P3M3 Project Programma Portfolio Management Maturity Model

Met geaccrediteerde P3M3-assessments ontwikkelt u objectief inzicht in de oorzaken van goede projectprestaties én tegenvallende projectprestaties. Draagvlak voor de huidige situatie is een randvoorwaarde voor succesvolle transformatie en duurzame prestatieverbetering. P3M3 is onafhankelijk van methodieken en toepasbaar in een traditionele, agile en hybride projectomgeving.

Wil uw organisatie de kans op het realiseren van haar strategische beleidsagenda vergroten? Investeer dan in de ontwikkeling van een volwassen en verbeterbare project-, verander- en portfolio-organisatie met behulp van P3M3.

Dé wereldwijde standaard voor organisatievolwassenheid
Mogelijkheid om uw organisatie te laten certificeren
Groot in publieke en private sector

Quote PMO Royal Van Lent Shipyards

"We mochten de vastgoedorganisatie voor het nieuwe ziekenhuis (budget: € 2,5 miljard) ondersteunen met een P3M3-baseline meting, ontwikkelen en ondersteunen van een verbeterplan en uiteindelijk P3M3-certificering van de organisatie"
Erasmus MC, 14de geaccrediteerde P3M3-organisatie wereldwijd

1. Definitie P3M3 

 • P3M3 staat voor Project Programme Portfolio Management Maturity Model. 
 • P3M3 is een model om de managementvolwassenheid van te benchmarken.
 • P3M3 is geïnspireerd door CMMI.
 • De gedachtegang is vergelijkbaar met het groeimodel van Lean Six Sigma. 

2. Definitie managementvolwassenheid organisatie

 • Managementvolwassenheid is de mate waarin een organisatie management standaards definieert, implementeert en verbetert. 
 • Het doel daarbij is dat de organisatie voorspelbaarder wordt en de kwaliteit van haar processen kan verbeteren op basis van ervaring.

3. Doelen P3M3

 • Onderbouwen van investeringsvoorstellen voor doorontwikkeling managementvolwassenheid.
 • Leveren van een baseline waartegen groei van de organisatie kan worden gemeten.
 • Onafhankelijk assessment en certificering van organisaties.
 • Betrekken van stakeholders bij het verbeteren van organisaties.
 • Met de groei in volwassenheid neemt de voorspelbaarheid van de organisatie toe.
 • Voor leiders en stakeholders van organisaties zijn transparantie en een voldoende mate van voorspelbaarheid kenmerken van een goede organisatiebesturing (governance). 

4. P3M3-modellen

 1. Projectmodel (PjM3).
 2. Programmamodel (PgM3).
 3. Portfoliomodel (PfM3).

5. P3M3-volwassenheidsniveaus

 • Onbewust (niveau 0).
 • Bewust (niveau 1).
 • Herhaalbare processen (niveau 2).
 • Gedefinieerde processen (niveau 3).
 • Gemanaged processen (niveau 4).
 • Geoptimaliseerde processen (niveau 5).

6. P3M3-procesperspectieven

 1. Organisatiebesturing (governance).
 2. Managementbeheersing.
 3. Batenmanagement.
 4. Risicomanagement,
 5. Financieel management.
 6. Stakeholdermanagement.
 7. Resourcemanagement.

7. P3M3- generieke perspectieven

 1. Standaards.
 2. Assurance en borging.
 3. Processen.
 4. Technieken.
 5. Organisatie.
 6. Planning.
 7. Gedragingen.
 8. Inkoop.
 9. Verkoop.
 10. Asset management.
 11. Informatie en kennismanagement.
 12. Tools en infrastructuur.
 13. Modelintegratie.

Quote P3M3 Ministerie BZK

"Voor het ministerie van BZK mochten wij P3M3-assessments en workshops uitvoeren voor het beleidsdepartement en diverse uitvoeringsorganisaties die tot concrete verbeteringen hebben geleid"
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, P3M3-assessments

Hoe volwassen is uw organisatie en wat zijn de huidige prestaties?

Beschikt uw organisatie over betrouwbare, objectieve en breed geaccepteerde informatie over de prestaties van het huidige portfolio van projecten en veranderinitiatieven? Weet u of de randvoorwaarden voor succesvol project-, programma- en portfoliomanagement zijn geborgd? Weet u volwassen uw organisatie twee jaar geleden was, waar uw organisatie nu staat, waar ze over twee jaar wil staan, en wat er nodig is om dat doel te realiseren? Hebt u inzicht in het rendement op investeringen in trainingen, mensen en middelen?  

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om de volwassenheid van uw organisatie te meten, te ontwikkelen en te borgen op het door u gewenste prestatieniveau. Welke aanpak het best aansluit bij uw behoeften en wensen hangt mede af van het belang en de urgentie om te professionaliseren, de huidige volwassenheid van de organisatie en het individuele competentieniveau van key stakeholders. 

Oplossing 1. Incompany training basis


Een incompany basistraining is een geschikte oplossing als u direct betrokkenen een gemeenschappelijk startpunt wilt bieden voor uw verbeterinitiatief. De incompany training basis kan worden opgezet in de vorm van een workshop, een uitgebreidere training, het P3M3-simulatiespel of een combinatie. Nadat de teams voldoende inzicht hebben verworven in P3M3 en gerelateerde veranderstrategieën leveren ze een voorstel op aan het management met daarin de volgende stappen. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Heeft uw organisatie te kampen met specifieke prestatieproblemen? Denk bijvoorbeeld aan batenmanagement, resourcemanagement of risicomanagement op portfolioniveau? Of management control en stakeholder management op projectniveau? Dan voeren we een P3M3 Diagnostisch Assessment uit een objectief en gedragen inzicht te ontwikkelen in de oorzaken (root cause). Nadat deze besproken zijn met het leiderschap en de teams trainen we uw team om "on the job" een verbeterplan te ontwikkelen onder leiding van één van onze P3M3-assessoren.    

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Zijn er al meerdere pogingen gedaan in het verleden om project-, programma-, portfolio- of verandermanagement te professionaliseren? Monden deze uit in vertragende bureaucratie? Keren oude discussies terug en blijven mensen vast zitten in oude patronen en hun comfortzone? Dan is trainen om te transformeren een goede keuze. Aan de hand van een intensief en geïntegreerd programma nemen uw management en teams zelf de leiding over de transformatiedoelstellingen. Het programma kan over een langere periode worden uit gespreid zodat concrete verbeteringen zich kunnen manifesteren. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Heeft het leiderschap van uw organisatie de kwaliteit van project-, programma- en portfoliomanagement aangemerkt als een randvoorwaarde voor strategisch en duurzaam succes? Moet uw organisatie naar aanleiding van een audit verbeteringen realiseren en borgen? Dan is organisatieontwikkeling een goede oplossing. Met behulp van een P3M3 Diagnostisch Assessment ontwikkelen we een objectief inzicht in de huidige situatie en knelpunten die moeten worden opgelost om prestaties te verbeteren. Samen met uw teams ontwikkelen we een verbeterplan. We ondersteunen en meten de voortgang tot uw doelen zijn bereikt.

P3M3 in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Met P3M3 maken we de groei in project- en portfoliomanagement van VodafoneZiggo meetbaar en hebben we beter inzicht in onze verbeterkansen"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Met welke training ontwikkelt u draagvlak en commitment?

Wie wil er geen geïnspireerde en gemotiveerde leiders en teams die gezamenlijk toe werken naar een betere toekomst? Investeren in stakeholder engagement loont altijd. Wij bieden geaccrediteerde trainingen stakeholder engagement die opleiden tot het breed gewaardeerde Stakeholder Engagement certificaat. Daarnaast verzorgen we uiteenlopende praktijktrainingen en interventies om te zorgen dat stakeholder management goed wordt ingebed in uw organisatie. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze P3M3-assessoren zelf.

Quote P3M3 Waterschap Rivierenland

"Voor het Waterschap Rivierenland hebben we het P3M3-simulatiespel georganiseerd voor bewustwording en daarna een baseline P3M3-assessment uitgevoerd als basis voor het verbeterplan."
Waterschap Rivierenland, P3M3-simulatiespel & P3M3-assessment
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze P3M3-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.