P3M3 Project Programma Portfolio Management Maturity Model

Wilt u de belangrijkste obstakels voor prestatieverbetering van projecten, programma's en portfolio's oplossen? Hoe maakt u de groei van de organisatie meetbaar zodat u gericht kunt investeren en bepalen wat de volgende verbeterstappen moeten worden?

Onze P3M3-diensten vergroten de betrokkenheid en het eigenaarschap voor een professionele en effectieve aanpak in uw organisatie. Wij snijden deze volledig toe op uw specialistische activiteiten. Onze adviezen zijn praktisch en direct toepasbaar. 

Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation
Volledig toegesneden op het specialisme van uw organisatie
Marktleider publieke en private sector Nederland

Waarom organisaties vaak blijven steken tussen volwassenheidsniveau 1 en 2 en verwachte prestatieverbeteringen achter blijven

De voordelen van organisatievolwassenheid

Onderzoeken van onder andere het Project Management Institute hebben aangetoond dat groei in organisatievolwassenheid allerlei voordelen op kan leveren voor uw organisatie waaronder:

 1. Hogere tevredenheid van uw managers en medewerkers.
 2. Hogere klanttevredenheid.
 3. Toegenomen voorspelbaarheid van het portfolio van projecten en veranderingen.
 4. Toegenomen realisatie van goedgekeurde Business Cases.
 5. Continuïteit en verbeterde concurrentiepositie.

Toch blijkt dat het ontwikkelen van een volwassen project- en veranderorganisatie niet voor elke organisatie zo vanzelfsprekend is als men graag zou wensen.

De voordelen van organisatievolwassenheid

P3M3 Organisatievolwassenheid

P3M3 (Project Programme Portfolio Management Maturity Model) maakt een onderscheid tussen vijf volwassenheidsniveaus:

 1. Awareness (ad hoc, heroïsch, incidenteel, intentioneel).
 2. Repeatable (gedefinieerde processtandaards geborgd op initiatiefniveau).
 3. Defined (uniforme processtandaards op maat toegepast en geborgd).
 4. Managed (systematisch reactief verbeteren).
 5. Optimized (systematisch proactief verbeteren).

Met elke stap naar een hoger volwassenheidsniveau wordt de variatie in uitkomsten ten opzichte van geplande doelstellingen kleiner en dus de voorspelbaarheid groter.

P3M3 Organisatievolwassenheid

Enkele symptomen van een lage organisatievolwassenheid

Tijdens onze P3M3-assessments komt vaak naar boven dat organisaties ongewild blijven steken tussen P3M3 niveaus 1 en 2. Hierdoor blijven de verwachte voordelen zoals opgesomd in het begin van dit artikel achter. We zien onder meer de volgende symptomen:

 1. Processen worden als bureaucratisch en vertragend ervaren in plaats van versnellend en wendbaar.
 2. Sponsorship en business vertegenwoordiging schieten tekort waardoor veranderinitiatieven vooral output gedreven in plaats van benefits gedreven zijn.
 3. De voordelen en het rendement van professionalisering kan niet worden aangetoond waardoor het draagvlak voor een veranderde werkwijze verzwakt.
Enkele symptomen van een lage organisatievolwassenheid

Een proces dat je niet volgt, kun je ook niet verbeteren

Wanneer een organisatie de correlatie tussen de werkwijze en haar prestaties kan besturen, dan heeft ze een vermogen om zichzelf steeds verder te verbeteren. Wanneer een organisatie processen ontwikkelt die ze niet gebruikt dan kan de effectiviteit van deze processen ook niet worden beoordeeld en verbeterd. Hierdoor ontbreekt een basis voor systematische prestatieverbetering.

Een proces dat je niet volgt, kun je ook niet verbeteren

Waarom blijven organisaties steken tussen niveaus 1 en 2?

 1. Een eerste reden is dat organisaties vaak niet weten aan welke eisen precies moet worden voldaan om P3M3 niveau 2 te bereiken.
 2. Een tweede reden is dat er geen onafhankelijke borging wordt geleverd bij de verbetering. Hierdoor treedt “confirmation bias” of “self-serving bias” op en worden veranderingen op onjuiste aannames gebaseerd.
 3. Uit onze P3M3 assessments blijkt ook dat organisaties zichzelf vaak meer dan een niveau hoger inschatten dan dat ze werkelijk staan.
Waarom blijven organisaties steken tussen niveaus 1 en 2?

Wat is er nodig voor het bereiken van P3M3 niveau 2?

 1. In grote lijnen betekent P3M3 niveau 2 dat projecten (of programma’s of portfolio’s) niet worden uitgevoerd en voort gezet zonder dat aan minimale procesvereisten wordt voldaan.
 2. Daarbij wordt invulling gegeven aan een set van 7 procesperspectieven waaronder Resource Management en Benefits Management en 12 generieke perspectieven waaronder Assurance en Gedrag.
 3. Zowel de harde als zachte factoren worden geanalyseerd tijdens onze P3M3 assessments.
Wat is er nodig voor het bereiken van P3M3 niveau 2?

De grootste uitdaging: de stap van P3M3 niveau 1 naar niveau 2

 1. De stap van P3M3 niveau 1 naar P3M3 niveau 2 blijkt over het algemeen de grootste uitdaging.
 2. En dat is vaak niet wat mensen verwachten. Vaak zijn ze gericht op de hogere volwassenheidsniveaus terwijl ze zich nog tussen P3M3 niveaus 1 en 2 bevinden.
 3. Het realiseren van P3M3 niveau 2 vereist een gecoördineerde verandering in denken en doen van alle betrokkenen die nodig zijn voor het realiseren van Business Cases.
 4. Niet alleen van projectmanagers maar ook de sponsoren, business managers en -teams, stafafdelingen, de directie of het bestuur.
 5. De uitkomst van deze stap is commitment van de organisatie inclusief haar leiderschap aan een procesmatige aanpak van projecten en veranderingen.
 6. Met het bereiken en bevestigen van P3M3 niveau 2 is de basis is gevestigd voor een systematische verbetering van de organisatievolwassenheid en verwachte prestatieverbeteringen.

Mogen we met u mee denken?

Wilt u het Centre of Excellence van uw organisatie professionaliseren? Hebt u interesse in P3M3 of de GPP Quick Scan?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen

P3M3 Online Assessment

Wilt u graag een eerste kennismaking met P3M3 ervaren met weinig impact op de organisatie en een zeer beperkt beslag op uw eigen tijd? Dan is een P3M3 Online assessment een aantrekkelijke optie. U ontvangt een officieel P3M3 Assessment rapport inclusief verbeterkansen.
Door naar P3M3 Online Assessment

P3M3 Gefaciliteerde Self Assessment

Wilt u een stapje verder gaan en een kick off en een assessment workshop toevoegen aan de P3M3 Online Assessment? Dan kunt u gebruik maken van het P3M3 gefaciliteerde self assessment. Deze biedt dezelfde voordelen als het P3M3 Online assessment maar vergroot de betrokkenheid van uw stakeholders.
Door naar Gefaciliteerd P3M3 Self Assessment

P3M3 Simulatiespel

Tijdens een P3M3 Simulatiespel gaan deelnemers aan de slag met project-, programma- of portfolio- scenario's en ontwikkelen ze op interactieve en praktische manier inzicht in de toegevoegde waarde van P3M3. Wilt u draagvlak ontwikkelen voor de inzet van P3M3? Dan is ons P3M3 Simulatiespel een goed passend alternatief om uw teams kennis te laten maken.
Door naar P3M3 Simulatiespel

P3M3 Foundation training

Wilt u uw teams trainen in het gebruik van P3M3 en tevens borgen dat zij de minimaal benodigde kennis ontwikkelen? Voor dit doel hebben wij de P3M3 Foundation training ontwikkeld.
Door naar P3M3 Foundation training

P3M3 Diagnostisch Assessment

Wilt u een volledige 360-graden review houden met voldoende informatie om een gedegen verbeterplan te onderbouwen en te prioriteren? Met draagvlak onder betrokken stakeholders? Dan is het P3M3 Diagnostisch Assessment de meest geschikte optie.
Door naar P3M3 Diagnostisch Assessment

P3M3 Certificering Assessment

Heeft uw organisatie stappen gezet van P3M3 niveau 1 naar 2 of misschien wel 3? En wilt u dit onafhankelijk laten beoordelen en certificeren zodat u uw belangrijkste stakeholders zekerheid kunt verschaffen? Dan is ons P3M3 Certificering Assessment de optie die u zoekt.
Door naar P3M3 Certificering Assessment

P3M3 bij VodafoneZiggo

VodafoneZiggo verbindt mensen via vaste en mobiele communicatieproducten en oplossingen. Bij de innovatie van haar dienstenportfolio en de kwaliteit van haar diensten te verbeteren en te borgen, spelen project- en portfoliomanagement een belangrijke rol.

VodafoneZiggo vroeg ons om hen te adviseren en te ondersteunen bij het verhogen van de organisatievolwassenheid voor project- en portfoliomanagement.

Onze inzet: P3M3-nulmetingen om het initiële volwassenheidsniveau en belangrijkste verbeterkansen in kaart te brengen. Review, advies en door ontwikkelen van het raamwerk voor project- en portfoliomanagement. Herhaling van reviews en praktijk workshops om de verdere groei te ondersteunen.

Mogen we met u mee denken?

Wilt u het Centre of Excellence van uw organisatie professionaliseren? Hebt u interesse in P3M3 of de GPP Quick Scan?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen

Hoe kunnen we u helpen met P3M3?

Ik wil graag
Ik ben geïnteresseerd in
Uw gegevens

Agile Portfoliomanagement in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Wij combineren planbare en agile methodieken in onze aanpak voor project- en portfoliomanagement"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Mogen we met u mee denken?

Wilt u het Centre of Excellence van uw organisatie professionaliseren? Hebt u interesse in P3M3 of de GPP Quick Scan?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen

Over P3M3 – Project Programme Portfolio Management Maturity Model

Diverse internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat volwassen veranderorganisaties tientallen procenten betere prestaties leveren dan andere organisaties.

P3M3 is de internationale marktstandaard voor het meten van de (groei in) managementvolwassenheid van organisaties voor project-, programma- en portfoliomanagement op basis van breed geaccepteerde Good Practice in het vakgebied.

Definitie Organisational Project Management

Organizational Project Management is het systematisch management van projecten, programma’s en portfolio’s in lijn met het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie.

P3M3 is een middel dat Organisational Project Management ondersteunt in lijn met de meest gebruikte marktstandaards voor project-, programma- en portfoliomanagement.

P3M3 is onafhankelijk van specifieke methodieken

P3M3 is onafhankelijk en niet exclusief verbonden aan een specifieke methodiek. P3M3 is uitwisselbaar met standaards van IPMA, PMI, AXELOS en APMG International. En P3M3 staat ook niet in de weg dat uw organisatie haar eigen aanpak heeft ontwikkeld.

Enkele voordelen inzet P3M3

 • Organisatievolwassenheid wordt meetbaar: overzichtelijk en inzichtelijk.
 • Holistische benadering met aandacht voor cultuur en leiderschap.
 • Sterkte zwakte analyse en verbeterkansen voor uw organisatie in kaart.
 • Draagvlak voor huidige situatie en gewenste situatie.
 • Input ontwikkelen en beheerste uitvoering verbeterplannen.
 • Inzicht in correlatie organisatievolwassenheid en PPM prestaties.
 • Toegenomen voorspelbaarheid prestaties projecten, programma’s en portfolio’s.
 • Onafhankelijke beoordeling op basis van Good Practice marktstandaards.
 • Uitwisselbaar met alle gangbare standaards en methodieken op het vakgebied.
 • Geaccrediteerde assessments en certificering organisatie mogelijk.
 • Assessments in diverse gradaties: van online tot diagnostisch.

Opbouw methodiek

5 Volwassenheidsniveaus

 • Awareness.
 • Repeatable.
 • Defined.
 • Managed.
 • Optimized.

7 Procesperspectieven

 • Organisational Governance.
 • Management Control.
 • Benefits Management.
 • Risk Management,
 • Financial Management.
 • Stakeholder Management.
 • Resource Management.

13 Generieke perspectieven

 • Standards.
 • Assurance.
 • Process.
 • Techniques.
 • Organisation.
 • Planning.
 • Behaviours.
 • Commercial – buy.
 • Commercial – sell.
 • Asset Management.
 • Information and knowledge management.
 • Tools and infrastructuur.
 • Model integratie.

Mogen we met u mee denken?

Wilt u het Centre of Excellence van uw organisatie professionaliseren? Hebt u interesse in P3M3 of de GPP Quick Scan?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen