Opdrachtgeverschap

Klanten waarderen deze training met een 9

Wist u dat PMI (Project Management Institute) en IPMA (International Project Management Association) gebrekkig opdrachtgeverschap rapporteren in de top 3 van faalfactoren in projecten? Menig organisatie "hikt er tegenaan". Maar effectief opdrachtgeverschap hoeft niet moeilijk te zijn. Het is een vaardigheid en competentie die kennis, inzicht en ervaring vereist.

Tijdens deze training ontwikkelen uw seniormanagement en middelmanagement op praktische wijze hun kennis en inzicht in de manier waarop je als opdrachtgever doorslaggevend kunt zijn in projectsuccessen.

Randvoorwaarde transformatie projectbesturing
Vergroot tevredenheid over werkomgeving
Verbeter projectprestaties met tientallen procenten
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Doel

Algemeen

Het doel van deze training is om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers in projecten, programma's en portfolio's hun rol kennen en deze effectief uitoefenen.

Context

Voorspelbaar projectsucces voor uw organisatie en haar klanten en stakeholders vereist onder andere dat:

 • De juiste besluiten worden genomen, op het juiste moment, op basis van de juiste informatie en door de juiste personen, na consultatie van de juiste betrokkenen.
 • Er resources zijn om de voorgestelde en goedgekeurde plannen uit te voeren.
 • Er rekenschap wordt genomen van de geschatte risicoblootstelling van het plan en de manier hoe deze beheerst zal gaan worden.
 • Iedere beslisser weet wat er van hem of haar wordt verwacht in termen van management en leiderschap tijdens de uitvoering van goedgekeurde plannen.
 • Er wordt geborgd dat de effectiviteit van de gevolgde managementaanpakken wordt geëvalueerd en dat leerpunten worden geïmplementeerd in een verbeterde aanpak.
 • De leiders in uw organisatie weten of de besturing en resultaten van projecten, programma's en portfolio's beter is geworden en wat er nodig is om de volgende verbeterstappen te zetten.

Doelgroep

Stuurgroepleden van projecten, programma's en portfolio's

Tot de doelgroep van deze training behoren alle senior managers en middelmanagers die beslissingen moeten nemen, en moeten sturen en leiden als lid van de stuurgroep van een project, programma of portfolio. Maar ook adviseurs, managers en controleurs die een rol spelen in assurance (borging) behoren tot de doelgroep. 

Beoogde deelnemers

 • Directeuren.
 • Senior managers.
 • Middelmanagers.
 • Kwaliteitsmanagers.
 • Opdrachtgevers.
 • Senior gebruikers.
 • Senior leveranciers.
 • Programmanagers.
 • Portfoliomanagers.
 • Portfolio board leden.
 • Programma board leden.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Tijdens de voorbereiding op de eerste trainingsdag, de trainingsdagen zelf, en na afloop van de training, blijven we u ondersteunen totdat u uw doelstellingen hebt bereikt.

Aanpak van de training

Wat mag u van onze trainers verwachten?

Onze trainers ondersteunen u tot u het gewenste competentieniveau hebt bereikt. Hierdoor groeien uw werkplezier en prestaties. U mag van onze trainers verwachten dat ze:

 • Theorie begrijpelijk en praktisch toepasbaar over brengen.
 • Ervaring hebben in uw branche.
 • Effectief inspelen op individuele leerbehoeften en -stijlen.
 • Vraagstukken holistisch en situationeel benaderen.
 • Breed onderlegd en gecertificeerd zijn.
 • Inspireren en motiveren zodat u zin hebt om de nieuwe kennis toe te passen.

Quote Leiderschapsontwikkeling Erasmus MC

"Voor het management team van de vastgoedsector van het Erasmus MC en 100 medewerkers hebben we een leiderschapstraject verzorgd om de synergie in de organisatie verder te ontwikkelen"
Erasmus MC, Leiderschapsontwikkeling & Synergie

Algemeen

Deze trainingen voeren we incompany uit en maken we volledig op maat voor uw organisatie, project, programma of portfolio. Dit betreft de rol van de opdrachtgever:

 • In de verschillende fasen van de projectlevenscyclus inclusief wat er voorafgaand en na afloop van een project zou moeten gebeuren.
 • In de verschillende fasen van de programmalevenscyclus inclusief wat er voorafgaand en na afloop van een programma zou moeten gebeuren.
 • Tijdens het ontwikkelen van de organisatiestrategie, de portfoliodefinitie cyclus en de portfolio uitvoeringscyclus. 

Samen met u en uw collega's bepalen we:

 • De te volgen aanpak.
 • De op te nemen praktijkoefeningen.

Onderwerpen

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Context: overzicht levenscyclus van projecten, programma's en portfolio's.
 2. Verschil en relatie management en leiderschap.
 3. Te nemen besluiten bij:
  • faseovergangen en mijlpalen.
  • Escalaties.
  • Wijzigingen van de strategie.
  • Nieuwe kansen.
 4. Overwegingen bij te nemen besluiten:
  • Wie moeten worden betrokken?
  • Welke eisen c.q. standaards zijn van toepassing?
  • Hoe borgen we de beoogde eindresultaten en benefits?
  • Hoe zorgen we dat nadelen c.q. disbenefits ook worden mee gewogen?
  • Hoe kunnen we de risicoblootstelling voor de organisatie effectief beheersen?
  • Hebben we leerpunten uit eerdere fasen of initiatieven geborgd?
 5. Ondersteuning van opdrachtgevers:
  • PMO.
  • Assurance.

Quote Opdrachtgeverschap de Wolden

"Als onderdeel van een P3M3-verbetertraject mochten we managers van SWO in praktijkgerichte workshops trainen in effectief opdrachtgeverschap".
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, Opdrachtgeverschap in projecten en portfolio's

Investering 

€ 2.975, – ex btw per dag

Quote Opdrachtgeverschap Philips Healthcare

"Bij Philips Healthcare mochten we voor 40 managers inde fabriek inclusief de directie een training opdrachtgeverschap verzorgen die werd afgesloten met een kennis- en inzichttoets."
Philips Healthcare, Training Opdrachtgeverschap inclusief toets

Projecten, programma's en portfolio's realiseer je samen

De bijdragen van projecten en veranderinitiatieven aan de strategische doelstellingen van uw organisatie gaan pas echt met écht met sprongen vooruit als betrokkenen een gemeenschappelijke aanpak delen. Met onze incompany trainingen borgt u dat investeringen in training en opleiding resulteren in concrete prestatieverbeteringen. Incompany trainingen zijn mogelijk vanaf 3 tot 5  mensen. We maken de training volledig op maat zodat deze naadloos aansluit op uw praktijk.

Oplossing 1: Individuele training


U kiest voor een individuele training als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden voor uw organisatie. De uitkomst van deze keus kan bijvoorbeeld een presentatie of advies zijn aan interne stakeholders of het management van uw organisatie.

Oplossing 2: Incompany training basis


Tijdens een incompany training basis maken deelnemers kennis de "best practices". Door middel van opdrachten, presentatie en discussie wordt inzicht ontwikkeld in de werking en de toepassing van de managementaanpakken. Deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijk begrippenkader dat bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak voor uw organisatie.

Oplossing 3: Incompany training plus


Is er al een gevestigde werkwijze maar loopt uw organisatie tegen specifieke knelpunten aan? Willen uw teams een volgende stap zetten? En is er behoefte aan complementaire kennis, inzichten en ervaring om deze op te lossen? Met een incompany training plus lost u knelpunten op en realiseert u prestatieverbeteringen op de korte termijn.

Oplossing 4: Trainen om te Transformeren


Wilt u de transformatie van uw organisatie borgen voor de lange termijn? Lukt het onvoldoende om de verandering door te zetten? En loopt u tegen terugkerende knelpunten aan? Investeer dan in Trainen om te Transformeren. Aan de hand van een intensief praktijkprogramma realiseren uw teams al tijdens de training de eerste stappen van de transformatie.

Oplossing 5: Organisatieontwikkeling


Zijn het belang en de urgentie van uw opgave groot? Is er een organisatiebrede inspanning nodig om het gewenste prestatieniveau te realiseren? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Meestal zetten we een combinatie van diensten in waaronder: een P3M3-assessment, training, coaching, mentoring en advies. Ontwerp en implementatie van tooling behoort ook tot de mogelijkheden.

Quote Covey Politie Nederland

Voor de senior projectmanagers van Politie Nederland hebben we meerdere intensieve trainingen persoonlijk leiderschap verzorgd onder de naam "The 7 habits of highly effective project managers". Deze werden met een 9 gewaardeerd.
Politie Nederland, Persoonlijk leiderschap

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt telefonisch van gedachten wisselen met één van onze projectmanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.