Benefits management

Zijn de veranderinitiatieven in uw organisatie vooral output- in plaats van benefits-gedreven? Worden business cases gemaakt om projecten die men toch al wilde gaan doen, goedgekeurd te krijgen? Of worden business cases gebruikt om realisatie van de benefits en het (maatschappelijk) rendement te kunnen borgen en daar steeds beter in te worden? 

Wilt u het management van benefits en de daarvoor vereiste veranderingen binnen uw organisatie verbeteren of professionaliseren? Wij denken graag met u mee over de slimste manier om dat voor elkaar te krijgen.

Accredited Training Organisation
Accredited P3M3 Consulting Partner
Managing Benefits accreditatie

PMI bij Urenco

"Onze projecten worden efficiënter gerealiseerd, we besparen kosten en projecten worden vaker op tijd opgeleverd."
Jens van den Akker, Urenco

Hoe maakt uw organisatie de slag van output- naar benefits gedreven verandering?

Organisaties staan voortdurend onder druk. Veranderingen komen er naast het dagelijkse werk bij. Hoe krijg je het voor elkaar dat de "business as usual" en het senior management vanaf het begin de leiding nemen over het realiseren van de beoogde maatschappelijke en financiële rendementen? Worden business cases vooral gebruikt als een middel om "door de governance te komen?". Hoe zorgt u ervoor dat business cases vooral gebruikt gaan worden om de post project baten te realiseren?

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om batenmanagement projectmanagement te professionaliseren. Wat de meest geschikte oplossing voor uw organisatie is, hangt onder andere af van de huidige volwassenheid van benefits management en de strategische noodzaak en urgentie voor uw organisatie. 

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u eerst de bewustwording van batenmanagement binnen uw organisatie vergroten? Wilt u alle betrokkenen een gelijke kennisbasis mee geven aan het begijn van uw verbeterinitiatief? Organiseer dan een incompany basistraining met ons. Deze maken we op maat voor uw specifieke thematiek. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van zorg, onderwijs, mobiliteit, milieu, winstgevendheid, kostenverlaging, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en marktaandeel. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Is er al een goede start gemaakt met het ontwikkelen van business cases en het betrekken van de dagelijkse bedrijfsvoering en het management? Wilt u bijvoorbeeld meer aandacht ontwikkelen voor het managen van de post project activiteiten die nodig zijn om de benefits te realiseren? Dan sluit een incompany training plus goed aan. Op basis van een intake stellen we in deze training de knelpunten en kansen centraal die u op korte en langere termijn het meest opleveren.   

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Verandering in mindset, houding en gedrag is vaak uitdagend. De bestaande cultuur en leiderschapsstijlen houden een organisatie vaak in zijn greep. Dat is prima als uw organisatie op koers ligt en stabiliteit vereist. Maar is verandering noodzakelijk? Dan wilt u de transformatie van baten management door zetten. Trainen om te transformeren is dan een uitstekende oplossing. Tijdens een intensief leerproces voeren deelnemers daadwerkelijk concrete veranderingen door in de manier hoe ze omgaan met benefits.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Wilt u de transformatie van benefits management borgen? Dan is organisatie ontwikkeling  de best passende oplossing voor u. Meestal voeren we eerst een review uit van de huidige manier van werken. Dat kan een P3M3-assessment zijn. We nemen interviews af en nemen deel aan enkele meetings om te ervaren hoe het er in het echt aan toe gaat. Samen met uw teams en management ontwikkelen we een gedragen verbeterplan dat levensvatbaar en realiseerbaar is.

Quote Managing Benefits Ministerie SZW

"Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we samen met Stephen Jenner (auteur Managing Benefits & Management of Portfolios) een masterclass Managing Benefits verzorgd"
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Masterclass Managing Benefits o.l.v. Stephen Jenner

Methodiek: Managing Benefits

Managing Benefits is dé marktstandaard in Nederland voor benefits management. Deze best practice methodiek is geschreven voor Stephen Jenner die tevens auteur is van Management of Portfolio's en verantwoordelijk was als portfoliodirecteur bij Criminal Justice IT in het Verenigd Koninkrijk met een portfolio van 2,5 miljard POND. Managing Benefits integreert de psychologische aspecten, de procesmatige aspecten en de financiële aspecten van batenmanagement.

Methodiek: MSP - Managing Successful Programmes

Managing Successful Programmes is dé best practice marktstandaard voor programmanagement in Nederland. In de MSP-manual wordt veel aandacht besteed aan leiderschap, stakeholder engagement, business change management, transformatie en uiteindelijk de benefitsrealisatie. Voor veel mensen die in projecten werken, levert MSP antwoorden op vragen waar ze al langer mee rond liepen.

GPP Praktijkaanpak

Niet alle stakeholders hebben baat bij een geaccrediteerde benefits management training.  Bent u vooral op zoek naar de praktische toepassingen van benefits management? Kies dan voor onze GPP Praktijkaanpak. De GPP Praktijkaanpak neemt de praktijk van uw organisatie volledig als uitgangspunt. Op basis van een geïntegreerd en samenhangend programma leren uw management en teams direct de meest gebruikte technieken toepassen. Dat motiveert en leidt direct tot een verandering in de werkwijze.

P3M3 Project Programme Portfolio Management Maturity Model

P3M3 is dé internationale marktstandaard in zowel de publieke als private sector voor de beoordeling van de projectmanagement volwassenheid van een organisatie. Benefits management is één van de 7 procesperspectieven van P3M3. Tijdens een assessment onderzoeken we ook het gedrag en leiderschap ten aanzien van benefits management. Een P3M3-assessment helpt u doordat u samen met uw stakeholders een gemeenschappelijk beeld van de huidige situatie ontwikkelt. Acceptatie van de "current state" is een randvoorwaarde voor een realiseerbaar verbeterplan.

Batenmanagement in de Praktijk bij Sophia Kinderziekenhuis

"Global Project Performance heeft het team van Sophia ondersteund met advies en begeleiding bij de ontwikkeling van de Benefits Map"
Annelies Contze, Sophia Kinderziekenhuis

Welke training sluit aan op uw behoeften?

Trainingen op het gebied van batenmanagement moeten net als andere trainingen vooral praktisch toepasbaar zijn. Door te ervaren gaan mensen voelen en begrijpen wat het management van benefits daadwerkelijk betekent. Op basis van dit inzicht kunnen zij beter bepalen waar de kansen voor hun eigen projecten, programma's en portfolio's liggen. Het is onze passie om u te ondersteunen met de meest relevante en praktisch toepasbare technieken zodat u meer succes en plezier realiseert. Uiteraard kan certificering ook een nuttig hulpmiddel zijn om kennis en vaardigheden te toetsen en te bevestigen.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze batenmanagement trainers zelf.

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze benefits management specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.