Doelgroepen

Alle stakeholders aan boord?
De professionalisering van projectmanagement is niet alleen “een feestje” voor de projectmanagers. Adequaat leiderschap en integratie met de rest van de organisatie zijn randvoorwaardelijk voor duurzame prestatieverbetering. Iedere actor moet zijn of haar rol in het proces kennen en beheersen om te zorgen dat uw organisatie als geheel beter draait.

Senior management

Senior management heeft twee uitdagingen. Ze zijn eindverantwoordelijk voor het nemen van de belangrijkste beslissingen in projecten en veranderinitiatieven. En ze zijn eindverantwoordelijk om te zorgen dat de volwassenheid van de organisatie van een niveau is dat het aannemelijk is dat de organisatie haar strategische veranderambities zal realiseren. Wij ondersteunen senior management bij het ontwikkelen van de organisatievolwassenheid zodat het vereiste prestatieniveau wordt bereikt en geborgd. 

HRM / P&O

Human Resources Management en Personeel & Organisatie hebben de opdracht om te zorgen dat de organisatie kan beschikken over de juiste resources in termen van kwaliteit en kwantiteit. Inzicht in de kennis, vaardigheden, ervaring en competenties van teams, projectmanagers, adviseurs en senior management zijn dan onmisbaar. Wij ondersteunen HR en P&O met het verkrijgen van dit inzicht en het ontwikkelen van management en medewerkers naar de gewenste competentieniveaus.

PPM Community

De project- en portfoliomanagement community omvat de specialisten van uw organisatie op het gebied van project-, portfolio- en verandermanagement. Het management van projecten en veranderingen is hun dagelijkse werk. Als specialist en expert op het vakgebied zijn wij in staat om uw projectmanagers, programmamanagers, verandermanagers en projectondersteuners te inspireren en te helpen ontwikkelen naar de gewenste competentieniveaus inclusief certificering. 

Teamleden: gebruikers

Gebruikers zijn de ontvangers van de projectproducten. Voor hen is het van belang dat ze daarmee de beoogde taken en verwachte benefits kunnen realiseren. Wij helpen hen met praktijkgerichte trainingen om zich te ontwikkelen op het gebied van businessplanning, kwaliteitsplanning, kwaliteitsbeheersing, samenwerking, voortgangsbeheersing en -rapportage. 

Teamleden: makers en ontwikkelaars intern

De ontwikkelaars van projectproducten staan voor de uitdaging om deze op tijd op te leveren op het gewenste kwaliteitsniveau. Dit stelt eisen aan hun kennis en competenties om het werk te plannen en de voortgang te beheersen en communiceren. Met praktijkgerichte trainingen helpen we interne teamleden om deze vaardigheden onder de knie te krijgen.

Teamleden: externe leveranciers

Veel projecten worden in een klant-leverancier-relatie uitgevoerd. Voor de leverancier is projectmanagement een kerncompetentie die ze nodig hebben om de levering van producten en diensten op een voorspelbare en betrouwbare manier te realiseren. De teams van leveranciers ondersteunen we bij de professionalisering van project-, portfolio- en verandermanagement met ons hele portfolio van diensten.

Overige stafdiensten

Naast HRM en P&O zijn er ook andere stafdiensten die een taak vervullen in de projectorganisatie. Denk bijvoorbeeld aan Inkoop, Finance & Control, Strategische Planning & Control, Communicatie, Informatiemanagement & Informatiebeveiliging. Hen ondersteunen we om ervoor te zorgen dat zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie zelf en het realiseren van concrete veranderinitiatieven en portfolio's.

Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen over de mogelijkheden tot samenwerking met Global Project Performance? Wij denken met u mee!