P3M3 Certificering Assessment - ACP

Klanten waarderen onze P3M3 assessments met een 9

Heeft uw organisatie de afgelopen paar jaar zich goed ontwikkeld in de besturing van projecten, programma's en/of portfolio's? Wilt u de bereikte doelen onafhankelijk laten toetsen en uw huidige volwassenheidsniveau laten certificeren? Organiseer dan een onafhankelijk P3M3 Certificering Assessment met ons.

Het P3M3 Certificering Assessment resulteert in een officieel en internationaal erkend P3M3 certificaat voor uw organisatie. De accrediterende instantie is AXELOS. Dit kwaliteitskeurmerk geniet wereldwijd aanzien bij klanten en opdrachtgevers van uw organisatie.

Bevestig de bereikte verbeterdoelen
Internationaal erkend kwaliteits keurmerk
Onafhankelijk P3M3 assessment
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!

030-2211987

Strategische en organisatorische context

Doelen

Doelgroep

Aanpak

Holistische benadering

Waarom een P3M3 Accredited Consulting Partner?

Waarom kiezen voor Global Project Performance?

Relatie P3M3 met methodieken

Quote PMO Royal Van Lent Shipyards

"We mochten de vastgoedorganisatie voor het nieuwe ziekenhuis (budget: € 2,5 miljard) ondersteunen met een P3M3-baseline meting, ontwikkelen en ondersteunen van een verbeterplan en uiteindelijk P3M3-certificering van de organisatie"
Erasmus MC, 14de geaccrediteerde P3M3-organisatie wereldwijd

1. Definitie P3M3 

 • P3M3 staat voor Project Programme Portfolio Management Maturity Model. 
 • P3M3 is een model om de managementvolwassenheid van te benchmarken.
 • P3M3 is geïnspireerd door CMMI.
 • De gedachtegang is vergelijkbaar met het groeimodel van Lean Six Sigma. 

2. Definitie managementvolwassenheid organisatie

 • Managementvolwassenheid is de mate waarin een organisatie management standaards definieert, implementeert en verbetert.
 • Het doel daarbij is dat de organisatie voorspelbaarder wordt en de kwaliteit van haar processen kan verbeteren op basis van ervaring. 

3. Doelen P3M3

 • Onderbouwen van investeringsvoorstellen voor doorontwikkeling managementvolwassenheid.
 • Leveren van een baseline waartegen groei van de organisatie kan worden gemeten.
 • Onafhankelijk assessment en certificering van organisaties.
 • Betrekken van stakeholders bij het verbeteren van organisaties.
 • Met de groei in volwassenheid neemt de voorspelbaarheid van de organisatie toe.
 • Voor leiders en stakeholders van organisaties zijn transparantie en een voldoende mate van voorspelbaarheid kenmerken van een goede organisatiebesturing (governance). 

4. P3M3-modellen

 1. Projectmodel (PjM3).
 2. Programmamodel (PgM3).
 3. Portfoliomodel (PfM3).

5. P3M3-volwassenheidsniveaus

 • Onbewust (niveau 0).
 • Bewust (niveau 1).
 • Herhaalbare processen (niveau 2).
 • Gedefinieerde processen (niveau 3).
 • Gemanaged processen (niveau 4).
 • Geoptimaliseerde processen (niveau 5).

6. P3M3-procesperspectieven

 1. Organisatiebesturing (governance).
 2. Managementbeheersing.
 3. Batenmanagement.
 4. Risicomanagement,
 5. Financieel management.
 6. Stakeholdermanagement.
 7. Resourcemanagement.

7. P3M3- generieke perspectieven

 1. Standaards.
 2. Assurance en borging.
 3. Processen.
 4. Technieken.
 5. Organisatie.
 6. Planning.
 7. Gedragingen.
 8. Inkoop.
 9. Verkoop.
 10. Asset management.
 11. Informatie en kennismanagement.
 12. Tools en infrastructuur.
 13. Modelintegratie.

P3M3 in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Met P3M3 maken we de groei in project- en portfoliomanagement van VodafoneZiggo meetbaar en hebben we beter inzicht in onze verbeterkansen"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

P3M3 Online Assessment

 • Het P3M3 Online Assessment heeft tot doel om betrokkenen in te wijden, te betrekken en te motiveren voor een gezamenlijke en systematische ontwikkeling van de projectorganisatie.
 • Het P3M3 Online Assessment dient vooral bewustwording en inzicht in grote lijnen.
 • Het stelt betrokkenen in staat om samen te bepalen welke doelen ze met P3M3 willen realiseren en wat daarvoor de juiste aanpak is.

P3M3 Simulatiespel

 • Het P3M3 Simulatiespel is een aantrekkelijk alternatief voor het P3M3 Online Assessment.
 • De individuele en collectieve bewustwording gaat een slag dieper.
 • Het spelelement maakt dat mensen zich makkelijk open stellen.

P3M3 Gefaciliteerd Self Assessment

 • Met een gefaciliteerd P3M3 self Assessment gaan we een stap verder.
 • Desk research wordt aan het online assessment toegevoegd.
 • Aan de hand van workshops laten we deelnemers zelf de conclusies trekken.
 • Deelnemers worden uitgedaagd om hun eigen perceptie en aannames bij te stellen.
 • Een beperkt aantal interviews maakt onderdeel uit van het assessment.

P3M3 Certificering Assessment

 • Het P3M3 Certificering Assessment heet tot doel om de huidige volwassenheid van de organisatie onafhankelijk te laten beoordelen en certificeren.
 • Het is een geschikt als de behoefte aan een meer formele aanpak groeit.
 • Het is ook een geschikt instrument om bereikte transformatiedoelstellingen markeren en te vieren. 

P3M3 Diagnostisch Assessment

 • Het doel van het P3M3 Diagnostisch Assessment is om een objectieve en gedragen onderbouwing te leveren voor verbeterplannen.
 • Een P3M3 Diagnostisch Assessment is een diepgravend assessment.
 • Er wordt uitbreid documenten onderzoek uitgevoerd.
 • Er worden interviews gehouden met key stakeholders en een voldoende brede groep betrokkenen:
  • Voor representatieve conclusies.
  • Om tot voldoende draagvlak en consensus te komen voor een gedragen verbeterplan.
 • Organisaties ontvangen een gedetailleerd assessment rapport met adviezen.

P3M3 Verbeterplannen

 • Wilt u naar aanleiding van een P3M3 Assessment een verbeterplan ontwikkelen?
 • Hebt u daar hulp bij nodig van ervaringsdeskundigen?
 • Dan kunt u een beroep op ons doen.

Quote P3M3 VBMS

"Wij mochten het projectmanagement raamwerk van VBMS doorlichten door middel van een P3M3-assessment en advies uitbrengen over verdere ontwikkeling".
VBMS (onderdeel Boskalis), P3M3 Assessment & Advies

Investering

De investering voor een P3M3 Certificering Assessment hangt onder andere af van:

 • De te onderzoeken P3M3-modellen (PjM3, PgM3, PfM3).
 • Omvang en complexiteit portfolio.
 • Geografie.
 • Te volgen aanpak.

Als indicatie is een P3M3 Diagnostisch Assessment al mogelijk vanaf ongeveer € 25.000,- tot € 35.000,- ex btw.

Enkele referenties

In de afgelopen 10 jaar hebben we P3M3-diagnostiek ingezet voor de professionalisering van managementbesturing binnen organisaties in zowel de publieke als de private sector zoals:

Erasmus MC, Waterschap Rivierenland, SWO De Wolden Hoogeveen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, P-DIREKT, SSC-ICT, Logius, VodafoneZiggo, NXP, Legal & General, Ministerie van OCW en Boskalis.

 

Quote P3M3 Ministerie BZK

"Voor het ministerie van BZK mochten wij P3M3-assessments en workshops uitvoeren voor het beleidsdepartement en diverse uitvoeringsorganisaties die tot concrete verbeteringen hebben geleid"
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, P3M3-assessments

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze P3M3-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.