IPMA A Projectmanagement voorbereiding assessment

Klanten waarderen deze training met een 9

U bent een ervaren projectdirecteur in uw projectorganisatie. U wil uw management en teams voor gaan en leiden in de professionalisering van projectmanagement om de strategische aspiraties van uw organisatie te kunnen realiseren. U wil uw competenties op topniveau laten toetsen en certificeren door het afleggen van het IPMA A assessment.

Tijdens onze IPMA A Rapportbegeleiding ondersteunen we u door het reviewen van uw projectdocumentatie en simulatie van het IPMA A Assessment interview. Hiermee nemen uw kansen om te slagen voor dit uitdagende examen met sprongen toe.

Eerste geaccrediteerde IPMA instituut Nederland
Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation
Internationaal meest prestigieuze certificering projectmanagement
Kenmerk training
Impact op uw vaardigheden:
 • Duur: doorlooptijd 6 weken
 • Investering: € 5.250, - ex btw
 • Assessment: € 3.267, - ex btw
Schrijf je nu in

Doel

Organisaties hebben leiders en projectmanagers met impact nodig

 • Organisaties hebben projectleiders en projectmanagers nodig met impact. Professionals die proactief bijdragen aan meer voorspelbaarheid, standaardisatie en prestatieverbetering.
 • Dit vereist niet alleen kennis van en inzicht in methodieken. Het vereist vooral ook competentie. De vaardigheid om kennis van best practices in de praktijk te brengen, stakeholders mee te krijgen in een professionele aanpak, én te leren van ervaring.
 • De basis van deze training wordt gevormd door de Individuele Competentie Baseline (ICB4) van IPMA. De ICB4 definieert de technische-, contextuele- en gedragscompetenties die een projectmanager nodig heeft om zijn of haar taak effectief en efficiënt te realiseren. 
 • De focus op competenties resulteert in breed erkenning voor IPMA C bij zowel HR, lijnmanagers en directeuren, én de project- en portfoliogemeenschap.
 • Projectdirecteuren hebben de leiding over de professionalisering van projectmanagement binnen hun eigen projectorganisaties of -domeinen.
 • Pas wanneer zij een leidend voorbeeld zijn, zal de vereiste transformatie van de projectorganisatie zich kunnen voltrekken.
 • Andere divisies en afdelingen binnen de organisatie kunnen hun organisatiebesturing dan bovendien beter afstemmen op en integreren met die van de projectorganisatie.

Eerste IPMA Keurmerkopleider met hoogste score

 • Global Project Performance was de eerste door IPMA geaccrediteerde Keurmerkopleider in Nederland.
 • Wij scoren structureel in de top ten aanzien van klanttevredenheid en examenscores.  

Doelgroep & Toelatingseisen

Algemeen

Onze IPMA A rapportbegeleiding en het IPMA A assessment zijn bestemd voor managers die zelf grote zeer complexe projecten hebben geleid en die leiding hebben gegeven aan projectorganisaties.

 

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor een IPMA A-certificering dient u voldoende ervaring met voldoende complexe projecten aan te tonen. Hieronder staan de minimale ervaringseisen. Het gaat hier om de totalen van alle projecten die voor IPMA A meetellen:

 • In de laatste 12 jaar minimaal 60 maanden ervaring als projectmanager.
 • Waarvan minimaal 36 maanden op IPMA A-niveau (complexiteitsscore ≥ 32).
 • De rest mag op IPMA B-niveau (complexiteitsscore ≥ 25).
 • In totaal moet u minimaal 4.400 uur als projectmanager aan projecten hebben besteed.
 • Waarvan minimaal 2.500 uur aan projecten op IPMA A-niveau.

Globale richtlijn IPMA A projecten

Wilt u weten of u aan de toelatingseisen voldoet?

Overige relevante downloads IPMA A

 

Waarom hulp bij assessment voorbereiding?

 • IPMA hanteert strikte regels bij het afnemen van assessments. Dit vraagt om een goede assessment strategie en voorbereiding. Onze IPMA rapportbegeleiders hebben honderden mensen succesvol geholpen bij de voorbereiding op hun assessment. Wij borgen dat u het “first time right” doet. Zo komen er geen onnodige vraagtekens bij uw naam te staan.
 • We zorgen dat alle documenten aan de eisen voldoen, zodat deze niet worden terug gestuurd of afgekeurd door IPMA. We borgen dat u alleen aan het traject begint, nadat wij hebben kunnen vast stellen dat u aan de eisen voldoet. En we simuleren het assessment interview zodat u ook de ongeschreven regels van het spel leert kennen. U omzeilt onnodige valkuilen.

Opbouw IPMA Assessment Voorbereiding

In de onderstaande afbeelding ziet u de opbouw van onze IPMA assessment voorbereiding in grote lijnen. De planning van het traject maken we volledig op maat, zodat deze aansluit bij de beschikbaarheid van de deelnemers.

Opbouw IPMA Assessment Voorbereiding

Wie zijn onze IPMA Assessment begeleiders?

Onze IPMA A Rapportbegeleiders:

 • Zijn zelf jarenlang hoofd projectmanagement geweest.
 • Hebben uitgebreide ervaring in het leiden van complexe projecten.
 • Zijn breed gecertificeerd als trainer en consultant.
 • Hebben honderden mensen voorbereid op zowel IPMA-examens als IPMA-assessments.
 • Kennen de geschreven én ongeschreven regels van de IPMA-assessments.
 • Hebben passie voor het vak.
 • Zijn klantgericht, leveren maatwerk en zijn nauwkeurig.
 • Zijn pas tevreden wanneer u geslaagd bent voor het examen.

Quote IPMA TAQA

"Voor de projectmanagers van TAQA mochten we onze geaccrediteerde IPMA-trainingen in het Engels verzorgen. Deze werd afgesloten met het officiële IPMA-examen"
TAQA, IPMA Incompany training in het Engels

1. Algemeen

 • Tijdens deze training worden alle 28 competenties integraal, op praktische en interactieve wijze doorlopen in de context van uw eigen IPMA A projecten of projectorganisatie. 
 • U legt zowel het IPMA A theorie-examen als het IPMA A praktijk assessment af.

2. Contextuele competenties

 • Strategie.
 • Besturing, structuren en processen.
 • Compliance, wet- en regelgeving.
 • Invloed en belangen.
 • Cultuur en waarden.

3. Gedragsmatige competenties

 • Zelfreflectie en zelfmanagement.
 • Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid.
 • Persoonlijke communicatie.
 • Relaties en betrokkenheid.
 • Leiderschap.
 • Teamwerk.
 • Conflicten en crisis.
 • Vindingrijkheid.
 • Onderhandelen.
 • Resultaat oriëntatie.

4. Technische competenties

 • Projectaanpak.
 • Eisen en doelen.
 • Scope.
 • Tijd.
 • Organisatie en informatie.
 • Kwaliteit.
 • Financiën.
 • Mensen en middelen.
 • Inkoop.
 • Plannen en beheersing.
 • Risico’s en kansen.
 • Belanghebbenden.
 • Verandering en transformatie.

5. IPMA A theorie examen en -assessment

 • Tijdens het assessmenttraject legt u het IPMA A theorie-examen af. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Wij ondersteunen u tijdens dit traject in de voorbereiding daarvan.
 • Na afronding van de IPMA A rapportbegeleiding door Global Project Performance legt u het officiële IPMA A assessment af bij IPMA Certificering.

Quote IPMA Brunel

"Voor de projectmanagers en projectondersteuners van Brunel mochten we incompany onze geaccrediteerde IPMA-trainingen verzorgen. Deze werden afgerond met het officiële examen."
Brunel, Geaccrediteerde IPMA trainingen met examen

Investering Assessment Voorbereiding

€ 5.250, – ex BTW.

Inclusief

Review IPMA-documenten, review projectrapport, assessment simulatie, cursusmaterialen, oefenexamens, examentraining, administratie, locatie, arrangementskosten, implementatieondersteuning.

Investering examen

Examen: € 3.267, – ex BTW.

De kosten voor het examen maken geen onderdeel uit van de cursusprijs. Voor het examen dient u zich aan te melden bij IPMA Certificeren. Zij handelen uw examen en de facturatie af. Indien u het wenst kan de inkoop van het examen ook via Global Project Performance verlopen zodat u slechts 1 factuur ontvangt.

IPMA in de Praktijk bij AMC Amsterdam

"PRINCE2 en IPMA zijn de standaards die wij voor projectmanagement gebruiken. Onze projectmanagers leggen naast het IPMA theorie-examen ook het IPMA Praktijk Assessment af"
Arnaud Lauteslager, AMC-UvA

Data en Plaats

 • Deze training plannen we in overleg individueel in.
 • De sessies kunnen op locatie of online worden uitgevoerd.
 • Het programma wordt volledig op maat gemaakt.

Quote IPMA AVEBE

"Voor de projectleiders van AVEBE mochten we onze geaccrediteerde IPMA-trainingen verzorgen en deelnemers voorbereiden op het theorie-examen en praktijk assessment".
AVEBE, IPMA Incompany trainingen en assessment

Projecten realiseer je samen

Projectprestaties gaan pas echt met écht met sprongen vooruit als betrokkenen een gemeenschappelijke aanpak delen. Met onze incompany trainingen borgt u dat investeringen in training en opleiding resulteren in concrete prestatieverbeteringen. Incompany trainingen zijn mogelijk vanaf 3 tot 5  mensen. We maken de training volledig op maat zodat deze naadloos aansluit op uw praktijk.

Oplossing 1: Individuele training


U kiest voor een individuele training als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden voor uw organisatie. De uitkomst van deze keus kan bijvoorbeeld een presentatie of advies zijn aan interne stakeholders of het management van uw organisatie.

Oplossing 2: Incompany training basis


Tijdens een incompany training basis maken deelnemers kennis de "best practices". Door middel van opdrachten, presentatie en discussie wordt inzicht ontwikkeld in de werking en de toepassing van de managementaanpakken. Deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijk begrippenkader dat bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak voor uw organisatie.

Oplossing 3: Incompany training plus


Is er al een gevestigde werkwijze maar loopt uw organisatie tegen specifieke knelpunten aan? Willen uw teams een volgende stap zetten? En is er behoefte aan complementaire kennis, inzichten en ervaring om deze op te lossen? Met een incompany training plus lost u knelpunten op en realiseert u prestatieverbeteringen op de korte termijn.

Oplossing 4: Trainen om te Transformeren


Wilt u de transformatie van uw organisatie borgen voor de lange termijn? Lukt het onvoldoende om de verandering door te zetten? En loopt u tegen terugkerende knelpunten aan? Investeer dan in Trainen om te Transformeren. Aan de hand van een intensief praktijkprogramma realiseren uw teams al tijdens de training de eerste stappen van de transformatie.

Oplossing 5: Organisatieontwikkeling


Zijn het belang en de urgentie van uw opgave groot? Is er een organisatiebrede inspanning nodig om het gewenste prestatieniveau te realiseren? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Meestal zetten we een combinatie van diensten in waaronder: een P3M3-assessment, training, coaching, mentoring en advies. Ontwerp en implementatie van tooling behoort ook tot de mogelijkheden.

Quote IPMA Koppert

"Voor Koppert mochten we competentiegerichte Engelstalige IPMA-trainingen uitvoeren voor de internationale teams die innovatie- en distributieprojecten leiden en ondersteunen."
Koppert, IPMA Incompany Training in het Engels

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze IPMA-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.