Projectmatig Creëren

Effectief opdrachtgeverschap, eigenaarschap en een goede aanpak zijn randvoorwaarden voor projectsucces. Toch bevinden deze aspecten zich al jaren de top van project faalfactoren. Projectmatig Creëren adresseert deze knelpunten op een originele, toegankelijke en praktische manier. Zo mobiliseert u uw management, teams en stakeholders. 

Wilt u Projectmatig Werken introduceren, verbeteren of professionaliseren? Kan het opdrachtgeverschap in uw organisatie wel een kwaliteitsimpuls gebruiken? Investeer dan in Projectmatig Creëren. 

Opdrachtgeverschap wordt geborgd met Projectmatig Creeren
Projectmatig Creeren combineert hard skills en soft skills
De gefaciliteerde project opstart verzekert de randvoorwaarden

Soft Skills in de Praktijk bij SVO

"Ook kritiek is een vorm van effectieve betrokkenheid. Apathie of stilte doen bij mij alarmbellen rinkelen."
Arjan den Otter, SVO

Definitie project

Projectmatig Creëren definieert een project als een tijdelijk samenwerkingsverband dat tot doel heeft om één of meer concrete resultaten tot stand te brengen.

Opbouw methodiek

Projectmatig Creëren is opgebouwd uit een procesmodel, een aantal projectmanagement thema's en een aanpak om de methodiek in te voeren.

1. Projectfasering

 • Initiatieffase.
 • Definitiefase.
 • Uitvoeringsfase(n).
 • Afrondingsfase.

2. Projectmanagementthema's

 • Commitment.
 • Creëren en het lemniscaat.
 • Structureren.
 • Projectbeheersing.
 • Tijd en planning.
 • Geld.
 • Kwaliteit.
 • Projectorganisatie en communicatie.
 • Informatie.
 • Risicomanagement.
 • Krachtenveldanalyse.
 • PSU: Project opstart.
 • De collectieve intake.
 • De projectleider.
 • De opdrachtgever.
 • Projectteam en teamontwikkeling.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Insights.
 • Projecten en de lijnorganisatie.
 • Afronden en evaluatie.

3. Invoeren Projectmatig Creëren

 • Programma voor professionaliseren.
 • Visie ontwikkelen en bewust kiezen.
 • Van visie naar doelen.
 • Van doelen naar inspanningen.
 • De gereedschapskist.
 • De cultuurverandering.

Projectmatig Werken in de Praktijk bij Stichting Red een Kind

"Global Project Performance gaf ons inzicht in de randvoorwaarden om projectmatig te kunnen werken"
Stichting Red een Kind, Andries Schuttinga

Hoe wilt u de transformatie van projectmatig werken vorm geven?

Projectmatig Creëren is een mooie methodiek die veel mensen aanspreekt. De aantrekkingskracht is daarbij gelegen in de aandacht voor co-creatie, samenwerking, integratie en verbinding. Maar ook dat Projectmatig Creëren geen geaccrediteerde standaard methodiek is die als keurslijf kan worden gepercipieerd. Dit neemt niet weg dat ook de invoering en toepassing van Projectmatig Creëren op een effectieve manier moeten worden aangepakt om de voordelen ervan te realiseren.

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om projectmatig werken met behulp van Projectmatig Creëren te professionaliseren. Hoe is het gesteld met de huidige organisatievolwassenheid? In welke fase bevindt uw verbeterinitiatief zich? Hoe belangrijk en urgent is de transformatie van projectmatig werken voor het realiseren van uw strategische beleidsagenda? Dit zijn enkele vragen die mede bepalen welke van onze vier aanpakken het best aan zal sluiten op uw specifieke behoeften.

Oplossing 1. Incompany training basis


Zijn projectmatig werken en Projectmatig Creëren nog relatief nieuw in uw organisatie? Wilt u uw teams en management vanaf het aller begin betrekken bij de professionalisering van projectmatig werken? Kies dan voor een incompany basistraining. Zo ontwikkelt u een gemeenschappelijke taal en vertrekpunt voor uw verbeterinitiatief. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Wordt er al projectmatig gewerkt en loopt u tegen specifieke knelpunten aan? Denk bijvoorbeeld aan het tekort schieten van de project opstart of het opdrachtgeverschap in projecten. Of onvoldoende aandacht voor de menskant van projectmatig werken, stakeholderbetrokkenheid en communicatie. Kies dan voor een Incompany Training Plus. Uw management en teams gaan onder leiding van onze senior trainer en adviseur direct aan de slag om de aanpak en prestaties van hun eigen projectinitiatieven te verbeteren.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Zijn eerdere pogingen om projectmatig werken te professionaliseren niet geslaagd? Keren dezelfde knelpunten terug en worden deze ondanks diverse gesprekken niet doorslaggevend opgelost? Gaat een organisatieadviestraject u nog te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief programma ondersteunen we uw projectleiders, opdrachtgevers en teams om de transformatie van projectmatig werken te volbrengen. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


De strategische beleidsagenda van uw organisatie vereist adequaat leiderschap, uitstekende samenwerking en een gedegen aanpak. U wilt niets aan het toeval overlaten en projectmatig werken duurzaam verbeteren. Kies dan voor organisatieontwikkeling. Samen met u en uw stakeholders zorgen we voor een gedragen beeld van de huidige gang van zaken en de prestaties die dit oplevert. We gaan een slag dieper om de oorzaken (root cause) van tegenvallende prestaties te achterhalen. Samen ontwikkelen we een gecommitteerd en gedragen verbeterplan en borgen de effectieve uitvoering.

Projectmatig Werken in de Praktijk bij ZAAM Scholengemeenschap

Global Project Performance heeft ons met een integraal verbetertraject geholpen om projectmatig werken te professionaliseren"
Patricia Huisman, ZAAM Interconfessioneel Onderwijs

Praktijkgerichte trainingen Projectmatig Creëren met implementatie ondersteuning

Projectmatig Creëren kan op projectniveau worden geïntroduceerd. Maar meestal voeren we Projectmatig Creëren trainingen uit als onderdeel van een organisatiebreed verbeterinitiatief. Alle betrokkenen nemen deel aan een basistraining om een gemeenschappelijke taal en uitgangspunt te vestigen. Daarna volgen praktijktrainingen waarbij mensen aan hun eigen projecten gaan werken. Opdrachtgevers krijgen ondersteuning en mentoring. En projectleiders een leiderschapstraining.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze trainers voor projectmatig werken.

"Met een schaduw projectleider hebben we de nieuwe aanpak geoefend bij de invoering van het digitale personeelsdossier"
Raymond Weijgertse, ZAAM Interconfessioneel Onderwijs
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze Projectmatig Creëren-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.