LEAN en Six Sigma

Het fundamentele uitgangspunt van LEAN is om te definiëren wat van waarde is voor uw klant, om vervolgens het proces van waardecreatie te optimaliseren door het elimineren van verspillingen, en tenslotte om het voortbrengingsproces te laten stromen.

Six Sigma heeft als doel om variaties in processen te meten en te verminderen om zo constante kwaliteit en output te leveren.

LEAN en Six Sigma zijn complementair. LEAN is laagdrempeliger en toegankelijk voor directe toepassing door een breed publiek.

Populair in dienstverlening en bij overheidsorganisaties
LEAN praktijktrainingen de meest gevraagde training
Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation

LEAN Yellow Belt

LEAN Yellow Belt Praktijk training

LEAN Six Sigma Yellow Belt

LEAN Green Belt

LEAN Green Belt Praktijktraining

LEAN Six Sigma Green Belt

LEAN Six Sigma Orange Belt

LEAN Black Belt

LEAN Six Sigma Black Belt

LEAN in de Praktijk bij NTR

"De LEAN praktijk workshops hebben ons geholpen om onze processen inzichtelijk te maken. Op basis van dit inzicht konden we daarna een aantal verbeterstappen door voeren"
Meriam Gerrtisma, NTR

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van LEAN Six Sigma in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Hoe kunnen we u helpen met LEAN Six Sigma?

Ik wil graag
Ik ben geïnteresseerd in
Uw gegevens

LEAN Management in de Praktijk bij DDL

DDL is een "state of the art" laboratorium dat zich richt op (moleculaire) diagnostische testen en de ondersteuning van klinische trials in opdracht van farmaceutische ondernemingen en klinische laboratoria. Om de kwaliteit van haar processen te verbeteren en optimaliseren werden wij benaderd.

Onze bijdrage: basistraining in LEAN Six Sigma, certificering van projectmanagers, hulp bij de ontwikkeling van een maatwerkaanpak voor DDL, ondersteuning bij de invoering en praktijk workshops.

Naast LEAN advies en training werden we tevens gevraag om de teams op te leiden in PRINCE2 en te adviseren bij het op maat maken van PRINCE2 voor de organisatie.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van LEAN Six Sigma in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Over LEAN en Six Sigma

Wilt u de processen van uw organisatie of afdeling verbeteren? Worden er onnodige activiteiten uitgevoerd die onvoldoende waarde toevoegen voor uw klanten? Staat uw organisatie onder kostendruk? Heeft uw organisatie klanten verloren? Dan is de adoptie van LEAN het overwegen waard.

LEAN richt zich op het leveren van maximale klantwaarde met minimale verspilling. LEAN versterkt daarmee het concurrerend vermogen van organisaties in de publieke en private sector. Six Sigma is gebaseerd op principes en technieken van statistiek en richt zich op het reduceren van variaties in uw processen.

Definitie van LEAN

LEAN is een managemen methodiek die tot doel heeft om maximale klantwaarde te leveren met minimale verspilling.

Definitie Six Sigma

Six Sigma is statistisch management dat tot doel heeft om variaties in processen te reduceren waardoor de organisatie wint aan voorspelbaarheid in termen van volume output, kwaliteit, kosten en opbrengsten.

LEAN of Six Sigma? Of allebei?

LEAN en Six Sigma vullen elkaar aan. Van beiden methodieken wordt LEAN het meest toegepast, omdat de technieken concreet en makkelijk toepasbaar zijn. Daardoor hebben zowel individuele medewerkers, managers en klanten veel profijt van LEAN.

Heb je affiniteit met en interesse voor statistiek? Of werk je in een omgeving waar statistisch procesmanagement wordt toegepast? Dan is de combinatie van LEAN en Six Sigma interessant.

Opbouw methodiek

U1. WORLD CLASS PERFORMANCE

 • Operational excellence.
 • History of Continuous Improvement.
 • Philosophy & Principles.
 • Organizational Process Management.
 • Project selection process.

U2. PROJECT MANAGEMENT

 • Team Formation.
 • Process Improvement Roadmaps.
 • Voice of the Customer (VOC).
 • Project Charter.
 • Project Management Techniques.

U3. LEVEL I – CREATING A SOLID FOUNDATION

 • Organized Work Environment.
 • Standardized work.
 • Quality Control & Quality Assurance.

U4. LEVEL II – CREATING A CONTINUOUS IMPROVEMENT CULTURE

 • Kaizen.
 • Basic Quality Tools.
 • Basic Management Tools.

U5. LEVEL III – CREATING STABLE AND EFFICIENT PROCESSES

DEFINE

 • Process Mapping.

MEASURE

 • Lean Performance Metrics.

ANALYZE

 • Value Stream Mapping (Current State)

IMPROVE

 • Reducing Muda (Waste).
 • Reducing Muri (Overburden).
 • Reducing Mura (Unevenness).
 • Value Stream Improvemenytt (Future State).

CONTROL

 • First Time Right.
 • Statistical Process Control (SPC).

U6. Product and Process development

 • Product Lifecycle Management (PLM).

U7. Lean DEPLOYMENT process

 • Management of Change.
 • Lean Leadership

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van LEAN Six Sigma in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen