IPMA C rapportbegeleiding inclusief assessment

Klanten waarderen deze training met een 9

Wilt u door groeien in het vak van projectmanagement? Is projectmanagement voor u meer dan alleen projecten realiseren? En wilt u uw projectmanagement competenties objectief aantonen richting uw werkgever of opdrachtgevers? En bent u al in het bezit van een geldig IPMA C theorie deelcertificaat? Investeer dan in onze IPMA C Rapportbegeleiding.

U wordt door onze IPMA-rapportbegeleider ondersteund bij de voorbereiding op het IPMA C Assessment zodat uw kansen om te slagen zo goed als gegarandeerd zijn! Bij succes mag u de internationaal erkende titel Certified Project Manager dragen. 

> 100.000 mensen IPMA-gecertificeerd
Enige marktstandaard voor certificering PM-competenties
Eerste geaccrediteerde IPMA instituut Nederland
Kenmerk training
Impact op uw vaardigheden:
 • Duur: Individueel op maat
 • Investering: € 1.975,– ex btw
 • Assessment: € 1.499,– ex btw
Schrijf je nu in

Doel

Organisaties hebben projectmanagers met impact nodig

 1. Organisaties hebben projectleiders en projectmanagers nodig met impact. Professionals die proactief bijdragen aan meer voorspelbaarheid, standaardisatie en prestatieverbetering.
 2. Dit vereist niet alleen kennis van en inzicht in methodieken. Het vereist vooral ook competentie. De vaardigheid om kennis van best practices in de praktijk te brengen, stakeholders mee te krijgen in een professionele aanpak, én te leren van ervaring.
 3. De basis van deze training wordt gevormd door de Individuele Competentie Baseline (ICB4) van IPMA.
 4. De ICB4 definieert de technische-, contextuele- en gedragscompetenties die een projectmanager nodig heeft om zijn of haar taak effectief en efficiënt te realiseren. 
 5. De focus op competenties resulteert in breed erkenning voor IPMA C bij zowel HR, lijnmanagers en directeuren, én de project- en portfoliogemeenschap.
 6. IPMA C Rapportbegeleiding bereidt voor op het succesvol afleggen van het officiële IPMA C assessment interview.
 7. Na het succesvol afleggen van het IPMA C assessment interview mag u de titel Certified Project Manager dragen.
 8. Het IPMA C certificaat is internationaal geaccepteerd in meer dan 50 landen.

Eerste IPMA Keurmerkopleider met hoogste score

 • Global Project Performance was de eerste door IPMA geaccrediteerde Keurmerkopleider in Nederland.
 • Wij scoren structureel in de top ten aanzien van klanttevredenheid en examenscores.  

Doelgroep

Doelgroep

 • Onze IPMA C rapportbegeleiding is bestemd voor iedere projectmanager of projectleider die zijn of haar projectmanagement competenties door wil ontwikkelen en deze op IPMA C niveau wil laten certificeren.
 • Het certificaat is het meest prestigieuze projectmanagement certificaat wereldwijd. Het is daarom een proeve van bekwaamheid die uw onderscheidende vermogen onderstreept.

Waarom hulp bij assessment voorbereiding?

 • IPMA hanteert strikte regels bij het afnemen van assessments. Dit vraagt om een goede assessment strategie en voorbereiding. Onze IPMA rapportbegeleiders hebben honderden mensen succesvol geholpen bij de voorbereiding op hun assessment. Wij borgen dat u het “first time right” doet. Zo komen er geen onnodige vraagtekens bij uw naam te staan.
 • We zorgen dat alle documenten aan de eisen voldoen, zodat deze niet worden terug gestuurd of afgekeurd door IPMA. We borgen dat u alleen aan het traject begint, nadat wij hebben kunnen vast stellen dat u aan de eisen voldoet. En we simuleren het assessment interview, zodat u ook de ongeschreven regels van het spel leert kennen. U omzeilt onnodige valkuilen.

Opbouw IPMA Assessment Voorbereiding

In de onderstaande afbeelding ziet u de opbouw van onze IPMA assessment voorbereiding in grote lijnen. De planning van het traject maken we volledig op maat zodat deze aansluit bij de beschikbaarheid van de deelnemers.

Opbouw IPMA Assessment Voorbereiding

Toelatingseisen IPMA C Praktijk Assessment

De toelatingseisen voor het IPMA C assessment zijn als volgt:

 • Het IPMA C-assessment dient binnen 18 maanden na behalen van IPMA C-theorie te zijn afgerond. Voor kandidaten die nog een C-theoriecertificaat hebben met een geldigheid van 2 jaar geldt dit niet en is de geldigheid zoals vermeld op het certificaat leidend.
 • U dient de laatste 6 jaar minimaal 36 niet-overlappende maanden ervaring als projectmanager of deelprojectmanager van projecten op IPMA C-niveau (complexiteitsscore ≥ 16) te hebben opgedaan. Wij gaan er daarbij van uit dat u ongeveer de helft van uw werktijd aan projecten heeft besteed: 36 maanden en 2500 uur.
 • Project 1 dient volledig plaats te vinden in de afgelopen 6 jaar en op het moment van aanmelding reeds te zijn afgerond. U was projectmanager van dit project van begin tot eind.
 • Bij oude projecten tellen alleen de maanden en uren binnen de afgelopen zes jaar mee voor uw ervaring.

Wat mag u van onze IPMA-rapportbegeleiders verwachten?

Onze IPMA-rapportbegeleiders ondersteunen u tot u het gewenste competentieniveau hebt bereikt. Hierdoor groeien uw werkplezier en prestaties. U mag van hen verwachten dat ze:

 • Theorie begrijpelijk en praktisch toepasbaar over brengen.
 • Ervaring hebben in uw branche.
 • Effectief inspelen op individuele leerbehoeften en -stijlen.
 • Vraagstukken holistisch en situationeel benaderen.
 • Breed onderlegd en gecertificeerd zijn.
 • Inspireren en motiveren zodat u zin hebt om de nieuwe kennis toe te passen.

Wilt u weten of u aan de toelatingseisen voldoet?

Quote IPMA Koppert

"Voor Koppert mochten we competentiegerichte Engelstalige IPMA-trainingen uitvoeren voor de internationale teams die innovatie- en distributieprojecten leiden en ondersteunen."
Koppert, IPMA Incompany Training in het Engels

1. Algemeen

 • Tijdens deze training worden alle 28 competenties integraal, op praktische en interactieve wijze doorlopen in de context van uw eigen PMO-ervaring. 
 • De kennis is al getoetst tijdens het IPMA PMO examen.
 • In deze training concentreren we ons op de manier waarop u kennis en inzicht in de praktijk hebt gebracht en hoe u stakeholders mee hebt weten te krijgen in een professionele aanpak.
 • Speciale aandacht wordt geschonken aan de manier waarop u de effectiviteit van uw aanpak evalueert en hebt verbeterd in de loop van de tijd.
 • Het IPMA PMO assessment maken we op maat voor het niveau waarop u functioneert: junior, medior of senior.
 • Ook kijken we of u zich met name richt op projecten, programma's of portfolio's, of een combinatie van alle drie. 

2. Contextuele competenties

 • Strategie.
 • Besturing, structuren en processen.
 • Compliance, wet- en regelgeving.
 • Invloed en belangen.
 • Cultuur en waarden.

3. Gedragsmatige competenties

 • Zelfreflectie en zelfmanagement.
 • Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid.
 • Persoonlijke communicatie.
 • Relaties en betrokkenheid.
 • Leiderschap.
 • Teamwerk.
 • Conflicten en crisis.
 • Vindingrijkheid.
 • Onderhandelen.
 • Resultaat oriëntatie.

4. Technische competenties

 • Projectaanpak.
 • Eisen en doelen.
 • Scope.
 • Tijd.
 • Organisatie en informatie.
 • Kwaliteit.
 • Financiën.
 • Mensen en middelen.
 • Inkoop.
 • Plannen en beheersing.
 • Risico’s en kansen.
 • Belanghebbenden.
 • Verandering en transformatie.

5. IPMA C assessment

 • Na afronding van de IPMA C rapportbegeleiding door Global Project Performance legt u het officiële IPMA C assessment af bij IPMA Certificering.

Quote IPMA AVEBE

"Voor de projectleiders van AVEBE mochten we onze geaccrediteerde IPMA-trainingen verzorgen en deelnemers voorbereiden op het theorie-examen en praktijk assessment".
AVEBE, IPMA Incompany trainingen en assessment

Data en Plaats

 • Deze training plannen we in overleg individueel in.
 • De sessies kunnen op locatie of online worden uitgevoerd.
 • Het programma wordt volledig op maat gemaakt.

Quote IPMA Gemeente Groningen

"Voor de Young Professionals van Gemeente Groningen mochten we een geaccrediteerde IPMA-praktijktraining verzorgen. Deze werd afgesloten met het officiële IPMA-examen"
Gemeente Groningen, Incompany IPMA training inclusief examen

Investering IPMA C Rapportbegeleiding

€ 1.975,– ex btw.

Inclusief

Cursusmaterialen, referentiedocumenten IPMA, individueel maatwerk traject, review van alle documentatie die u indient bij IPMA Certificering, IPMA C assessment simulatie.

Investering IPMA C Assessment

€ 1.499,– ex btw.

De kosten voor het afleggen van het IPMA C Assessment kunnen samen met de kosten voor de training worden opgenomen op één offerte en één  factuur. 

IPMA in de Praktijk bij AMC Amsterdam

"PRINCE2 en IPMA zijn de standaards die wij voor projectmanagement gebruiken. Onze projectmanagers leggen naast het IPMA theorie-examen ook het IPMA Praktijk Assessment af"
Arnaud Lauteslager, AMC-UvA

Projecten realiseer je samen

Projectprestaties gaan pas echt met écht met sprongen vooruit als betrokkenen een gemeenschappelijke aanpak delen. Met onze incompany trainingen borgt u dat investeringen in training en opleiding resulteren in concrete prestatieverbeteringen. Incompany trainingen zijn mogelijk vanaf 3 tot 5  mensen. We maken de training volledig op maat zodat deze naadloos aansluit op uw praktijk.

Oplossing 1: Individuele training


U kiest voor een individuele training als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden voor uw organisatie. De uitkomst van deze keus kan bijvoorbeeld een presentatie of advies zijn aan interne stakeholders of het management van uw organisatie.

Oplossing 2: Incompany training basis


Tijdens een incompany training basis maken deelnemers kennis de "best practices". Door middel van opdrachten, presentatie en discussie wordt inzicht ontwikkeld in de werking en de toepassing van de managementaanpakken. Deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijk begrippenkader dat bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak voor uw organisatie.

Oplossing 3: Incompany training plus


Is er al een gevestigde werkwijze maar loopt uw organisatie tegen specifieke knelpunten aan? Willen uw teams een volgende stap zetten? En is er behoefte aan complementaire kennis, inzichten en ervaring om deze op te lossen? Met een incompany training plus lost u knelpunten op en realiseert u prestatieverbeteringen op de korte termijn.

Oplossing 4: Trainen om te Transformeren


Wilt u de transformatie van uw organisatie borgen voor de lange termijn? Lukt het onvoldoende om de verandering door te zetten? En loopt u tegen terugkerende knelpunten aan? Investeer dan in Trainen om te Transformeren. Aan de hand van een intensief praktijkprogramma realiseren uw teams al tijdens de training de eerste stappen van de transformatie.

Oplossing 5: Organisatieontwikkeling


Zijn het belang en de urgentie van uw opgave groot? Is er een organisatiebrede inspanning nodig om het gewenste prestatieniveau te realiseren? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Meestal zetten we een combinatie van diensten in waaronder: een P3M3-assessment, training, coaching, mentoring en advies. Ontwerp en implementatie van tooling behoort ook tot de mogelijkheden.

Quote IPMA TAQA

"Voor de projectmanagers van TAQA mochten we onze geaccrediteerde IPMA-trainingen in het Engels verzorgen. Deze werd afgesloten met het officiële IPMA-examen"
TAQA, IPMA Incompany training in het Engels

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze IPMA-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.