IPMA B Portfoliomanagement voorbereiding assessment

Onze klanten waarderen deze training met een 9

Bent u een ervaren senior portfoliomanager die zijn of haar competentie wil laten certificeren op IPMA niveau B voor portfoliomanagement? En bent u geholpen met kwaliteitsborging en ondersteuning om te zorgen dat u dit prestigieuze en internationaal gerenommeerde examen in één keer succesvol aflegt?

Met onze uitgebreide ervaring in de succesvolle voorbereiding van IPMA assessment kandidaten staan we u graag terzijde met advies en ondersteuning. Zo is uw kans op het succesvol afleggen van het IPMA B assessment voor portfoliomanagement gegarandeerd.

Uniek onderscheidend certificaat
Bewezen portfoliomanagement competenties
Holistische aanpak
Kenmerk training
Impact op uw vaardigheden:
 • Duur: 3 maanden
 • Investering: € 3.250,– ex btw
 • Assessment: € 3.200,– ex btw
Schrijf je nu in

Doel

Context

Effectief en voorspelbaar portfoliomanagement is onmisbaar voor elke organisatie die de realisatie van haar strategische ambities en de continuïteit van de organisatie wil borgen. Het belang van effectief portfoliomanagement is het afgelopen decennium gegroeid en blijft door groeien:

 • Het % investeringen in verandering als onderdeel van de totale begroting van organisaties is gegroeid.
 • De snelheid waarmee veranderingen gerealiseerd moeten worden is toegenomen.
 • In een steeds sneller veranderende wereld en maatschappij is complexiteit gegroeid.

Wat is er nodig?

Om effectief portfoliomanagement te borgen zijn er twee dingen nodig:

 • Een volwassen portfoliomanagement organisatie en -besturing.
 • Competente mensen die hun rol in portfoliomanagement effectief vervullen.

Portfoliomanagers vervullen een sleutelrol in het ontwikkelen en borgen van deze randvoorwaarden.

Het IPMA B portfoliomanagement assessment dient de volgende doelen:

 • Bevestigen dat u over de kennis, vaardigheden en ervaring beschikt om complexe portfolio's succesvol te leiden. Dit is van waarde voor werkgevers en opdrachtgevers omdat ze daarmee over aanvullende informatie beschikken bij de aanstelling van leiders op sleutelposities.
 • Voor u zelf is een IPMA B portfoliomanagement assessment een stimulans om uw competenties verder te ontwikkelen. U doet waardevolle inzichten op die u kunt benutten voor verdere persoonlijke ontwikkeldoelen. 

Doelgroep en toelatingseisen

Toelatingseisen IPMA B – Portfoliomanagement

In de laatste 8 jaar hebt u minimaal 5 jaar ervaring als portfoliomanager waarvan minimaal 3 jaar in een verantwoordelijke leiderschapsrol in complexe portfolio’s (complexiteit ≥ 25).

IPMA B Portfolio's

Voor een IPMA B portfolio gelden de volgende indicatoren:

Waarom ondersteuning bij de voorbereiding van het assessment? 

Aanpak voorbereiding IPMA Assessment

 1. Voordat we uw verzoek tot begeleiding aanvaarden, willen we eerst bevestigen dat u aan de objectieve kwalificatie-eisen van IPMA voldoet.
 2. Om dat te bevestigen, vult u uw ervaringsdocument in en hebben we een telefoon of MS Teams gesprek.
 3. We borgen dat alle documentatie die u indient bij IPMA aan de eisen voldoet zodat deze niet worden terug gestuurd om te worden aangepast. Dat is nooit een goede start van een assessment.
 4. We ondersteunen u bij het schrijven van het portfoliorapport.
 5. Daarbij verdiept u uw bewustzijn en inzicht in de eigen portfoliomanagement kennis, vaardigheden en ervaring.
 6. Daarmee wordt de assessment begeleiding tegelijkertijd ook weer een leerzame ervaring en training.
 7. We simuleren het assessment interview.
 8. U leert veel voorkomende valkuilen voorzien en omzeilen.
 9. U ontwikkelt een bewuste assessment interview strategie waarmee uw succeskansen sterk worden vergroot.

STAR techniek

Wat mag u van onze IPMA Assessment begeleiders verwachten?

Ons doel is om u te laten slagen voor het IPMA B portfoliomanagement assessment. Onze IPMA-rapportbegeleiders:

 • Hebben zelf als portfoliomanager gewerkt en zijn erkende leiders op het vakgebied.
 • Zijn breed geaccrediteerde als trainer en consultant in project-, programma-, verander- en portfoliomanagement.
 • Ze hebben uitgebreide ervaring met succesvolle begeleiding van IPMA-kandidaten.
 • Zijn uitstekende coaches en mentoren.
 • Werken nauwkeurig en borgen dat uw documentatie aan alle eisen van IPMA Certificering voldoet.
 • Simuleren het assessment interview zodat u op basis daarvan een bewuste assessment strategie kunt bepalen.  

Eerste geaccrediteerde IPMA Instituut

 • IPMA heeft een keurmerk voor IPMA opleiders in het leven geroepen.
 • Global Project Performance was het eerste instituut in Nederland dat geaccrediteerd werd.
 • Daarmee voldoen onze trainers, onze programma’s en ons QMS aan de hoogste eisen.
 • Niet voor niets scoren we in de top 5 van beste IPMA resultaten in Nederland voor klantwaardering en examenresultaten.
 • Onze rapportbegeleiders hebben meer dan 100 projectmanagers voorbereid op hun IPMA Assessment.
 • Onze score ligt tegen de 100%.

Portfoliomanagement in de Praktijk bij Gemeente Rotterdam

"Er komt meer en beter inzicht in wat we doen als organisatie en waarvoor. Hiermee creëer je ook meer business eigenaarschap over de ICT-portfolio"
Vivian Cheng, Gemeente Rotterdam

1. Programma

Voor het IPMA B Portfoliomanagement assessment dient u alle competenties uit de Individual Competence Baseline (ICB4) uit te werken en voor te bereiden:

 1. Contextuele competenties.
 2. Gedragsmatige competenties.
 3. Technische competenties.

2. Contextuele competenties

 1. Strategie.
 2. Besturing, structuren en processen.
 3. Compliance, wet- en regelgeving.
 4. Invloed en belangen.
 5. Cultuur en waarden.

3. Gedragsmatige Competenties

 1. Zelfreflectie en zelfmanagement.
 2. Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid.
 3. Persoonlijke communicatie.
 4. Relaties en betrokkenheid.
 5. Leiderschap.
 6. Teamwerk.
 7. Conflicten en crisis.
 8. Vindingrijkheid.
 9. Onderhandelen.
 10. Resultaat oriëntatie.

4. Technische competenties

 1. Projectaanpak.
 2. Eisen en doelen.
 3. Scope.
 4. Tijd.
 5. Organisatie en informatie.
 6. Kwaliteit.
 7. Financiën.
 8. Mensen en middelen.
 9. Inkoop.
 10. Plannen en beheersing.
 11. Risico’s en kansen.
 12. Belanghebbenden.
 13. Verandering en transformatie.

5. IPMA B Portfoliomanagement assessment

 • Het IPMA B Portfoliomanagement assessment wordt afgenomen bij IPMA Certificering in Nieuwegein.

Quote P3M3 Ministerie BZK

"Voor het ministerie van BZK mochten wij P3M3-assessments en workshops uitvoeren voor het beleidsdepartement en diverse uitvoeringsorganisaties die tot concrete verbeteringen hebben geleid"
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, P3M3-assessments

Investering Assessment Voorbereiding

€ 3.250,– ex btw.

Doorlooptijd 

3 maanden.

Inclusief

Review IPMA-documenten, review projectrapport, assessment simulatie, cursusmaterialen, oefenexamens, examentraining, administratie, locatie, arrangementskosten, implementatieondersteuning.

Investering examen

Examen: € 3.200,– ex btw.

Toelichting

 • De kosten voor het examen maken geen onderdeel uit van de cursusprijs.
 • Voor het examen dient u zich aan te melden bij IPMA Certificeren.
 • Zij handelen uw examen en de facturatie af.
 • Indien u het wenst kan de inkoop van het examen ook via Global Project Performance verlopen zodat u slechts 1 factuur ontvangt.

Portfoliomanagement in de Praktijk bij Provincie Groningen

"Zorg dat de doelstellingen helder zijn voor een project van start gaat en borg de koppeling met de bedrijfsstrategie over projecten heen."
Kars Wierts, Provincie Groningen

Screening: voldoet u aan de eisen?

Wilt u weten of u aan de eisen voor het IPMA B Portfoliomanagement assessment voldoet?

Downloads IPMA B Portfoliomanagement Assessment

Raadpleeg de onderstaande downloads om een beter beeld te vormen van het assessment en de vereisten en inspanning die dit van u vraagt:

Agile Portfoliomanagement in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Wij combineren traditionele en agile methodieken in onze aanpak voor project- en portfoliomanagement"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze portfoliomanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.