LEAN Six Sigma Orange Belt praktijktraining

Klanten waarderen deze training met een 9

Werkt u al met Lean Six Sigma en wilt u een stap verder zetten in de toepassing van Lean Six Sigma technieken? Wilt u meer structuur aan brengen in de manier waarop procesprestaties worden gemeten, geanalyseerd en verbeterd tot en met het borgen van stabiele processen? Neem dan deel aan de Lean Six Sigma Orange Belt training. 

In deze pittige training oefent u met de meest gebruikte Lean Six Sigma technieken en maakt u een verdiepingsslag in het meten, analyseren en verbeteren van processen. Daarbij wordt een beroep gedaan op uw statistische affiniteiten.

CIMM level 3: stable and efficient processes
Door groeien naar Green Belt
Internationaal erkend certificaat
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Doel

Doel

 • Deelnemers implementeren de technieken uit de training in uw eigen initiatieven en projecten.
 • Onder leiding van Green Belts en Black Belts ontwikkelen ze stabiele en efficiënte processen.
 • Dit correspondeert met CIMM-niveau 3: creating stable and efficient processes.

Wat gaat u leren?

 • De algemene filosofie van procesverbetering.
 • De manier waarop verbeterprojecten moeten worden uitgevoerd.
 • De juiste en georganiseerde werkomgeving, betrouwbare apparatuur en gestandaardiseerd werk vereist voor verdere procesverbeteringsprogramma's.
 • Het opzetten en faciliteren van probleemoplossende en brainstormtechnieken en kwaliteitstools.
 • Tools en technieken om de logistieke stroom van processen te visualiseren, analyseren en verbeteren.
 • De toepassing van Six Sigma en statistische hulpmiddelen.

Enkele verwachte voordelen

 • Er worden zichtbaar meer verbeterkansen geïdentificeerd.
 • De communicatie en samenwerking in de organisatie en teams verbeteren.
 • De voorspelbaarheid van de organisatie groeit.
 • Verbeteringen worden sneller door gevoerd en vaker "first time right".
 • Minderverspilling.
 • Lagere kosten.
 • Klanttevredenheid (intern en extern) neemt toe.

Doelgroep

Algemeen

 • Aan de Lean Orange Belt training nemen mensen deel die ervaring in de praktijk hebben opgedaan met het toepassen van elementaire Lean Six Sigma technieken op CIMM level 1: Creating a solid foundation.
 • Deelnemers hebben ook mee gewerkt in projecten onder leiding van Green Belts en Black Belts en eerste ervaringen opgedaan met statistische technieken in het DMAIC verbeterproces.
 • De deelnemers aan deze training willen een verdiepingsslag maken in hun kennis, inzicht en competentie om stabiele efficiënte processen te ontwikkelen en borgen.
 • Dit correspondeert met CIMM-niveau 3: Creating stable and efficient processes.

Bijvoorbeeld:

 • Lean Six Sigma Yellow Belts die door willen groeien.
 • Teamleden die betrokken zijn bij procesverbeteringen.
 • Teammanagers.
 • Project managers.
 • Verandermanagers.
 • Financiële managers.
 • IT-managers.
 • HR-managers.
 • Controllers.
 • Programmamanagers.
 • PMO'ers.
 • Projectondersteuners.
 • Programmaondersteuners.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Tijdens de voorbereiding op de eerste trainingsdag, de trainingsdagen zelf, en na afloop van de training, blijven we u ondersteunen totdat u uw doelstellingen hebt bereikt.

Aanpak van de training

Wat mag u van onze trainers verwachten?

Onze trainers ondersteunen u tot u het gewenste competentieniveau hebt bereikt. Hierdoor groeien uw werkplezier en prestaties. U mag van onze trainers verwachten dat ze:

 • Theorie begrijpelijk en praktisch toepasbaar over brengen.
 • Ervaring hebben in uw branche.
 • Effectief inspelen op individuele leerbehoeften en -stijlen.
 • Vraagstukken holistisch en situationeel benaderen.
 • Breed onderlegd en gecertificeerd zijn.
 • Inspireren en motiveren zodat u zin hebt om de nieuwe kennis toe te passen.

LEAN in de Praktijk bij NTR

"De LEAN praktijk workshops hebben ons geholpen om onze processen inzichtelijk te maken. Op basis van dit inzicht konden we daarna een aantal verbeterstappen door voeren"
Meriam Gerrtisma, NTR

1. Maatwerk voor uw organisatie

Voortbrengingsprocessen worden overal gebruikt

Nagenoeg iedere organisatie maakt gebruik van werkprocessen om de kwaliteit en de prestaties van de voortbrengingsprocessen te ondersteunen en verbeteren:

 • Van een kleine bakkerij tot een broodfabriek.
 • Van ondernemingen in de Botlek tot DHL.
 • Van een apotheek tot en met een grote zorgverlener.
 • Van een geldfabriek tot een bank of verzekeraar.
 • Van een gemeente tot een grote uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid.

Maatwerk voor uw organisatie

 • Om profijt te hebben van Lean en Six Sigma is het belangrijk dat het programma naadloos aan sluit op de realiteit van uw organisatie en teams.
 • Daarom maken we ons standaard Lean Six Sigma Yellow Belt programma volledig op maat voor uw organisatie.
 • Zo borgen we dat de training precies de onderwerpen adresseert die uw management en teams nodig hebben om hun prestaties te verbeteren.
 • Daarbij houden we rekening met:
  • Uw doelen.
  • De kernactiviteiten van uw organisatie of afdeling.
  • De cultuur.
  • Voorkennis en reeds aanwezige competenties.  

2. Overzicht programma & Stijl van de training

Stijl van de training

 • In deze training staan uw eigen werk en doelstellingen volledig centraal.
 • U oefent met de meest gebruikte technieken op uw eigen initiatieven en projecten.
 • Er is volop ruimte voor opdrachten, presentatie en discussie.
 • Zo kunt u na afloop van de training Lean Six Sigma met vertrouwen in de praktijk brengen.
 • We besteden ook aandacht aan de manier waarop u collega's kunt betrekken bij uw nieuwe aanpak.

Overzicht programma

 • Het programma start met inleiding en historie van Lean Six Sigma.
 • Daarna maakt u kennis met:
  • De succesprincipes.
  • Het Capability Improvement Maturity Model (CIMM).
  • De Lean Six Sigma projectaanpak (DMAIC).
 • Vervolgens worden de meest gebruikte toepassingen voor elk van volwassenheidsniveaus in Lean Six Sigma procesmanagement behandeld.
 • U maakt een significante verdiepingsslag in uw statistische competenties om CIMM-niveau 3 te kunnen bereiken: Creating stable and efficient processes.

3. World Class Performance

 • Operational excellence.
 • History Total Quality Management, Lean and Six Sigma.
 • Toyota Production System.
 • Lean principes:
  • Value.
  • Value stream.
  • Flow.
  • Pull.
  • Perfection.
 • Six Sigma principles.
 • Business improvement model.

4. Continuous improvement maturity model (CIMM)

Level 1: Structured - creating a solid foundation

 • Organised work environment.
 • Standardized work.
 • Quality control.
 • Quality assurance.

Level 2: Managed - creating a continuous improvement culture

 • Kaizen events and "Go to Gemba".
 • Short interval management.
 • Work in Progress Control (WIP).

Level 3: Predictable - creating stabel and efficient processes

 • Lean Management.
 • Waste elimination and flow.
 • Total Productive maintenance.

Level 4: Capable - Creating capable processes

 • Six Sigma.
 • Reducing variation.
 • Statistical analysis.

Level 5: World class - Creating reliable products

 • Product Lifecycle Management.
 • Design for Sig Sigma.
 • Reliability engineering.
 • Project selection process:
 • Financial measures: cost of poor quality.
 • Cost, quality, delivery, moral and environment.
 • Low hanging fruit.

5. Process improvement deployment

 • Organisational culture.
 • Top down versus bottom up.

6. Project management

 • Project deployment.
 • Roles and responsibilities.
 • Team formation.
 • Process improvement roadmaps.
 • Plan Do Check Act cycle (PDCA).
 • A3-report.
 • Problem solving process (8D).
 • DMAIC roadmap:
  1. Define
  2. Measure.
  3. Analyze.
  4. Improve.
  5. Control.
 • Different voices:
  • Voice of the customer.
  • Voice of the business.
  • Voice of process.
  • Voice of other stakeholders.
 • Project charter:
  • Elements.
  • Problem statement (SMART).
  • Template.
 • Project management techniques:
  • Time management.
  • Project progress toll gates.
  • Project story board.
  • Project documentation.
  • Project tracking.
  • Lessons learned.

Level 1: Structured organisation: creating a solid foundation

Organised work environment (5S):

 • Sort (Seiri).
 • Straighten (Seiton).
 • Shine (Seiso).
 • Standardize (Seiketsu).
 • Sustain (Shitsuke).

Standardised work:

 • Working with standards.
 • Quality system:
  • Quality control.
  • Quality assurance.
 • Ongoing evaluation and audit.

Level 2: Managed organisation: creating a continuous improvement culture 

KAIZEN:

 • The five foundations of KAIZEN:
  1. Teamwork.
  2. Personal discipline.
  3. Better moral.
  4. The quality circle.
  5. Suggestion for improvement.
 • Visual workplace.
 • Root cause analysis.
 • Short interval management.
 • Lean daily management.

Basic quality tools:

 • Visualization of data.
 • Check sheet.
 • Pareto chart.
 • Scatter plot.
 • Bar chart.
 • Pie chart.
 • Time series plot.

Basic management tools:

 • Affinity diagram.
 • Five times why method.
 • Cause and effect diagram.
 • Cause and effect matrix.

Level 3: Predictable organisation: creating stable and efficient processes 

Define - process mapping

 • Process mapping.
 • Process flow diagram.
 • Spaghetti diagram.
 • High level process description (SIPOC).
 • Process flow analysis (Little's law).

Measure - Lean performance measures

 • Lean performance metrics.
 • Effectiveness versus efficiency.
 • Takt time.
 • Cycle time.
 • Lead time.
 • Overall equipment effectiveness.
 • Types of data.
 • Measurement scales.

Analyze - Value Stream Mapping

 • Value stream mapping.

Improve - reducing waste (MUDA)

 1. Over-production.
 2. Waiting.
 3. Transport.
 4. Over-processing.
 5. Inventory.
 6. Movement.
 7. Defects.
 8. Unused expertise.

Improve - reducing unevenness (MURA)

 • KANBAN.
 • Volume levelling.
 • Type levelling.
 • Batch versus one-piece flow.
 • Single minute exchange of dies (SMED).

Improve - reducing over-burden (MURI)

 • Flow.
 • Work balancing.
 • Total Productive Maintenance (TPM).
 • Theory of constraints.
 • Rather slow than steady.

Control - First time right

 • No mistakes.
 • Failure mode effect analysis.
 • Control plan.
 • Poka Yoke.
 • Jidoka.

Level 4: Capable organisation: creating capable processes

Define

 • Critical to Quality (CTQ) flowdown.
 • Voice of the customer.

Measure

 • Six Sigma measures.
 • Sampling methods.
 • Descriptive statistics:
  • Mean.
  • Median.
  • Range.
  • Standard deviation.
  • Variation.
  • Special cause variation.
  • Common cause variation.
 • Continuous distributions:
  • Probability distribution.
  • Cumulative distribution plot.
  • Normal distribution.
  • Z-transformation.
 • Discrete distributions:
  • Binomial distribution.
  • Poisson distribution.
 • Measurement system analysis:
  • Go No Go gage.
  • Measurement methods used.
  • Measurement errors:
   • Accuracy.
   • Precision.
   • Stability.

Analyze

 • Hypothesis testing:
  • Basic concept.
  • Confidence interval.
  • Confidence interval and terminology.
  • P-value.
 • Exploratory data analysis:
  • Correlation coefficient.
  • Regression analysis.
 • Process capability and performance:
  • Process capability.
  • Process capability indices.
  • Short-term versus long-term variation.
  • The paradign of 1.5 Sigma-shift.
  • Process performance indices.
  • Capability versus performance.
 • Design of experiments:
  • One-factor experiments.
  • Full factorial experiments.
  • Fractional factorial experiments.
  • Response service modelling.

Control

 • Statistical process control.
 • X Bar-R chart.

LEAN in de Praktijk bij DDL

"Voor de laboratorium teams van DDL hebben de een basistraining LEAN Six Sigma verzorgd die gevolgd is door implementatie workshops"
DDL, Diagnostic Laboratory

Marktconforme kwaliteit

 • Onze Lean Six Sigma trainingen worden alleen incompany aangeboden. 
 • Onze tarieven zijn gebaseerd op dagtarieven en altijd marktconform.
 • Samen met u bepalen we de juiste prijs-kwaliteitverhouding.

Uw investering

De investering voor deze training hangt af van:

 • Het aantal onderwerpen.
 • De gewenste duur van de training.
 • Eventueel maatwerk.
 • De intensiteit waarmee u wenst dat we uw teams begeleiden.

LEAN in de Praktijk bij Hollander Techniek

"Voor de teams van Hollander Techniek mochten wij een aantal praktijkgerichte LEAN trainingen verzorgen".
LEAN, Hollander Techniek

Succesvolle procesverbeteringen realiseer je samen

Projectprestaties gaan pas echt met écht met sprongen vooruit als betrokkenen een gemeenschappelijke aanpak delen. Met onze incompany trainingen borgt u dat investeringen in training en opleiding resulteren in concrete prestatieverbeteringen. Incompany trainingen zijn mogelijk vanaf 3 tot 5  mensen. We maken de training volledig op maat zodat deze naadloos aansluit op uw praktijk.

Oplossing 1: Individuele training


U kiest voor een individuele training als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden voor uw organisatie. De uitkomst van deze keus kan bijvoorbeeld een presentatie of advies zijn aan interne stakeholders of het management van uw organisatie.

Oplossing 2: Incompany training basis


Tijdens een incompany training basis maken deelnemers kennis de "best practices". Door middel van opdrachten, presentatie en discussie wordt inzicht ontwikkeld in de werking en de toepassing van de managementaanpakken. Deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijk begrippenkader dat bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak voor uw organisatie.

Oplossing 3: Incompany training plus


Is er al een gevestigde werkwijze maar loopt uw organisatie tegen specifieke knelpunten aan? Willen uw teams een volgende stap zetten? En is er behoefte aan complementaire kennis, inzichten en ervaring om deze op te lossen? Met een incompany training plus lost u knelpunten op en realiseert u prestatieverbeteringen op de korte termijn.

Oplossing 4: Trainen om te Transformeren


Wilt u de transformatie van uw organisatie borgen voor de lange termijn? Lukt het onvoldoende om de verandering door te zetten? En loopt u tegen terugkerende knelpunten aan? Investeer dan in Trainen om te Transformeren. Aan de hand van een intensief praktijkprogramma realiseren uw teams al tijdens de training de eerste stappen van de transformatie.

Oplossing 5: Organisatieontwikkeling


Zijn het belang en de urgentie van uw opgave groot? Is er een organisatiebrede inspanning nodig om het gewenste prestatieniveau te realiseren? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Meestal zetten we een combinatie van diensten in waaronder: een P3M3-assessment, training, coaching, mentoring en advies. Ontwerp en implementatie van tooling behoort ook tot de mogelijkheden.

Quote LEAN Novisource

"Gedurende meerdere jaren hebben we de consultants en projectmanagers van Novisource mogen opleiden op Lean Six Sigma Orange Belt niveau"
Novisource, Incompany Lean Six Sigma trainingen

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze Lean Six Sigma-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.