PMO praktijktraining voor projectondersteuners

Klanten waarderen deze training met een 9

Werkt u als projectondersteuner of projectspecialist? En hebt u behoefte aan direct toepasbare technieken en vaardigheden om uw werkplezier en effectiviteit te vergroten? Neem dan deel aan onze PMO Praktijktraining voor projectondersteuners. U ontwikkelt de competenties die de projectondersteuner nodig heeft in waterval-, agile- en hybride projecten.

In deze training leer je precies wat je nodig hebt om vanuit je rol als projectondersteuner de effectiviteit van en efficiëntie van projecten te helpen vergroten. Daarbij komen zowel de harde als zachte kanten van projectondersteuning aan bod.

De essentie van projectondersteuning
De harde én de zachte kant
Vergroot uw werkplezier en effectiviteit
Kenmerk training
Impact op uw vaardigheden:
 • Duur: 3 dagen
 • Investering: € 1.975,- ex btw
 • Basistraining: direct toepasbaar
Schrijf je nu in

Doel

Doelgroep en voorkennis

Aanpak

Wat mag u van onze trainers verwachten?

PMI bij Urenco

"Onze projecten worden efficiënter gerealiseerd, we besparen kosten en projecten worden vaker op tijd opgeleverd."
Jens van den Akker, Urenco

1. Algemeen

U leert de concepten uit de training direct toepassen op uw eigen projecten voor de gehele projectlevenscyclus:

 • Wat zou er voor een project moeten gebeuren en worden bereikt?
 • Welke eisen mag je stellen aan een projectmandaat of -opdracht?
 • Projectvoorbereiding en planning van de planfase.
 • Planfase.
 • Uitvoeringsfase(n).
 • Projectafsluiting.
 • Wat zou er na afloop van een project moeten gebeuren en worden bereikt?

2. Inleiding projectondersteuning

 • Wat is een project en wat is projectmanagement?
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden kent een project?
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de projectondersteuner?
 • Hoe beoordeel je de prestaties en bijdragen van projectondersteuners?
 • Welke kennis, vaardigheden en competenties heeft een projectondersteuner nodig?
 • Wat zijn de doorgroeimogelijkheden voor projectondersteuners?

3. Projectvoorbereiding

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de projectondersteuner tijdens de projectvoorbereiding? En wat zijn de meest gebruikte technieken en vaardigheden bij de volgende activiteiten:

 • Bevat de projectopdracht alle vereiste informatie om het project te kunnen voorbereiden?
 • Het projectvoorstel:
  • Wat zijn de redenen voor het project?
  • Wat moet er worden ontwikkeld en opgeleverd?
  • Wat moet er na afloop van het project worden bereikt met de projectresultaten?
  • Belangrijkste verantwoordelijkheden.
  • Bekende risico's.
  • Kwaliteitseisen.
  • Wat kunnen we leren van vorige projecten?
 • Projectaanpak:
  • Waterval, agile of hybride?
  • Eventueel te gebruiken methodieken.
 • Het faseplan voor de planfase.
 • Het identificeren van administratieve- en management standaards.

4. Planfase

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de projectondersteuner tijdens de planfase? En wat zijn de meest gebruikte technieken en vaardigheden bij de volgende activiteiten:

 • Gefaciliteerde project start up.
 • Rollen en verantwoordelijkheden.
 • Projectproductbeschrijving of Minimum Viable Product?
 • Opzetten projectadministratie en -systemen.
 • Inrichten projecttooling.
 • Ontwikkelen of op maat maken te gebruiken sjablonen.
 • Stakeholderidentificatie, -profielen en betrokkenheid definiëren.
 • Mobiliseren van communicatie, overleg en besluitvorming.
 • Ontwikkelen van projectplannen.
 • Ontwikkelen productbeschrijvingen en user stories.
 • De productdecompositiestructuur en productstroomschema.
 • Bepalen projectfasering en opleveringen.
 • Bepalen sprintplanning en increments.
 • Definiëren en opzetten kwaliteitsplanning en -beheersing.
 • Risicomanagementaanpak, -analyse en -responseplanning.
 • Voortgangsbeheersing en -rapportage.
 • Inkoop en leveranciersmanagement.
 • Resourcemanagement.
 • Wijzigingsbeheer, versiebeheer en configuratiemanagement.

5. De uitvoeringsfase(n)

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de projectondersteuner tijdens de uitvoeringsfase(n)? En wat zijn de meest gebruikte technieken en vaardigheden bij de volgende activiteiten:

 • Uitvoeren van werkpakketten.
 • Sprints, retrospectives, update product backlog en sprint backlog?
 • Actualiseren van plannen inclusief planning?
 • Opstellen voortgangsrapportages?
 • Administratieve vereisten?
 • Communicatie-activiteiten?
 • Monitoren effectiviteit risicomaatregelen?
 • Voortgangsoverleg en -ondersteuning?
 • Borgen van leerpunten?
 • Ondersteuning van de projectmanager, teammanagers en SCRUM-teams?
 • Ondersteuning bij opleveringen en in gebruikname.
 • Management van leveranciers.
 • Relaties met andere afdelingen in de organisatie zoals inkoop en finance.
 • Het management van faseovergangen.

6. De zachte kant van projectondersteuning

Passende gedragsvaardigheden zijn vereist gedurende de gehele projectlevenscyclus. In deze training besteden we daarom ook aandacht aan de volgende onderwerpen omdat kennis daarvan belangrijk is voor de effectiviteit en het werkplezier van projectondersteuners:

 • Hoe ontwikkelen en onderhouden we een sterk team?
 • Management van draagvlak, commitment en weerstand.
 • Projectleiderschap.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Zelfmanagement.
 • Omgaan met spanningen en conflicten.
 • Effectieve communicatie.
 • Creatieve spanning en ontspanning.
 • Bewustwording.
 • Hoe mensen leren en veranderen.
 • De rol van organisatiecultuur.
 • Samenwerken met andere organisaties of afdelingen.

7. De afsluiting van het project?

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de projectondersteuner tijdens de uitvoeringsfase(n)? En wat zijn de meest gebruikte technieken en vaardigheden bij de volgende activiteiten:

 • Productoplevering en ingebruikname.
 • Formele acceptatie projectproducten.
 • Projectevaluatie en borgen van leerpunten.
 • Operationele afsluiting van het project.
 • Financiele afsluiting van het project.
 • Communicatie naar stakeholders.

7. Wat moet er na het project gebeuren?

Evaluatie aan het eind en na afloop van een project:

 • Een goede projectevaluatie aan het eind van een project is essentieel.
 • De herinnering aan hoe het project is verlopen is dan nog vers.
 • Het evalueren van de prestaties en het verloop ten opzichte van goedgekeurde plannen is essentieel.
 • Maar de grootste lessen kunnen vaak na afloop van een project worden geleerd.
 • Dan kan namelijk worden beoordeeld of de goedgekeurde business case die de basis vormde voor het investeringsbesluit in de dagelijkse bedrijfsvoering ook wordt gerealiseerd.

Relevante activiteiten

 • Post project reviews.
 • Worden de beoogde doelen en baten gerealiseerd?
 • Hoe borgen we de inzichten en leerpunten die dit oplevert?
 • Hoe is dit in vorige projecten gegaan?
 • Hoe zorgen we dat het deze keer beter gaat?

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank

Data

3, 6 en 10 oktober 2023
7, 14 en 21 november 2023
5, 7 en 12 december 2023
8, 15 en 22 januari 2024
5, 8 en 12 februari 2024
4, 11 en 18 maart 2024
5, 8 en 11 april 2024
6, 13 en 23 mei 2024
3, 10 en 17 juni 2024
1, 8 en 15 juli 2024
5, 12 en 19 augustus 2024
2, 9 en 16 september 2024
1, 7 en 14 oktober 2024
4, 11 en 18 november 2024
2, 9 en 16 december 2024

Plaats

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Heerenveen, Groningen, Zwolle.

Op locatie & Virtual classroom

Onze trainingen worden zowel op locatie als via Virtual Classroom uitgevoerd. Wilt u meer weten over de actuele mogelijkheden? Bel dan 030 22 11 987. Wij denken met u mee!

Quote PMO Royal Van Lent Shipyards

"Binnen het PMO van Royal van Lent Shipyard hebben we MS Project en Project Server geïmplementeerd. Door een beter gebalanceerd portfolio besparen ze tot 30% op inhuur van externe resources."
Royal van Lent Shipyard, Optimaliseren resourcemanagement

Investering 

€ 1.975, – ex btw.

Inclusief

Cursusmaterialen, GPP Online, kennis- en inzichttoets, certificaat, administratie, locatie, arrangementskosten.

Methodieken in de Praktijk bij KPMG

"Gebruik een methode die voor iedereen duidelijk is. Leg het voordeel van de methode duidelijk uit. Train de mensen en monitor het gebruik van de methode. Stuur waar nodig bij."
René Koets, KPMG

Succesvolle projecten realiseer je samen

Projectprestaties gaan pas echt met écht met sprongen vooruit als betrokkenen een gemeenschappelijke aanpak delen. Met onze incompany trainingen borgt u dat investeringen in training en opleiding resulteren in concrete prestatieverbeteringen. Incompany trainingen zijn mogelijk vanaf 3 tot 5  mensen. We maken de training volledig op maat zodat deze naadloos aansluit op uw praktijk.

Oplossing 1: Individuele training


U kiest voor een individuele training als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden voor uw organisatie. De uitkomst van deze keus kan bijvoorbeeld een presentatie of advies zijn aan interne stakeholders of het management van uw organisatie.

Oplossing 2: Incompany training basis


Tijdens een incompany training basis maken deelnemers kennis de "best practices". Door middel van opdrachten, presentatie en discussie wordt inzicht ontwikkeld in de werking en de toepassing van de managementaanpakken. Deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijk begrippenkader dat bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak voor uw organisatie.

Oplossing 3: Incompany training plus


Is er al een gevestigde werkwijze maar loopt uw organisatie tegen specifieke knelpunten aan? Willen uw teams een volgende stap zetten? En is er behoefte aan complementaire kennis, inzichten en ervaring om deze op te lossen? Met een incompany training plus lost u knelpunten op en realiseert u prestatieverbeteringen op de korte termijn.

Oplossing 4: Trainen om te Transformeren


Wilt u de transformatie van uw organisatie borgen voor de lange termijn? Lukt het onvoldoende om de verandering door te zetten? En loopt u tegen terugkerende knelpunten aan? Investeer dan in Trainen om te Transformeren. Aan de hand van een intensief praktijkprogramma realiseren uw teams al tijdens de training de eerste stappen van de transformatie.

Oplossing 5: Organisatieontwikkeling


Zijn het belang en de urgentie van uw opgave groot? Is er een organisatiebrede inspanning nodig om het gewenste prestatieniveau te realiseren? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Meestal zetten we een combinatie van diensten in waaronder: een P3M3-assessment, training, coaching, mentoring en advies. Ontwerp en implementatie van tooling behoort ook tot de mogelijkheden.

Quote P3O Tilburg University

"De vastgoedsector van Tilburg University helpen we bij het professionaliseren van de centre of excellence functie voor projectmanagement met advies, ondersteuning en training on the job."
Tilburg University, Professionalisering Centre of Excellence functie

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze PMO-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.