MS Project, Project Online en Microsoft Power BI

MS Project, Project Online en Power BI bieden uw management en teams alle mogelijkheden om overzicht te behouden over een individueel project, een programma of een totaal portfolio zodat de voortgang efficiënt en effectief kan worden gemanaged. 

Wilt u de kwaliteit en beschikbaarheid van managementinformatie verbeteren zodat vaker de juiste beslissingen worden genomen op het juiste moment? Wilt u kostbare tijd besparen bij het invoeren en onderhouden van planningen? Investeer dan in MS Project.  

Verbeter beslissingen met betere managementinformatie
Bespaar kostbare tijd bij invoer van informatie
Reken efficient alternatieve scenario's door

Quote MS Project Royal Van Lent Shipyards

"Binnen het PMO van Royal van Lent Shipyard hebben we MS Project en Project Server geïmplementeerd. Door een beter gebalanceerd portfolio besparen ze tot 30% op inhuur van externe resources."
Royal van Lent Shipyard, Optimaliseren resourcemanagement

Over MS Project

Microsoft Project is een planningstool. Met MS Project kun je onder andere de volgende planningen maken en onderhouden:

  • Tijdplanning.
  • Resourceplanning.
  • Kostenplanning.
  • Kwaliteitsplanning.

MS Project laat je in een oogopslag zien wat de voortgang is ten opzichte van de geplande doelstellingen. Vervolgens kan worden bepaald of en zo ja welke acties er nodig zijn. Deze informatie wordt ook gebruikt om de voortgang te rapporteren en te communiceren aan belanghebbenden.

Over Project Online

Project Online is een flexibele online oplossing voor Project Portfolio Management (PPM) en de dagelijkse werkzaamheden. Project Online biedt krachtige projectbeheermogelijkheden voor het plannen, prioriteren en beheren van projecten en projectportfolio-investeringen vanaf vrijwel elke locatie op vrijwel elk apparaat. Project Online kan worden gebruikt door beheerders, portfoliomanagers, projectmanagers, resourcemanagers, teamleiders en teamleden. Project Online is gebouwd op het SharePoint-platform en slaat gegevens op in de SharePoint-gegevensopslag.

Over Project Server

Microsoft breidt de mogelijkheden van Microsoft Project uit met Project Server en Project Web App (PWA, voorheen Project Web Access). Microsoft Project Server slaat projectinformatie op in een centrale SQL Server-database, beschermd tegen onbevoegde toegang en corruptie. Een projectbeheerder kan de beveiliging beheren die gebruikers en toegangsrechten definieert.

Over Power BI

Power BI is een interactief softwareproduct voor gegevensvisualisatie, ontwikkeld door Microsoft met een primaire focus op business intelligence. Het is onderdeel van het Microsoft Power Platform. Power BI is een verzameling softwareservices, apps en connectoren die samenwerken om niet-gerelateerde gegevensbronnen om te zetten in coherente, visueel meeslepende en interactieve inzichten. Gegevens kunnen worden ingevoerd door rechtstreeks te lezen uit een database, webpagina of gestructureerde bestanden zoals spreadsheets, CSV, XML en JSON.

Quote MS Project Krohne

"Voor het team van Krohne hebben we een MS Project maatwerkoplossing ontwikkeld en geïmplementeerd. We ondersteunen de voortdurende ontwikkeling om steeds meer kansen te benutten."
Krohne, MS Project implementatie

Waar liggen de kansen voor uw organisatie?

Met adequate tooling hebben uw teams en managers beschikking over de informatie die ze nodig hebben om betere beslissingen op een efficiënte manier te nemen en uit te voeren. De voordelen van een passende inzet van MS Project kunnen tot in de tientallen procenten lopen. De positieve impact op de werkbeleving onder betrokkenen is significant. Dubbele invoer behoort tot het verleden. Leerpunten uit vorige projecten zijn geborgd. Het opstarten van een nieuw project gaat vele malen sneller. En op portfolioniveau kan er veel beter worden gepland.

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde incompany oplossingen om het plannen van projecten, programma's en portfolio's te professionaliseren. Welke oplossing het best aansluit op uw vraag hangt mede af van de het belang, de urgentie, de huidige volwassenheid van de organisatie en de individuele competenties van de direct betrokkenen.

Oplossing 1. Incompany training basis


 

Wilt u uw teams vanaf de start betrekken bij het professionaliseren van plannen? Organiseer dan een incompany basistraining. De deelnemers gaan direct aan de slag met hun eigen planningen zodat deze al tijdens de training worden gestroomlijnd. We leren ze niet alleen hoe je de planningen in MS Project plaatst en hoe je ze onderhoudt. We leren ze ook wat een goede planning is en hoe je met een minimale inspanning maximale voortgang kunt realiseren. Meestal kunnen deelnemers al na een dag zelfstandig werken met MS Project. Een terugkom workshop kan worden benut om op gewenste onderwerpen een verdieping te maken of om knelpunten op te lossen en de gebruikers een steun in de rug te bieden.

Oplossing 2. Incompany training plus


Hebben uw teams de basis in de vingers en is er behoefte aan complementaire kennis, inzichten, vaardigheden en ervaring? Investeer dan in een incompany training plus. Tijdens deze training richten we ons op gedefinieerde kansen of knelpunten zodat deelnemers op korte termijn prestatieverbeteringen kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals het management van afhankelijkheden, scenarioplanning of een earned value analyse.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Is het werken op een gestandaardiseerde manier spannend voor uw management en teams? Hebben ze de voordelen nog niet echt aan den lijven ondervonden? Is het zo druk dat het lastig is om nieuwe vaardigheden in de praktijk te brengen? Investeer dan in trainen om te transformeren. Door middel van een intensief maatwerkprogramma borgen wij de transformatie van de manier waarop planning worden gemaakt, onderhouden en ingezet in uw organisatie.  

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Is er een gedegen en integrale oplossing nodig om het projectenportfolio of een groot programma binnen uw afdeling of divisie goed te kunnen besturen? Zijn er koppelingen nodig met andere systemen? Moet er een grote groep gebruikers worden getraind? En hebt u externe hulp nodig om de kwaliteit van plannen te borgen en te verbeteren tot het gewenste prestatieniveau is bereikt? Investeer dan in organisatieontwikkeling. De inzet van MS Project, Project Server, Project Online en Power BI plaatsen we in de bredere context van uw change portfolio. Daarbij is niet de software maar zijn de behoeften van uw organisatie, management en teams leidend.

Quote MS Project Heineken International

"Voor het programmabureau van een groot internationaal programma mochten we een MS Project en Power BI oplossing ontwikkelen en de teams trainen in het gebruik."
Heineken International, Proof of Concept Power BI Internationaal programma

Met welke trainingen gaat u de informatievoorziening stroomlijnen? 

Wilt u de planning en voortgangsbeheersing projecten, programma's, portfolio's of bedrijfsvoering in uw organisatie ondersteunen met "state of the art" planning software? Wilt u kostbare tijd besparen op data invoer zodat uw teams zich kunnen richten op het bevorderen van de voortgang? Investeer dan in MS Project, Project Online, Project Server of Power BI. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze MS Project-trainers zelf.

Quote MS Project 's Heerenloo

"Voor de vastgoedsector van 's Heerenloo mochten we voor 40 medewerkers een maatwerk "training on the job" verzorgen."
's Heerenloo, Incompany maatwerk training MS Project 40 personen
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze MS Project-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.