Portfoliomanagement

Portfoliomanagement begint vaak met het coördineren van een verzameling projecten. Maar al snel moeten keuzes worden gemaakt. Projecten met de hoogst verwachte bijdrage aan de strategische doelstellingen en prioriteiten van uw organisatie moeten voorrang krijgen. Hoe krijg je dat spel in de vingers?

Wilt u operationeel en strategisch portfoliomanagement binnen uw organisatie invoeren, verbeteren of professionaliseren? Wij denken graag met u mee over de kortste route naar het borgen van uw strategische veranderdoelstellingen.

Meer dan 25 jaar ervaring in de publieke en private sector
P3M3 Accredited Consulting Partner
Meeste P3M3 assessments Nederland

Portfoliomanagement in de Praktijk bij Provincie Groningen

"Zorg dat de doelstellingen helder zijn voor een project van start gaat en borg de koppeling met de bedrijfsstrategie over projecten heen."
Kars Wierts, Provincie Groningen

Wat wilt u verbeteren aan portfoliomanagement?

Staat uw organisatie nog aan het begin van de introductie van portfoliomanagement? Is er al een portfolio office of PMO dat portfolio analyses en -rapportages maakt? Zijn de eerste portfoliosuccessen inmiddels breed gedragen en bent u op zoek naar advies en ondersteuning om de stap naar een volgend volwassenheidsniveau te maken? Wij denken met u mee!

Incompany maatwerk

Professionalisering van portfoliomanagement is altijd maatwerk. Dit betreft zowel de unieke portfoliomanagement werkwijze voor uw organisatie als de manier waarop u deze ontwikkelt en introduceert. Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om portfoliomanagement te professionaliseren. De huidige volwassenheid, belang en urgentie van portfoliomanagement zijn mede bepalend voor de beste oplossing.

Oplossing 1. Incompany training basis


Zijn mensen nog niet opgeleid in de basis van portfoliomanagement? Is het onderscheid tussen portfoliodefinitie en portfolio-uitvoering nog nieuw? Wordt er maar weinig KPI's gewerkt? Wilt u eerst samen met uw collega's een visie ontwikkelen op de toepassing van portfoliomanagement binnen uw organisatie? Kies dan voor een incompany basistraining. Deze kan worden opgezet op basis van standaard methodieken, al dan niet met certificering. Wilt u meer vrijheden? Dan kiest u voor de GPP Praktijkaanpak.

Oplossing 2. Incompany training plus


Binnen uw organisatie wordt al een portfolio gemanaged. Verdere prestatieverbetering blijft echter haken op een gebrek aan kennis of competentie op specifieke thema's. Bijvoorbeeld portfoliodefinitie, benefits management en risicomanagement op portfolioniveau. Kies dan voor een incompany training plus. Deze wordt specifiek gericht op het trainen van complementaire kennisgebieden en portfoliomanagement competenties.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Is de kennis aanwezig? Zijn er al procedures, processen en tools? Is de toepassing van portfoliomanagement te mechanistisch? Slaagt u er onvoldoende in om uw management teams adequaat te laten samenwerken aan portfoliodefinitie? Keren dezelfde knelpunten steeds weer terug en functioneert het leerproces van de organisatie onvoldoende? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een diepgaand leerproces wordt de transformatie met behulp van de training geleid.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Uw leiderschap wil werk maken van portfoliomanagement. Er is behoefte aan training maar vooral ook aan ondersteuning bij de invoering en borging van portfoliomanagement. Hoe meten we succes? Bij organisatieontwikkeling zetten we vaak P3M3 in om een breed gedragen baseline vast te stellen die als basis dient voor de verbeterdoelen. We begeleiden uw teams bij het in kaart brengen van de huidige volwassenheid, knelpunten, verbeterkansen en het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal verbeterplan.

Benefits Management in de Praktijk bij Heineken International

"Naast de bestaande HR-ontwikkelingstools blijven we als IPMO ons specifiek ontwikkelen op het gebied van portfoliomanagement. Daarbij zorgen we er ook voor dat men wordt opgeleid in benefits management en Agile."
C.J. van Boheemen, Heineken International

Methodiek: Management of Portfolios

Dé marktstandaard voor portfoliomanagement in Nederland wordt geleverd door MOP - Management of Portfolios. Management of Portfolios heeft 5 leidende principes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen portfoliodefinitie en portfolio uitvoering. En er wordt expliciet aandacht besteed aan de meest gebruikte implementatie strategieën en het ontwikkelen van een "energized change culture". MOP is toepasbaar binnen iedere organisatie.

Methodiek: Agile PfM - Agile Portfolio Management

Sinds een paar jaar is er ook een beknopte publicatie uitgegeven door het Agile Business Consortium onder de naam Agile PfM - Agile Portfolio Management. Agile Portfolio Management is gebaseerd op vergelijkbare principes als MOP. Het jargon van Agile PfM sluit aan op de vocabulaire van organisaties die een agile transformatie ambiëren.  

GPP Praktijkaanpak

Geaccrediteerde methodieken hebben grote voordelen. Maar niet iedere organisatie wil zijn management en medewerkers bloot stellen aan de exameneisen die inherent mee komen met een geaccrediteerde methodiek. In dat geval kunt u de GPP Praktijkaanpak inzetten om uw incompany training vorm te geven. Met een geïntegreerd en samenhangend programma krijgen uw teams zo toegang tot de meest gebruikte portfoliomanagement best practices.

IPMA's Individual Competence Baseline (ICB4)

Met de publicatie van de ICB4 door IPMA (International Project Management Association) is er nu ook een definitie van de competenties die een portfoliomanager nodig heeft om een portfolio op complexiteitsniveau B of A te leiden. IPMA definieert een competentie als de combinatie van kennis, vaardigheden en aangetoonde toepassing. Competentie wordt getoetst aan de hand van een officieel assessment. IPMA is dé enige geaccrediteerde marktstandaard voor het ontwikkelen van portfoliomanagement competenties. 

P3M3 Project Programme Portfolio Management Maturity Model

Omdat portfoliomanagement ingrijpende veranderingen vereist in de organisatie, is eensgezindheid van belang. Een P3M3 assessment is een bewezen hulpmiddel om draagvlak en commitment voor de "current state" en een gemeenschappelijke visie en verbeterplan te ontwikkelen. Daarmee wordt uw kans op succes significant groter. P3M3 is dé internationale marktstandaard in zowel de publieke als private sector voor de beoordeling van de portfoliomanagement volwassenheid van organisaties. 

P3M3 in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Met P3M3 maken we de groei in project- en portfoliomanagement van VodafoneZiggo meetbaar en hebben we beter inzicht in onze verbeterkansen"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Welke training sluit aan op uw behoeften?

Een goede portfoliomanagement training moet inspireren en uitdagen. De kennis, concepten en technieken moeten aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk worden over gebracht zodat de materie tot leven komt. Onze portfoliomanagement trainingen bevatten daarnaast opdrachten zodat mensen het geleerde ook direct leren toepassen op hun eigen portfoliosituaties. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze portfoliomanagement trainers zelf.

Batenmanagement in de Praktijk bij Sophia Kinderziekenhuis

"Global Project Performance heeft het team van Sophia ondersteund met advies en begeleiding bij de ontwikkeling van de Benefits Map"
Annelies Contze, Sophia Kinderziekenhuis
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze portfoliomanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.