MOR Management of Risk

Effectief risicomanagement is een randvoorwaarde om project- programma- en portfolioplannen op een voorspelbare manier te realiseren. Hiervoor zijn een passende mindset, kennis, processen en ervaring nodig. MOR is dé wereldwijde standaard voor risicomanagement en breed gedragen in de publieke en private sector in Nederland.

Heeft uw organisatie al een basis in project-, programma- en portfoliomanagement? En wilt u de voorspelbaarheid en beheersbaarheid van de veranderinitiatieven vergroten? Investeer dan in de ontwikkeling van de risicomanagementvolwassenheid met MOR. 

Dé markstandaard methodiek voor risicomanagement
Entreprise risk management raamwerk
Accredited Training & Consulting

Quote Risicomanagement Erasmus MC

"De vastgoedorganisatie van het Erasmus MC hebben we ondersteund met een nulmeting en ontwikkeling en implementatie van een raamwerk, resulterend in certificering van de projectorganisatie (14de wereldwijd)"
Erasmus MC, Ontwikkeling P3M3 Risk Management Maturity

MOR definitie van een risico

Een risico is een onzekere gebeurtenis, of verzameling van gebeurtenissen, die indien die zich zou voordoen, effect zou hebben op het bereiken en realiseren van doelstellingen.

Risico's identificeren

Risico's moeten worden gedefinieerd in termen van (bekende) risico oorzaken - risicogebeurtenissen - effect op de doelstellingen.

Risico's beoordelen - schatten

Bij de beoordeling van risico's wordt gebruik gemaakt van de geschatte waarschijnlijkheid dat de risicogebeurtenis op zal treden en de impact die dit heeft op de overeen gekomen doelstellingen. 

Risico's beoordelen - evalueren

Als alle bekende risico's in relatie tot een plan (project, programma, strategie of operationeel) in kaart zijn gebracht, dan kunnen ze worden geaggregeerd. De geconsolideerde geschatte risicoblootstelling moet worden afgezet tegen de risicobereidheid van de organisatie om te bepalen of maatregelen nodig zijn.

Risicomaatregelen plannen

Maatregelen hebben tot doel om de kans of impact te reduceren. Een risico kan worden vermeden. De impact kan worden over gedragen. Sommige risico's kunnen worden gedeeld. En als de geschatte impact niet significant is dan kan een risico worden geaccepteerd.

Risicomaatregelen uitvoeren

Elk risico en elke maatregel moet een passende eigenaar en actiehouder hebben. Zo kan worden geborgd dat de maatregel effectief wordt gemanaged. De risico-eigenaar informeert de initiatiefmanager over de ontwikkeling van de risicostatus zodat het risicoregister kan worden onderhouden. Als risico's onverhoopt te groot worden dan moet er worden geëscaleerd. 

1. Principles

 • Aligns with objectives.
 • Fits the context.
 • Engages stakeholders.
 • Provides clear guidance.
 • Informs decision-making.
 • Facilitates continual improvement.
 • Creates a supportive culture.
 • Achieves measurable value.

2. MOR Approach

 • Risk management policy.
 • Risk management process guide.
 • Risk management strategy.
 • Risk register.
 • Issue register.
 • Risk improvement plan.
 • Risk communications plan.
 • Risk response plan.
 • Risk progress report.

3. MOR Process

 • Identify - context.
 • Identify - risks.
 • Assess - estimate.
 • Assess - evaluate.
 • Plan.
 • Implement.
 • Communicate.

4. Embedding MOR

 • Embedding the principles.
 • Changing culture.
 • Measuring value.
 • Overcoming success barriers.
 • Identifying opportunities for change.

5. MOR Perspectives

 • Strategic.
 • Programma.
 • Project.
 • Operational.

6. MOR Specialisms

 • Business continuity management.
 • Incident and crisis management.
 • Security risk management.
 • Financial risk management.
 • Environmental risk management.
 • Reputational risk management.
 • Contract risk management.

Quote Risicomanagement Ministerie SZW

"We mochten het programma BRZO+ ondersteunen dat als doel had om de uitvoering van de veiligheidsregels bij de meest risicovolle bedrijven in Nederland te stroomlijnen"
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Transformatie risicomanagement

Welke benefits kan MOR voor uw organisatie opleveren?

Wilt u de voorspelbaarheid van uw projectorganisatie vergroten? En is de basis van project-, programma- en portfoliomanagement al redelijk gevestigd? Wilt u het eigenaarschap over de doelstellingen van uw veranderinitiatieven vergroten? Is er een omslag nodig van een reactieve naar een proactieve houding? Meer voordenken, minder brandjes blussen en vooral minder verrassingen? Dan kan een investering in de professionalisering van risicomanagement met MOR een rol van betekenis spelen. 

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde incompany oplossingen om risicomanagement met MOR te professionaliseren. Welke oplossing het best aansluit bij uw doelen hangt onder andere af van uw visie, het belang, de urgentie en de huidige risicomanagementvolwassenheid van uw organisatie.

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u de teams en het management in uw organisatie vanaf de start betrekken bij de professionalisering van risicomanagement? Wilt u hen de ruimte geven om hun ervaring en talent te benutten bij het ontwikkelen van een voorstel om risicomanagement op de kaart te zetten? Investeer dan in een incompany training basis. Uw teams ontwikkelen een gemeenschappelijke vocabulaire en brengen een doelgericht actieplan uit aan het management van uw organisatie. De training wordt volledig toegesneden op het specialisme en de cultuur van uw organisatie.

Oplossing 2. Incompany training plus


Zij uw management en medewerkers al getraind in de basis van risicomanagement? Bijvoorbeeld tijdens een PRINCE2-, MSP-, MoP-, P3O- of IPMA-training? Maar leidt dit nog niet tot een toegenomen voorspelbaarheid van uw veranderinitiatieven? Kies dan voor een incompany training plus. Daarbij richten we ons specifiek op knelpunten die betere prestaties op korte termijn in de weg staan. Samen met u bepalen we of de training gericht moet worden op projecten, programma's of portfolio's of een combinatie. Ook gaan we oefenen met de MOR-technieken die het best aansluiten op de activiteiten van uw organisatie.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Is het lastig voor uw management en teams om effectief risicomanagement door te voeren? Nemen mensen teveel een afwachtende houding aan? Wilt u uw teams uitdagen om het beste uit zichzelf te halen en zelf het stuur stevig in handen te nemen? Kies dan voor trainen om te transformeren. Deelnemers doorlopen een intensief programma waarbij ze de concepten van MOR direct op hun eigen organisatie en initiatieven gaan toepassen. Zo realiseert u tijdens de training al een belangrijk stap van de transformatie van risicomanagement.   

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Moeten de kaders van de organisatie stevig worden neer gezet? Zijn het belang en de urgentie groot om risicomanagement naar een hoger volwassenheidsniveau te leiden? Investeer dan in organisatieontwikkeling. Op basis van een diagnostisch P3M3 maturity assessment brengen we de huidige volwassenheid in kaart en identificeren we samen met uw teams de verbeterkansen voor de korte en de lange termijn. De ontwikkeling van de organisatie wordt gepland, gemonitord en geborgd op het prestatieniveau dat uw organisatie nodig heeft om te slagen. 

Quote MOR Tweede Kamer

"Voor een team van adviseurs hebben we een praktijkgerichte Management of Risk Foundation training uitgevoerd inclusief certificering"
Tweede Kamer de Staten Generaal, Management of Risk incompany training

Met welke MOR-trainingen wilt u risicomanagement professionaliseren? 

Het ontwikkelen van een risicomanagementcultuur is een randvoorwaarde om het management van risico's succesvol te professionaliseren. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn met een compleet portfolio van MOR-trainingen. Daarbij maken we een onderscheid tussen de geaccrediteerde MOR-trainingen en de GPP Praktijktrainingen. Welke training sluit het best aan op uw huidige risicomanagementdoelen? 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze MOR-trainers zelf.

Quote Risicomanagement Infrakennis

"Voor Van Voskuilen Infrakennis mochten we voor het hele team een praktijkgerichte introductietraining risicomanagement uitvoeren"
Van Voskuilen / Infrakennis, Risicomanagement introductietraining
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze Management of Risk -specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.