Stakeholder Engagement

Patrick Mayfield, auteur van "Leading Change through Effective People Engagement" concludeerde na uitgebreid veldonderzoek dat succesvolle projectmanagers excelleren in stakeholder management. Zij zitten veel minder tijd achter hun PC en zijn veel actiever met het betrekken, beïnvloeden en leiden van stakeholders.

Stakeholder management is van waarde voor iedere organisatie waar processen en bureaucratie ten koste van waardevolle verandering en prestatieverbetering zijn gegaan. Wilt u stakeholder management definitief op de kaart zetten? Dan maken wij een programma op maat.

Project- en verandermanagement is vooral mensenwerk
Certificeer uw stakeholder management vaardigheden
Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation

Stakeholder Engagement Foundation training

Stakeholdermanagement in de Praktijk bij VIVAT

"De masterclasses voor Benefits Management (Stephen Jenner) en Stakeholder Engagement (Patrick Mayfield) waren inspirerend en leverden veel praktische handvatten op"
Emmy Beekman, VIVAT

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van Stakeholder Management in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Hoe kunnen we u helpen met Stakeholder Engagement?

Ik wil graag
Ik ben geïnteresseerd in
Uw gegevens

Stakeholdermanagement in de Praktijk in Kaapstad

Starting Chance is een stichting in Kaapstad die fondsen werft en leiding neemt over ontwikkeling van peuter- en kleuteronderwijs. Wij werken met hen samen door onze klanten en cursisten te betrekken in fondsenwerving en het eigenhandig bouwen van scholen in de townships van Kaapstad.

De laatste bouwreis brachten we € 65.000,- bij elkaar en slechts enkele maanden. Dit succes was te danken aan de inzet van de deelnemers en een georganiseerde aanpak om stakeholders te betrekken. Dankzij onze inbreng kon in Kaapstad het bedrag worden verdriedubbeld.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van Stakeholder Management in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Over Stakeholder Management – Stakeholder Engagement

Als je de stakeholder mee weet te krijgen in de veranderinitiatieven, dan is succes al bijna een feit. In de praktijk is dit echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist een bewuste en systematische aanpak om de betrokkenheid van de stakeholders van uw portfolio en veranderinitiatieven effectief te managen zodat u steeds weer succesvol bent.

Leading change through practical people engagement

De Stakeholder Engagement certificering van APMG International is gebaseerd op het boek van Patrick Mayfield “Leading change through practical people engagement”. In dit werk zijn alle best practices van stakeholder management onder gebracht in een samenhangende, beknopte en praktische aanpak. Zonder ingewikkelde theorieen veel studiewerk. Gericht op doen. Stakeholder Engagement is uniek in de zin dat het de enige accreditatie in Nederland is op basis van een officiele standaard.

Stakeholder engagement geniet grote populariteit onder HR managers, business en staf managers en in de PPM-community. Immers: verandering draait altijd om mensen.

Definitie van een stakeholder

Een stakeholder is elke persoon, groep, organisatie of partij die invloed kan uitoefenen op de prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s.

Omdat stakeholders ons succes kunnen beïnvloeden, is het van groot belang dat we weten wie het zijn en wat de beste manier is om hen te betrekken bij voorgenomen veranderingen.

Enkele voordelen van Stakeholder Engagement

 • Stakeholder worden op tijd betrokken bij veranderingen.
 • Stakeholders worden op de juiste wijze betrokken bij veranderingen.
 • Verhoogde efficiency bij plannen, uitvoeren en bijsturen veranderingen.
 • % projecten op tijd gerealiseerd volgens plan omhoog.
 • % projecten binnen budget gerealiseerd volgens plan omhoog.
 • % benefits uit Business Case gerealiseerd volgens plan omhoog.
 • Tevredenheid medewerkers omhoog.
 • Tevredenheid klanten omhoog.
 • Tevredenheid partners en leveranciers omhoog.
 • Tevredenheid andere belanghebbenden omhoog.
 • Effectieve benutting van ervaringen en lessen bij veranderingen (continue verbeteren).

Opbouw methodiek

1. Principes

 • Probeer eerst te begrijpen en dan pas om begrepen te worden.
 • Effectieve verandering wordt altijd geleid.
 • Gewoonten zijn het middel en het doel.
 • Erken en minimaliseer de pijn van verandering.
 • Top prestaties worden gerealiseerd door mensen en actie.
 • Integriteit is krachtig overtuigend.
 • Gevoelens verslaan ratio & betekenis verslaat autoriteit. 

2. Thema’s

 • Zes hoeden.
 • De kwacht van "waarom"?
 • Samenwerking.
 • Storytelling.
 • Agile (build dolphins, not whales).

3. Stappen

 • Wie.
 • Hoe.
 • Wanneer.
 • Betrek.
 • Pas aan. 

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van Stakeholder Management in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen