LEAN Six Sigma

LEAN Six Sigma is wereldwijd de bekendste methodiek voor het optimaliseren van procesprestaties. LEAN richt zich op het reduceren van verspillingen met positieve effecten op benodigde resources en kosten. Six Sigma richt zich op de leveringsbetrouwbaarheid c.q. de voorspelbaarheid van processen met positieve effecten op klanttevredenheid. 

Wilt u de efficiëntie en effectiviteit van uw procesorganisatie verbeteren? Wilt u een cultuur van continu verbeteren ontwikkelen? Investeer dan in Lean Six Sigma.

Realiseer tientallen % kostenbesparing met LEAN Six Sigma
Ontwikkel een cultuur van continu verbeteren
Vergroot het probleemoplossend vermogen van uw teams

LEAN in de Praktijk bij DDL

"Voor de laboratorium teams van DDL hebben de een basistraining LEAN Six Sigma verzorgd die gevolgd is door implementatie workshops"
DDL, Diagnostic Laboratory

Definitie van LEAN

LEAN is een management methodiek die tot doel heeft om maximale klantwaarde te leveren met minimale verspilling.

Definitie Six Sigma

Six Sigma heeft tot doel heeft om variaties in processen te reduceren waardoor de voorspelbaarheid van output toeneemt.

1. WORLD CLASS PERFORMANCE

 • Operational excellence.
 • History of Continuous Improvement.
 • Philosophy & Principles.
 • Organizational Process Management.
 • Project selection process.

2. PROJECT MANAGEMENT

 • Team Formation.
 • Process Improvement Roadmaps.
 • Voice of the Customer (VOC).
 • Project Charter.
 • Project Management Techniques.

3. LEVEL I – CREATING A SOLID FOUNDATION

 • Organized Work Environment.
 • Standardized work.
 • Quality Control & Quality Assurance.

4. LEVEL II – CREATING A CONTINUOUS IMPROVEMENT CULTURE

 • Kaizen.
 • Basic Quality Tools.
 • Basic Management Tools.

5. LEVEL III – CREATING STABLE AND EFFICIENT PROCESSES

DEFINE

 • Process Mapping.

MEASURE

 • Lean Performance Metrics.

ANALYZE

 • Value Stream Mapping (Current State).

IMPROVE

 • Reducing Muda (Waste).
 • Reducing Muri (Overburden).
 • Reducing Mura (Unevenness).
 • Value Stream Improvemenytt (Future State).

CONTROL

 • First Time Right.
 • Statistical Process Control (SPC).

6. Product and Process development

 • Product Lifecycle Management (PLM).

7. Lean DEPLOYMENT process

 • Management of Change.
 • Lean Leadership.

LEAN in de Praktijk bij Hollander Techniek

"Voor de teams van Hollander Techniek mochten wij een aantal praktijkgerichte LEAN trainingen verzorgen".
LEAN, Hollander Techniek

Welke kansen levert Lean Six Sigma inzetten op voor uw organisatie?

Iedere organisatie maakt gebruik van processen om producten en diensten te ontwikkelen en te leveren. Als de processen goed georganiseerd zijn dan kan dit het succes van uw organisatie enorm vergroten. Met Lean Six Sigma-inzicht, -kennis en -vaardigheden versterkt u het probleemoplossend vermogen en zelfvertrouwen van uw management en teams. U stimuleert de ontwikkeling van een cultuur van continu verbeteren waarbij iedereen op de klant gericht blijft. U reduceert verspilling en kosten en levert precies wat uw klanten nodig hebben. Zo realiseert u optimale waarde voor uw klanten en stakeholders.    

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde incompany oplossingen om de prestaties van uw organisatie te verbeteren met Lean Six Sigma. Welke oplossing het best aansluit bij uw specifieke vraag hangt af van uw visie, het belang en de urgentie, en de huidige procesmanagementvolwassenheid van uw organisatie.

Oplossing 1. Incompany training basis


Staat uw organisatie nog aan het begin van de introductie van Lean Six Sigma? Wilt u teams eerst inspireren voordat u samen met hen veranderingen gaat realiseren? Investeer dan in een incompany basis training. Tijdens de training gaan de deelnemers oefenen met de technieken van Lean Six Sigma op hun eigen werkzaamheden. Zo ontwikkelen ze gevoel en inzicht bij de manier waarop Lean Six Sigma hen en de organisatie verder vooruit kan helpen.

Oplossing 2. Incompany training plus


Zijn uw teams al getraind in Lean Six Sigma en hebt u al een aantal veranderingen door gevoerd? Is de toepassing van de kennis en technieken nog te elementair? Maar wordt er nog onvoldoende een systemische holistische benadering geadopteerd? Of is er behoefte aan aanvullende inzichten, kennis en vaardigheden om specifieke procesprestaties te verbeteren? Organiseer dan een incompany training plus. Deze maatwerk training wordt volledig gericht op prestatieverbeteringen op korte termijn. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat deze worden geborgd voor de lange termijn. 

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Wilt u uw management en teams een steun in de rug geven om de Lean-transformatie door te zetten en te borgen? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief probleemgestuurd programma gaan deelnemers direct met hun eigen initiatieven. Zo realiseren zij al tijdens de training de gedragsverandering die nodig is voor korte en lange termijn prestatieverbeteringen.  

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Wilt u een grote verandering realiseren met Lean Six Sigma in uw organisatie? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Samen met u en uw teams en stakeholders brengen we in kaart wat de huidige managementvolwassenheid van de organisatie is en waar de (strategische en tactische) verbeterkansen liggen. Onder begeleiding van onze master black belts ontwikkelen uw management en teams een gemeenschappelijke breed gedragen visie en commitment aan het verbeterplan. We ondersteunen, monitoren en borgen de transformatie tot het gewenste prestatieniveau is bereikt en geborgd.

LEAN in de Praktijk bij NTR

"De LEAN praktijk workshops hebben ons geholpen om onze processen inzichtelijk te maken. Op basis van dit inzicht konden we daarna een aantal verbeterstappen door voeren"
Meriam Gerrtisma, NTR

Welke Lean Six Sigma-training sluit het best aan op uw behoeften?

Staat uw organisatie nog aan het begin van een Lean transformatie? Of zijn uw teams al getraind in de basis van Lean Six Sigma? Global Project Performance biedt een totaalpakket van trainingen voor beginners tot en met experts en uw management. Wilt u mensen opleiden op yellow belt-, green belt- of black belt-niveau? Wij maken de programma's voor uw organisatie volledig op maat zodat deze aansluiten bij de belevingswereld en doelstellingen van uw teams en management.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze Lean Six Sigma -trainers zelf.

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze Lean Six Sigma-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.