LEAN Six Sigma Green Belt praktijktraining

Klanten waarderen deze training met een 9

Werkt u uw competenties door ontwikkelen om een aantoonbare erkende bijdrage te leveren aan het realiseren van CIMM level 4 - Creating capable processes - voor uw organisatie? En hebt u de ambities om uw leiderschap als expert en verandermanager door te ontwikkelen? Neem deel aan onze intensieve Lean Six Sigma Green Belt tranining

Deze training is bestemd voor mensen die ervaring hebben opgedaan met het ontwikkelen met stabiele processen en die nu hun statistische competenties en leiderschapsvaardigheden verder willen ontwikkelen om de prestaties van processen aantoonbaar te verbeteren.

CIMM level 4: creating capable processes
Onmisbaar op uw CV
Doorgroeistap naar Black Belt
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
Inclusief MINITAB
030-2211987

Doel

Doel

 • Deelnemers implementeren de technieken uit de training in uw eigen initiatieven en projecten.
 • Onder leiding van Green Belts en Black Belts ontwikkelen ze stabiele processen.
 • Dit correspondeert met CIMM-niveau 4: creating capable processes.

Wat gaat u leren?

 • De algemene filosofie van procesverbetering.
 • De rol en verantwoordelijkheden van leiderschap om verbeterteams te coachen en te inspireren.
 • De manier waarop verbeteringsprojecten moeten worden uitgevoerd, te beginnen met het identificeren van klanten en hun vereisten en inclusief een aantal projectmanagement-roadmaps, teamvorming, het projectcharter en een aantal Project Management-tools.
 • Tools en technieken om de logistieke stroom van processen te visualiseren, analyseren en verbeteren.
 • Een goede en georganiseerde werkomgeving, betrouwbare apparatuur en gestandaardiseerd werk zijn vereist.
 • De toepassing van Six Sigma en statistische tools om een ​​valide en betrouwbare prestatie te garanderen.
 • De toepassing van Six Sigma-tools in het productontwikkelingsproces met als doel producten en processen te ontwerpen die effectief zullen presteren.
 • Er wordt een globale start gemaakt met de verkenning van CIMM level 5: creating world class products.

Enkele verwachte voordelen

 • Met het realiseren van CIMM-level 3 - stable and efficient processes - heeft uw organisatie een basis gelegd om procesprestaties systematisch te verbeteren.
 • Na afloop van deze training zullen deelnemers in de praktijk meetbare breed gedragen objectieve procesprestatieverbeteringen realiseren op het niveau van CIMM -level 4: creating capable processes.
 • Daarmee neemt het rendement op uw projectinvesteringen aantoonbaar toe.
 • Door groei in leiderschap verbeteren de communicatie, samenwerking en tevredenheid in de organisatie over de werkomgeving.
 • Dit correspondeert met CIMM-level 2: creating a continuous improvement culture.

Doelgroep

Algemeen

 • Deze training is gericht op mensen die aantoonbare breed gedragen verbeterprojecten inclusief benefits realiseren en die hun leiderschapscompetenties willen uitbouwen.
 • De Lean Six Sigma Green Belt training is ook een stap om door te kunnen groeien naar Lean Six Sigma Black Belt.
 • De Lean Six Sigma Green Belts spelen een sleutelrol in het realiseren van CIMM niveau 3 - creating stable and efficient processes - en CIMM niveau 4 - creating capable processes.

Praktijk assessment

 • Om Lean Six Sigma Green Belt te worden dient u minimaal één Lean Six Sigma-project te kunnen demonstreren dat u succesvol hebt geleid.
 • Het project moet een besparing / kostenreductie van minimaal € 20.000 per jaar aantonen, of een andere relevante CTQ (zoals Lead Time) is substantieel verbeterd.
 • Het project moet de PDCA-, DMAIC- of DMADV-roadmap volgen.
 • Het project moet worden goedgekeurd door de Champion om te verklaren dat het project professioneel is uitgevoerd en dat de doelstellingen zijn bereikt en duurzaam zijn.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Tijdens de voorbereiding op de eerste trainingsdag, de trainingsdagen zelf, en na afloop van de training, blijven we u ondersteunen totdat u uw doelstellingen hebt bereikt.

Aanpak van de training

Wat mag u van onze trainers verwachten?

Onze trainers ondersteunen u tot u het gewenste competentieniveau hebt bereikt. Hierdoor groeien uw werkplezier en prestaties. U mag van onze trainers verwachten dat ze:

 • Theorie begrijpelijk en praktisch toepasbaar over brengen.
 • Ervaring hebben in uw branche.
 • Effectief inspelen op individuele leerbehoeften en -stijlen.
 • Vraagstukken holistisch en situationeel benaderen.
 • Breed onderlegd en gecertificeerd zijn.
 • Inspireren en motiveren zodat u zin hebt om de nieuwe kennis toe te passen.

LEAN in de Praktijk bij NTR

"De LEAN praktijk workshops hebben ons geholpen om onze processen inzichtelijk te maken. Op basis van dit inzicht konden we daarna een aantal verbeterstappen door voeren"
Meriam Gerrtisma, NTR

1. Maatwerk voor uw organisatie

Voortbrengingsprocessen worden overal gebruikt

Nagenoeg iedere organisatie maakt gebruik van werkprocessen om de kwaliteit en de prestaties van de voortbrengingsprocessen te ondersteunen en verbeteren:

 • Van een kleine bakkerij tot een broodfabriek.
 • Van ondernemingen in de Botlek tot DHL.
 • Van een apotheek tot en met een grote zorgverlener.
 • Van een geldfabriek tot een bank of verzekeraar.
 • Van een gemeente tot een grote uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid.

Maatwerk voor uw organisatie

 • Om profijt te hebben van Lean en Six Sigma is het belangrijk dat het programma naadloos aan sluit op de realiteit van uw organisatie en teams.
 • Daarom maken we ons standaard Lean Six Sigma Yellow Belt programma volledig op maat voor uw organisatie.
 • Zo borgen we dat de training precies de onderwerpen adresseert die uw management en teams nodig hebben om hun prestaties te verbeteren.
 • Daarbij houden we rekening met:
  • Uw doelen.
  • De kernactiviteiten van uw organisatie of afdeling.
  • De cultuur.
  • Voorkennis en reeds aanwezige competenties.  

2. Overzicht programma & Stijl van de training

Stijl van de training

 • In deze training staan uw eigen werk en doelstellingen volledig centraal.
 • U oefent met de meest gebruikte technieken op uw eigen initiatieven en projecten.
 • Er is volop ruimte voor opdrachten, presentatie en discussie.
 • Zo kunt u na afloop van de training Lean Six Sigma met vertrouwen in de praktijk brengen.
 • We besteden ook aandacht aan de manier waarop u collega's kunt betrekken bij uw nieuwe aanpak.

Overzicht programma

 • Het programma start met inleiding en historie van Lean Six Sigma.
 • Daarna maakt u kennis met:
  • De succesprincipes.
  • Het Capability Improvement Maturity Model (CIMM).
  • De Lean Six Sigma projectaanpak (DMAIC).
 • Vervolgens worden de meest gebruikte toepassingen voor elk van volwassenheidsniveaus in Lean Six Sigma procesmanagement behandeld.
 • U maakt een significante verdiepingsslag in uw statistische competenties om CIMM-niveau 4 te kunnen bereiken: Creating capable processes.

3. World Class Performance

 • Operational excellence.
 • History Total Quality Management, Lean and Six Sigma.
 • What kind of business are deplyoing Lean and Six Sigma?
 • Manufacturing versus customer service processes.
 • The Toyota Way & Toyota Production System.
 • Relationship between Lean and Six Sigma.
 • Lean thinking.
 • Lean principes:
  • Value.
  • Value stream.
  • Flow.
  • Pull.
  • Perfection.
 • Six Sigma principles.
 • Balanced scorecard.
 • Business improvement model.

4. Continuous improvement maturity model (CIMM)

Level 1: Structured - creating a solid foundation

 • Organised work environment.
 • Standardized work.
 • Quality control.
 • Quality assurance.

Level 2: Managed - creating a continuous improvement culture

 • Kaizen events and "Go to Gemba".
 • Short interval management.
 • Work in Progress Control (WIP).

Level 3: Predictable - creating stabel and efficient processes

 • Lean Management.
 • Waste elimination and flow.
 • Total Productive maintenance.

Level 4: Capable - Creating capable processes

 • Six Sigma.
 • Reducing variation.
 • Statistical analysis.

Level 5: World class - Creating reliable products

 • Product Lifecycle Management.
 • Design for Sig Sigma.
 • Reliability engineering.
 • Project selection process:
 • Financial measures: cost of poor quality.
 • Cost, quality, delivery, moral and environment.
 • Low hanging fruit.

5. Process improvement deployment

 • Change management S-curve.
 • Commitment and resistance.
 • Emotional stages of change (Kubler-Ross).
 • The eight steps of change management (Kotter).
 • Organisational culture.
 • Top down versus bottom up.
 • Situational leadership (Hershey and Blanchard).
 • Effective communication.
 • Teambuilding and team effectiveness.
 • The importance of coaching.

6. Project management

 • Lean Six Sigma organisation.
 • Project board roles and responsibilities.
 • Deployment and team member selection.
 • Plan Do Check Act cycle (PDCA).
 • 8D roadmap.
 • DMAIC roadmap:
  • Define:
   • Define and scope the project.
   • Define defect.
   •  Plan and document project.
  • Measure:
   • Evaluate measurement system.
   • Establish baseline.
   • Set improvement goals.
  • Analyze:
   • Map process and identify inputs.
   • Isolate key inputs.
   • Develop Y=f(X) function.
  • Improve:
   • Determine optimum settings.
   • Implement proposed improvement.
   • Validate proposed improvement.
  • Control:
   • Implement control strategy.
   • Close out project.
 • Different voices:
  • Voice of the customer.
  • Voice of the business.
  • Voice of process.
  • Voice of other stakeholders.
 • KANO model.
 • Project charter:
  • Elements.
  • Problem statement + goal statement should be SMART.
  • Hard benefits and cost of poor quality.
  • Soft benefits.
 • Project management techniques:
  • Time management.
  • Critical path management.
  • Project progress toll gates.
  • Project risk management.
  • Project story board.
  • Project documentation.
  • Project tracking.
  • Lessons learned.

Level 1: Structured organisation: creating a solid foundation

Organised work environment (5S):

 • Sort (Seiri).
 • Straighten (Seiton).
 • Shine (Seiso).
 • Standardize (Seiketsu).
 • Sustain (Shitsuke).

Standardised work:

 • Working with standards.
 • Quality management.
 • Go to Gemba.
 • Quality system:
  • Quality control.
  • Quality assurance.
 • Ongoing evaluation and audit.

Level 2: Managed organisation: creating a continuous improvement culture 

KAIZEN:

 • The five foundations of KAIZEN:
  1. Teamwork.
  2. Personal discipline.
  3. Better moral.
  4. The quality circle.
  5. Suggestion for improvement.
 • Visual workplace.
 • Root cause analysis.
 • Short interval management.
 • Lean daily management.

Basic quality tools:

 • Visualization of data.
 • Check sheet.
 • Pareto chart.
 • Scatter plot.
 • Bar chart.
 • Pie chart.
 • Time series plot.

Basic management tools:

 • Affinity diagram.
 • Five times why method.
 • Cause and effect diagram.
 • Cause and effect matrix.

Level 3: Predictable organisation: creating stable and efficient processes 

Define - process mapping

 • Process mapping.
 • Process flow diagram.
 • Spaghetti diagram.
 • High level process description (SIPOC).
 • Process flow analysis (Little's law).

Measure - Lean performance measures

 • Lean performance metrics.
 • Effectiveness versus efficiency.
 • Takt time.
 • Cycle time.
 • Lead time.
 • Overall equipment effectiveness.
 • Types of data.
 • Measurement scales.

Analyze - Value Stream Mapping

 • Value stream mapping.

Improve - reducing waste (MUDA)

 1. Over-production.
 2. Waiting.
 3. Transport.
 4. Over-processing.
 5. Inventory.
 6. Movement.
 7. Defects.
 8. Unused expertise.

Improve - reducing unevenness (MURA)

 • KANBAN.
 • Volume levelling.
 • Type levelling.
 • Batch versus one-piece flow.
 • Single minute exchange of dies (SMED).
 • GAP analysis.

Improve - reducing over-burden (MURI)

 • Flow.
 • Work balancing.
 • Total Productive Maintenance (TPM).
 • Theory of constraints.
 • Rather slow than steady.

Control - First time right

 • No mistakes.
 • Failure mode effect analysis: 12 steps.
 • Control plan.
 • Poka Yoke.
 • Jidoka.
 • Techniques to prevent mistakes.

Level 4: Capable organisation: creating capable processes

Deze module draait om Lean Six Sigma statistiek voor gevorderden inclusief gebruik van MINITAB. Hierbij passeren de volgende onderwerpen de revue:

 • Critical to satisfaction.
 • Translate CTQext to Internal CTQ (CTQint) measures.
 • CTQ Flow down.
 • Parts per million, PPM.
 • Defects per unit.
 • Defects per million opportunities.
 • Process yield.
 • Rolled trhoughput yield.
 • Sampling methods.
 • Data collection tools.
 • Population versus sample.
 • Measures fro central tendency.
 • Measures for spread.
 • Common cause variation.
 • Special cause variation.
 • Statistics symbols.
 • Probability density & cumulative distribution function.
 • Normal distribution (GAUSS curve).
 • Anderson Darling test on normality.
 • Z-transformation.
 • Wiebull distribution.
 • Bernoulli trials.
 • Binomial distribution.
 • Hypoergeometric distribution.
 • POISSON distrbution.
 • Central limit theorem and the binomial distribution.
 • Central limit theorem and the POISSON distribution.
 • BOX_COX transformation.
 • Johnson transformation.
 • Measurement instrument.
 • Measurement system.
 • Observed process variation.
 • Measurement system variation.
 • AIAG standard.
 • Attribute agreement analysis.
 • Metrology.
 • Hypothesis testing.
 • Confidence.
 • Influence of the sample size.
 • Test for means.
 • Test for variances.
 • Test for proportions.
 • Non parametric tests.
 • Correlation coefficient.
 • Regression analysis.
 • Anova.
 • Process capability studies.
 • Process capability indices.
 • Short term versus long term capability.
 • The meaning of Six Sigma capability.
 • Process perfomance indices.
 • Process capability for attributes data.
 • Principles of experiments and terminology:
 • Planning experiments.
 • Full factorial experiments.
 • SPC objectives and benefits.
 • Control charts.
 • Test for special causes.
 • Selection variables.
 • Acceptance sampling.

Level 5: Creating world class products

 • Product lifecycle management.
 • Product and process development.
 • Design for Six Sigma.

LEAN in de Praktijk bij DDL

"Voor de laboratorium teams van DDL hebben de een basistraining LEAN Six Sigma verzorgd die gevolgd is door implementatie workshops"
DDL, Diagnostic Laboratory

Marktconforme kwaliteit

 • Onze Lean Six Sigma trainingen worden alleen incompany aangeboden. 
 • Onze tarieven zijn gebaseerd op dagtarieven en altijd marktconform.
 • Samen met u bepalen we de juiste prijs-kwaliteitverhouding.

Uw investering

De investering voor deze training hangt af van:

 • Het aantal onderwerpen.
 • De gewenste duur van de training.
 • Eventueel maatwerk.
 • De intensiteit waarmee u wenst dat we uw teams begeleiden.

LEAN in de Praktijk bij Hollander Techniek

"Voor de teams van Hollander Techniek mochten wij een aantal praktijkgerichte LEAN trainingen verzorgen".
LEAN, Hollander Techniek

Succesvolle procesverbeteringen realiseer je samen

Projectprestaties gaan pas echt met écht met sprongen vooruit als betrokkenen een gemeenschappelijke aanpak delen. Met onze incompany trainingen borgt u dat investeringen in training en opleiding resulteren in concrete prestatieverbeteringen. Incompany trainingen zijn mogelijk vanaf 3 tot 5  mensen. We maken de training volledig op maat zodat deze naadloos aansluit op uw praktijk.

Oplossing 1: Individuele training


U kiest voor een individuele training als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden voor uw organisatie. De uitkomst van deze keus kan bijvoorbeeld een presentatie of advies zijn aan interne stakeholders of het management van uw organisatie.

Oplossing 2: Incompany training basis


Tijdens een incompany training basis maken deelnemers kennis de "best practices". Door middel van opdrachten, presentatie en discussie wordt inzicht ontwikkeld in de werking en de toepassing van de managementaanpakken. Deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijk begrippenkader dat bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak voor uw organisatie.

Oplossing 3: Incompany training plus


Is er al een gevestigde werkwijze maar loopt uw organisatie tegen specifieke knelpunten aan? Willen uw teams een volgende stap zetten? En is er behoefte aan complementaire kennis, inzichten en ervaring om deze op te lossen? Met een incompany training plus lost u knelpunten op en realiseert u prestatieverbeteringen op de korte termijn.

Oplossing 4: Trainen om te Transformeren


Wilt u de transformatie van uw organisatie borgen voor de lange termijn? Lukt het onvoldoende om de verandering door te zetten? En loopt u tegen terugkerende knelpunten aan? Investeer dan in Trainen om te Transformeren. Aan de hand van een intensief praktijkprogramma realiseren uw teams al tijdens de training de eerste stappen van de transformatie.

Oplossing 5: Organisatieontwikkeling


Zijn het belang en de urgentie van uw opgave groot? Is er een organisatiebrede inspanning nodig om het gewenste prestatieniveau te realiseren? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Meestal zetten we een combinatie van diensten in waaronder: een P3M3-assessment, training, coaching, mentoring en advies. Ontwerp en implementatie van tooling behoort ook tot de mogelijkheden.

Quote LEAN Novisource

"Gedurende meerdere jaren hebben we de consultants en projectmanagers van Novisource mogen opleiden op Lean Six Sigma Orange Belt niveau"
Novisource, Incompany Lean Six Sigma trainingen

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze Lean Six Sigma-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.