2024
19 en 26 augustus en 5 september 2024
4, 11 en 18 november 2024

Plaats

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Heerenveen, Groningen, Zwolle.

Op locatie & Virtual classroom

Onze trainingen worden zowel op locatie als via Virtual Classroom uitgevoerd. Wilt u meer weten over de actuele mogelijkheden? Bel dan 030 22 11 987. Wij denken met u mee!

Quote P3O Tilburg University

"De vastgoedsector van Tilburg University helpen we bij het professionaliseren van de centre of excellence functie voor projectmanagement met advies, ondersteuning en training on the job."
Tilburg University, Professionalisering Centre of Excellence functie

Investering 

€ 2.495, – ex btw inclusief examen.

Inclusief

Cursusmaterialen, oefenexamens, examentraining, GPP Online, examens, certificaat, administratie, locatie, arrangementskosten.

Quote P3O Royal Van Lent Shipyards

"Binnen het PMO van Royal van Lent Shipyard hebben we MS Project en Project Server geïmplementeerd en de teams getraind met besparingen tot 30% op inhuur van externe resources."
Royal van Lent Shipyard, Optimaliseren resourcemanagement

Succesvolle PMO's realiseer je samen

Project-, programma- en portfolioprestaties gaan pas echt met écht met sprongen vooruit als betrokkenen een gemeenschappelijke aanpak delen. Met onze incompany trainingen borgt u dat investeringen in training en opleiding resulteren in concrete prestatieverbeteringen. Incompany trainingen zijn mogelijk vanaf 3 tot 5  mensen. We maken de training volledig op maat zodat deze naadloos aansluit op uw praktijk.

Oplossing 1: Individuele training


U kiest voor een individuele training als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden voor uw organisatie. De uitkomst van deze keus kan bijvoorbeeld een presentatie of advies zijn aan interne stakeholders of het management van uw organisatie.

Oplossing 2: Incompany training basis


Tijdens een incompany training basis maken deelnemers kennis de "best practices". Door middel van opdrachten, presentatie en discussie wordt inzicht ontwikkeld in de werking en de toepassing van de managementaanpakken. Deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijk begrippenkader dat bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak voor uw organisatie.

Oplossing 3: Incompany training plus


Is er al een gevestigde werkwijze maar loopt uw organisatie tegen specifieke knelpunten aan? Willen uw teams een volgende stap zetten? En is er behoefte aan complementaire kennis, inzichten en ervaring om deze op te lossen? Met een incompany training plus lost u knelpunten op en realiseert u prestatieverbeteringen op de korte termijn.

Oplossing 4: Trainen om te Transformeren


Wilt u de transformatie van uw organisatie borgen voor de lange termijn? Lukt het onvoldoende om de verandering door te zetten? En loopt u tegen terugkerende knelpunten aan? Investeer dan in Trainen om te Transformeren. Aan de hand van een intensief praktijkprogramma realiseren uw teams al tijdens de training de eerste stappen van de transformatie.

Oplossing 5: Organisatieontwikkeling


Zijn het belang en de urgentie van uw opgave groot? Is er een organisatiebrede inspanning nodig om het gewenste prestatieniveau te realiseren? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Meestal zetten we een combinatie van diensten in waaronder: een P3M3-assessment, training, coaching, mentoring en advies. Ontwerp en implementatie van tooling behoort ook tot de mogelijkheden.

Quote P3M3 Waterschap Rivierenland

"Voor het Waterschap Rivierenland hebben we het P3M3-simulatiespel georganiseerd voor bewustwording en daarna een baseline P3M3-assessment uitgevoerd als basis voor het verbeterplan."
Waterschap Rivierenland, P3M3-simulatiespel & P3M3-assessment

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze P3O-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.