Projectmatig werken

Met projectmatig werken zorgt u ervoor dat niet-routinematige werkzaamheden en initiatieven door uw teams worden uitgevoerd op basis van een heldere opdracht met een duidelijk begin en eind, een gedragen plan en integrale voortgangsbeheersing. Met projectmatig werken vergroot u de wendbaarheid, samenwerking, communicatie en het eigenaarschap in uw organisatie.

Zijn uw management en medewerkers nog niet getraind in projectmatig werken? Is de aanpak van uw organisatie te bureaucratisch en is er onvoldoende draagvlak? Investeer dan in in de professionalisering van projectmatig werken.

Realiseer uw strategische beleidsdoelstellingen
Vergroot de wendbaarheid en het lerend vermogen
Verbeter de communicatie en samenwerking

Projectmatig Werken in de Praktijk bij ZAAM Scholengemeenschap

Global Project Performance heeft ons met een integraal verbetertraject geholpen om projectmatig werken te professionaliseren"
Patricia Huisman, ZAAM Interconfessioneel Onderwijs

Definitie Projectmatig Werken

Projectmatig werken is een planmatige werkwijze waarbij een opdrachtnemer samen met een toegewezen team een resultaat ontwikkelt en oplevert voor een opdrachtgever.

1. Processtappen

 • Opdrachtverstrekking.
 • Projectvoorbereiding.
 • Projectplanning.
 • Projectuitvoering.
 • Projectafsluiting.

2. Thema's

 • Organisatie.
 • Stakeholders en communicatie.
 • Definiëren en prioriteren van resultaten.
 • Activiteitenplanning.
 • Resourceplanning.
 • Kwaliteitsplanning.
 • Voortgangsbeheersing.
 • Wijzigingsbeheer.
 • Voortgangsrapportage.
 • Projectevaluaties.
 • Time management.
 • Agile technieken.

3. Soft skills

 • Samenwerken in tijdelijk verband.
 • De rol en vormen van leiderschap.
 • Intake met de opdrachtgever.
 • Fasen teamontwikkeling.
 • Onderhandelen.
 • Inspireren, betrekken en motiveren.
 • Weerstand overwinnen.
 • Omgaan met onzekerheid.
 • Presenteren.
 • Zelfontwikkeling.

Projectmatig Werken in de Praktijk bij Stichting Red een Kind

"Global Project Performance gaf ons inzicht in de randvoorwaarden om projectmatig te kunnen werken"
Stichting Red een Kind, Andries Schuttinga

Hoe kan projectmatig werken uw organisatie versterken?

Presteert uw organisatie voldoende goed maar wordt er toch nog teveel ad hoc gewerkt? Wilt u het eigenaarschap en een proactieve mindset bevorderen? Is er onvoldoende overzicht over alle veranderingen die zich afspelen in uw organisatie en zijn rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk? Investeer dan in de ontwikkeling van uw organisatie en haar mensen met projectmatig werken.  

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om projectmatig werken te introduceren, te verbeteren en te professionaliseren. Welke aanpak het best aansluit bij uw behoeften hangt mede af van de huidige organisatievolwassenheid en competenties van uw management en medewerkers, en het belang en de urgentie om de regie op het portfolio van veranderinitiatieven te versterken.

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u uw management en medewerkers vanaf het begin betrekken bij het professionaliseren van projectmatig werken? Wilt u samen met hen een visie ontwikkelen op een effectieve, efficiënte en praktische toepassing van projectmatig werken? Kies dan voor een incompany basistraining. Tijdens deze training wordt geoefend met hard skills en soft skills op de projecten van de mensen zelf. Het programma maken we volledig op maat voor uw specifieke doelen.

Oplossing 2. Incompany training plus


Wordt er al projectmatig gewerkt maar  verloopt dit te bureaucratisch? Leidt projectmatig werken onvoldoende tot aantoonbare prestatieverbeteringen? Moet het opdrachtgeverschap worden versterkt? Of wilt u de nadruk meer verleggen van de harde naar de zachte kant van projectmatig werken? Kies dan voor een incompany training plus. Deze training wordt volledig gericht op het oplossen van concrete knelpunten en korte termijn prestatieverbeteringen. 

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Is er al vaker gesproken over het oplossen van structurele knelpunten maar blijven deze terug komen? Nemen uw teams onvoldoende eigenaarschap over de vereiste verbeteringen? Maar gaat organisatieadvies u op dit ogenblik nog te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Deelnemers gaan tijdens een intensief leerprogramma direct aan de slag met hun eigen veranderinitiatieven. Niets wordt aan het toeval over gelaten om de transformatie van projectmatig werken te borgen vanuit de training. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Eerdere initiatieven om van een ad hoc aanpak van projectmatig werken naar een herhaalbare aanpak te transformeren zijn voortijdig gestrand. Management en teams zijn terug gevallen in oude gedragingen. Aan de hand van een objectieve en betrokken analyse brengen we de huidige gang van zaken, de knelpunten en de oorzaken daarvan in kaart. We begeleiden uw teams in de ontwikkeling van een gedragen en gecommitteerde visie en verbeterplan. Onze mentoren en coaches ondersteunen uw teams totdat de transformatie van projectmatig werken is geborgd en bevestigd. 

Quote PMW bij Feenstra

"Bij Feenstra hebben we de hele organisatie getraind inclusief het management team in de toepassing van projectmatig werken"
Feenstra (onderdeel Vattenfall), Organisatiebreed Projectmatig Werken

Praktijkgerichte trainingen Projectmatig Werken met implementatie ondersteuning

Tijdens onze trainingen Projectmatig Werken leren deelnemers de concepten en technieken van projectmatig werken direct toepassen op hun eigen projecten. Maar daar houden onze trainingen vaak niet op. Na afloop van de training ondersteunen we uw teams met implementatie workshops, advies, mentoring en coaching. Zo bent u er zeker van dat u maximale prestatieverbetering realiseert in een minimum van tijd.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze trainers voor projectmatig werken.

Projectmatig Werken in de Praktijk bij Bravilor Bonamat

"Schroom daarbij niet om af en toe kennis van buiten te halen. Dit hebben wij ook naar volle tevredenheid gedaan met inzet van GPP. Tenslotte: gebruik ieders kracht en geef vooral niet op!"
Robert Geurts, Bravilor Bonamat
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze specialisten op het gebied van projectmatig werken? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.