Stakeholder Engagement

"Je kunt stakeholders vergeten. Maar stakeholders zullen jou niet vergeten (Patrick Mayfield)". Worden projecten, veranderingen en benefits succesvol gerealiseerd? Dan kan het niet anders dan dat stakeholders effectief worden betrokken. Is er veel weerstand en gedoe? Dan is de kans groot dat de de stakeholders van uw projecten niet effectief worden betrokken en ingezet.

Wilt u de prestaties van projecten, veranderingen en portfolio's in uw organisatie verbeteren door stakeholders beter te betrekken? Wilt u de weerstand bij veranderingen verminderen? Investeer dan in stakeholder management zodat ieder project een eerlijke succeskans heeft. 

De essenties van verandermanagement
Praktisch toepasbaar voor breed publiek
Brengt PPM-methodieken tot leven

Quote Stakeholder Engagement Erasmus MC

"Voor het management team van de vastgoedsector van het Erasmus MC en 100 medewerkers hebben we een leiderschapstraject verzorgd om de synergie in de organisatie verder te ontwikkelen"
Erasmus MC, Stakeholder engagement & Leiderschap

Definitie stakeholder en stakeholder engagement

 • Een stakeholder is elke persoon, groep, organisatie of partij die invloed kan uitoefenen op de prestaties en realisatie van business cases van projecten, programma’s en portfolio’s. 
 • Stakeholder engagement is het betrekken van stakeholders bij projecten, veranderingen en het realiseren van benefits. De juiste stakeholders moeten op het juiste moment en op de juiste manier worden betrokken bij veranderinitiatieven.
 • Stakeholder management is het management van de processen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat leiders en teams ervoor zorgen dat stakeholders effectief worden betrokken.

Leading change through the power of relationships

Hieronder treft u een compleet overzicht van de inhoud van het boek "Practical People Engagement: leading change through the power of relationships" dat ten grondslag ligt aan de Stakeholder Engagement trainingen en certificering. Tijdens onze trainingen wordt met diverse technieken, practices en processtappen geoefend op uw eigen projecten en veranderinitiatieven.

1. Een betere manier

 • Zelf aangeleerde hopeloosheid.
 • Er mist iets.
 • Hoe miljarden te verspillen?
 • De betere manier.
 • De waardenladder.
 • In de slip raken.
 • Ik ben niet zo'n persoon.
 • Begin waar je bent.

2. Het grotere plaatje zien

 • Wat valt je op?
 • Referentiekaders.
 • Het traditionele projectmanagementlandschap.
 • Een meer inclusieve kijk.
 • Principes, thema's, stappen, praktijken en technieken.
 • Het engagementtraject.
 • De praktijken en technieken.
 • Wees duidelijk over de uitkomst die u wilt.

3. Zeven principes

 1. Probeer te begrijpen en dan begrepen te worden.
 2. Effectieve verandering wordt altijd geleid.
 3. Gewoonten zijn de remmers en het doel.
 4. Herken en minimaliseer de pijn van verandering.
 5. Hoge prestaties komen door mensen en actie.
 6. Integriteit is krachtig overtuigend.
 7. Gevoelens overtroeven de rede en betekenis boven autoriteit.

4. Thema: 6 Engagement Hoeden

 1. Marketeer.
 2. Change agent.
 3. Politicus.
 4. Boekhouder.
 5. Leider.
 6. Speculant.

5. Thema: de kracht van "waarom"

 • Het favoriete woord van de leider gebruiken: "waarom?"
 • Leiden met "waarom": de kernvraag.
 • Vijf keer "waarom".
 • Betekenisvolle marketing.

6. Thema: samenwerking

 • Leidinggeven met je team.
 • Teameffectiviteit beoordelen.
 • Is individuele managementcompetentie een vals spoor?
 • Buiten je team.
 • Andere samenwerkingstechnieken.
 • Wereldcafé.
 • Kenniscafé.
 • Wiki.

7. Thema: story telling

 • Leiden door verhalen te vertellen.
 • Vision statements maken.
 • Klantreis in kaart brengen.
 • Storyboard.

8. Thema: agile

 • Zelf organiserende teams.
 • User Stories ontwikkelen.

9. Stap "Wie": je stakeholders kennen

 • Stakeholder workshop.
 • Rapid listing.
 • Segmenteren van stakeholders.
 • Brainstorming.
 • Stakeholder mind map.
 • Belangen van stakeholders begrijpen.
 • Rapport.
 • Matching.
 • Stakeholderbelangen begrijpen.
 • Analyseren van houding.
 • Power mapping.
 • Persona's gebruiken.
 • Empathie mapping.
 • Tweedimensionale kaarten van stakeholders.
 • Stakeholder profielen.
 • Mogelijke winsten en verliezen beoordelen.
 • Weerstand en gereedheid beoordelen.
 • Stakeholder radar.
 • Checklist stakeholderanalyse.

10. Stap "Hoe": betrokkenheid ontwikkelen

 • Redenen voor een stakeholder engagement strategie.
 • Modellen voor verandermanagement.
 • Prioriteren aan de hand van de "Innovation Adoption Cycle".
 • Klantsegmentatie.
 • Waardeproposities maken.
 • Een verzameling "pitches" samenstellen.
 • Emotionele toestanden monitoren.
 • Leiden aan de hand van Bridges' transitiemodel.
 • Bewaken en leveren van speling.
 • Energie bewaken en herstel plannen.
 • Krachtveldanalyse.
 • Het krachtveld van het individu.
 • Transitieplanning.
 • Target positions.
 • DREAM-model.
 • Je stijl van stakeholder engagement aanpassen.
 • Het 8-stappenmodel van Kotter.
 • Relationele bankrekeningen.
 • De Change Formula.
 • Definiëren van rollen en verantwoordelijkheden voor stakeholder engagement.
 • Modelleren van de verandering die je wilt leiden.
 • Betrekken van leveranciers.
 • Hoe risico's zich verhouden tot stakeholders en benefits.
 • Een stakeholder engagementstrategie opstellen.
 • Het strategische "nee".
 • Evalueer en verbeter je stakeholder engagement strategie.

11. Stap "Wanneer": het plannen van je engagement activiteiten

 • Een communicatieplan schrijven.
 • De juiste media gebruiken.
 • Test de signaal-ruisverhouding.
 • Het SUCCES raamwerk.
 • "Mining" en het mobiliseren van je project bezittingen.
 • Beïnvloeden via anderen.
 • Vroegtijdig uw poortwachters inschakelen.
 • Het engagementtempo variëren.
 • Uw boodschappen timen.
 • Volg stakeholders op de radar.
 • Duidelijkheid nastreven en dubbelzinnigheden uit de weg ruimen.
 • Gesprekken plannen.
 • Feedback- en responssystemen ontwikkelen.

12. Stap "Engage": stakeholders betrekken

 • Uw tijd en inzet prioriteren.
 • Eerder beginnen in plaats van later.
 • Waarom face-to-face nog steeds belangrijk is.
 • Reageer snel of reageer langzaam, maar laat het zien.
 • De volgende stap zetten.
 • Naar buiten gaan.
 • Dagelijkse uitdagingen.
 • Luisteren met nederigheid.
 • Actief luisteren.
 • Doelgerichte gesprekken voeren.
 • Passende variaties in de manier waarop u stakeholders betrekt.
 • Praten over het leven na oplevering, acceptatie en overdracht.
 • Omgaan met moeilijke mensen.
 • Het overtreffen van de klantverwachtingen.
 • Improviseren.

13. Stap "Aanpassen": meten, aanpassen en verbeteren

 • Demming cyclus.
 • Onafhankelijke beoordeling zoeken.
 • Net Promotor Score.
 • Dagelijkse stand-up.
 • Laatste woord "The map is not the territory".

Soft Skills in de Praktijk bij SVO

"Ook kritiek is een vorm van effectieve betrokkenheid. Apathie of stilte doen bij mij alarmbellen rinkelen."
Arjan den Otter, SVO

Welke rol speelt stakeholder engagement in uw organisatie?

Welke kansen en uitdagingen zou u graag willen adresseren in relatie tot de ontwikkeling van stakeholder engagement? Worden methodieken te technocratisch aangepakt? Verschuilen mensen zich achter procedures en regels? Gaan ze te weinig de dialoog met elkaar en andere stakeholders aan? Wilt u de mens meer als uitganspunt nemen en centraal stellen bij projecten en veranderingen?

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices de prestaties van uw projecten, veranderingen en portfolio's verder te verbeteren met een effectieve stakeholder management aanpak. Welke aanpak het best aansluit op uw doelen hangt onder andere af van de huidige volwassenheid, en het belang en de urgentie om stakeholder engagement te professionaliseren.

Oplossing 1. Incompany training basis


Een incompany training basis maakt meestal al de energie en het initiatief los bij uw leiderschap en teams om direct concrete verbeteringen te gaan realiseren. Wilt u samen met betrokkenen stakeholder management op de kaart zetten? Organiseer dan een incompany training basis. Dan hebben alle direct betrokkenen een gemeenschappelijk begrippenkader en startpunt. Deze training is meestal niet vrijblijvend en wordt dan afgesloten met een workshop waarin uw teams een verbetervoorstel uitbrengen aan het management.

Oplossing 2. Incompany training plus


Een incompany training plus is bestemd voor organisaties en teams die al een basis in stakeholder management hebben maar waarbij dit in de praktijk nog niet voldoende tot uiting komt. Het doel van deze training is om de vertaalslag naar de praktijk van uw organisatie en haar projecten te maken. Dit kan gaan om complementaire kennis en om de oefening van aanwezige kennis. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van gesprekken om goede stakeholder profielen te maken of het voeren van lastige gesprekken. Maar het kan ook gaan om het ontwikkelen van praktisch uitvoerbare verander strategieën.  

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Steken oude discussies en knelpunten steeds opnieuw de kop op? Blijven teams in oud gedrag steken? Wordt de transformatie niet door gezet. En gaat organisatieadvies u nog een stap te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief, inspirerend en gecommitteerd programma maken uw teams al tijdens de training de transformatie van hun werkwijze door. Het programma wordt geheel op maat gemaakt en kan uiteenlopende interventies omvatten.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


U wilt voorkomen dat de positieve energie uit trainingen tijdelijk is. We geven samen met u en uw teams de randvoorwaarden vorm om effectief stakeholder engagement te borgen als basis voor projectsucces. De huidige situatie wordt gemeten en u ontwikkelt een gedragen visie op dit thema. We meten en monitoren de groei van de organisatie tot uw doel is bereikt. Stakeholder management is één van de 7 P3M3-procesperspectieven. We hanteren een holistische aanpak waarbij we leiderschap en gedrag, processen, technieken, planontwikkeling, standaards, leren van ervaring, borging, inkoop en verkoop belichten.

Soft Skills in de Praktijk bij Rabobank Tilburg

"In de dagelijkse hectiek van projecten loop je altijd het risico dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de mensen om een project succesvol te kunnen realiseren"
Nicole Bockting, Rabobank Tilburg

Met welke training ontwikkelt u draagvlak en commitment?

Wie wil er geen geïnspireerde en gemotiveerde leiders en teams die gezamenlijk toe werken naar een betere toekomst? Investeren in stakeholder engagement loont altijd. Wij bieden geaccrediteerde trainingen stakeholder engagement die opleiden tot het breed gewaardeerde Stakeholder Engagement certificaat. Daarnaast verzorgen we uiteenlopende praktijktrainingen en interventies om te zorgen dat stakeholder management goed wordt ingebed in uw organisatie. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze Stakeholdermanagement-trainers zelf.

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt telefonisch van gedachten wisselen met één van onze stakeholder engagement specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.