Verandermanagement & Stakeholder engagement

In theorie zou steeds de best haalbare prestatie worden gerealiseerd als alle stakeholders op de juiste manier en op de juiste momenten zouden worden betrokken bij veranderinitiatieven. De praktijk is echter weerbarstig. Hoe krijg je de stakeholders mee zodat uw veranderinitiatieven steeds vaker succesvol worden gerealiseerd?

Wilt u verandermanagement en stakeholder management binnen uw organisatie verbeteren of professionaliseren? Wij denken graag met u mee over de kortste route naar naar meer draagvlak, commitment en uiteindelijk succes.

Stakeholder engagement accreditatie
Change management accreditatie
P3M3 Accredited Consulting Partner

Quote VU MC Amsterdam IPMA in de Praktijk

"De IPMA-training hielp ons om een motiverende, stimulerende en lerende sfeer binnen het project te creëren, zodat er grote betrokkenheid ontstaat bij het bereiken van de projectdoelstellingen en resultaten."
Mariska Marcelis, AMC-UvA Amsterdam

Hoe wil u de betrokkenheid van stakeholders bij veranderingen verbeteren?

Ervaren uw projectleiders, teams en managers weerstand bij het realiseren van veranderinitiatieven? Wordt er te zwaar geleund op methodieken en blauwdrukken? Is er te weinig aandacht voor de menselijke factor als fundament voor "beneficial change"? Is er behoefte aan meer eigenaarschap en (persoonlijk) leiderschap bij uw projectteams, managementteams en medewerkers om veranderingen succesvol te realiseren? Investeer dan in stakeholder engagement- en verandermanagement competenties.

Incompany maatwerk

Niet iedere doelgroep binnen uw organisatie zal behoefte hebben aan dezelfde kennis en vaardigheden om stakeholders mee te krijgen. Een maatwerkprogramma en -aanpak ligt daarom voor de hand. Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om stakeholder engagement en verandermanagement te professionaliseren. Ek programma maken we op maat voor uw specifieke initiatief zodat deze aansluit op de huidige volwassenheid van de organisatie en het individuele competentieniveau.

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u het management en de teams binnen uw organisatie eerst bewust maken van het belang en de basis van stakeholder engagement en verandermanagement? Kies dan voor een incompany basis training. Aan de hand van praktische oefeningen en opdrachten gaan deelnemers inspirerende "eye openers" ervaren. Aan het eind of na afloop van de training gaan ze samen aan de slag om de vertaalslag naar hun eigen dagelijkse werk te maken. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Voorzien de processen van uw projecten en portfolio's al in de ondersteuning van stakeholder engagement, communicatie en verandermanagement? Maar leidt dit nog niet tot de gewenste niveaus van draagvlak, commitment en klanttevredenheid? Kies dan voor onze incompany training plus. Uw teams breiden hun skill set uit en kunnen oefenen onder begeleiding van onze praktijktrainers met de technieken die ze nog niet voldoende in de vingers hebben.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Wilt u de transformatie van stakeholder engagement en verandermanagement zeker stellen? Maar gaat een organisatieadviestraject u nog te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief leerprogramma leren uw management en teams nieuwe kennis en vaardigheden direct toepassen op hun eigen initiatieven. Dit programma wordt waar nodig aangevuld met individuele begeleiding in de vorm van mentoring, coaching, ondersteuning en advies. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Is het voor uw organisatie van groot belang dat de kwaliteit van stakeholder engagement en verandermanagement duurzaam verbeteren? Kies dan voor organisatieadvies. Individuele competentie assessments (al dan niet op basis van de IPMA-standaard) en een P3M3-assessment kunnen onderdeel uitmaken van dit initiatief. Commitment en betrokkenheid van uw senior management is vereist. Samen met uw teams en leiderschap ontwikkelen een verbeterplan dat de grootste kans op succes levert.

Soft Skills in de Praktijk bij Rabobank Tilburg

"In de dagelijkse hectiek van projecten loop je altijd het risico dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de mensen om een project succesvol te kunnen realiseren"
Nicole Bockting, Rabobank Tilburg

Methodiek: Stakeholder Engagement

Deze officieel geaccrediteerde Stakeholder Engagement methodiek omvat alle praktische handvatten die uw projectmanagers, verandermanagers, leiders en teams nodig hebben om voldoende draagvlak en commitment te ontwikkelen voor succesvolle projecten en veranderingen. Deze aan deze standaard verbonden geaccrediteerde training is laagdrempelig en zet sterk in op vaardigheden. De methodiek is gebaseerd op het compacte boek van Patrick Mayfield "Leading change through practical people engagement".  

Standaard: Change Management

De Change Management certificering richt zich op ontwikkeling van de organisatie, teams en het individu. Deze best practice is gebaseerd op "The Effective Change Manager’s Handbook". Deze "body of knowledge" bevat een complete en geïntegreerde verzameling van best practices voor het management van veranderingen. Stakeholder engagement is een subset van deze standaard. Change management is met name geschikt voor de specialisten op het gebied van verandermanagement.

GPP Praktijkaanpak

Veel klanten zijn vooral op zoek naar direct toepasbare concepten en technieken op het gebied van stakeholder management en verandermanagement. De GPP Praktijkaanpak is vrij van de exameneisen die inherent samen gaan met een geaccrediteerde training. Met de GPP Praktijkaanpak nemen we de voor uw organisatie meest relevante concepten en technieken op in een geïntegreerd en samenhangend maatwerk programma.

P3M3 Project Programme Portfolio Management Maturity Model

Stakeholder management is één van de zeven procesperspectieven van P3M3. Met een P3M3-assessment ontwikkelt u draagvlak en commitment voor de current state van stakeholder engagement en verandermanagement en het verbeterplan dan u nodig hebt om door te groeien naar het volgende volwassenheidsniveau. P3M3 is dé internationale marktstandaard in zowel de publieke als private sector voor de beoordeling van de projectmanagement volwassenheid van een organisatie. 

Soft Skills in de Praktijk bij SVO

"Ook kritiek is een vorm van effectieve betrokkenheid. Apathie of stilte doen bij mij alarmbellen rinkelen."
Arjan den Otter, SVO

Met welke trainingen verbeteren uw werkplezier en prestaties?

Zoekt u een training waarin gedragsvaardigheden centraal staan om daarmee het werkplezier en de prestaties van u, uw collega's en uw organisatie verder te verbeteren? In onze praktijkgerichte trainingen ontwikkelt u vaardigheden die u direct kunt toepassen in uw dagelijkse werk. Daarnaast bieden we mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden te laten certificeren met een officieel geaccrediteerde training. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze verandermanagement trainers zelf.

Leiderschap in de Praktijk bij ZAAM Scholengemeenschap

Tijdens ons verbetertraject voor projectmatig werken hebben onze projectmanagers een training leiderschapsvaardigheden van 3 dagen gevolgd"
Patricia Huisman, ZAAM Interconfessioneel Onderwijs
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze stakeholder engagement- en verandermanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.