Projectmatig werken bij Feenstra

01-10-2021

Feenstra onderneemt in het hart van de energietransitie. Feenstra speelt hierop in door middel van innovatie, vernieuwing en verbetering van haar producten en dienstverlening. Om haar strategische veranderdoelstellingen te realiseren, is het vermogen om projecten efficiënt en effectief te realiseren onmisbaar. Maar hoe kies je de juiste aanpak voor het opleidingsprogramma?

Strategische context

De ondernemersgeest is goed voelbaar als je bij Feenstra binnen loopt. Mensen zijn met veel energie, betrokkenheid en teamwerk bezig om de dienstverlening aan haar klanten voortdurend te verbeteren. Met de toegenomen dynamiek in de energiemarkt over de afgelopen jaren, neemt de complexiteit en de omvang van het portfolio van projecten en veranderingen toe. Om de portfolio's op een beheerste, voorspelbare en succesvolle manier te realiseren, dient de projectbesturing ook te veranderen.

Opleidingsvraag

Wij willen graag een praktische projectmanagement training voor onze projectmanagers, teams en voor het middel management en senior management van onze organisatie.

Het doel van de training is om onze "way of working" in de praktijk te leren brengen hoe deze bedoeld is. En om deze in samenwerking in de loop van de tijd uit te bouwen en te verbeteren. 

Onze bijdrage

Om te beantwoorden aan de vraag van Feenstra hebben we een aantal diensten geleverd:

 • Review van het projectmanagementraamwerk.
 • Advies.
 • Ontwikkeling van een maatwerk opleidingsprogramma.
 • Een kick off met alle betrokkenen om de visie te communiceren en de verwachtingen ten aanzien van de opleiding af te stemmen.
 • Intakes om de individuele leerbehoeften van deelnemers in kaart te brengen.
 • Een interactieve praktijktraining voor projectmanagers en teams.
 • Een inspirerende training voor middel managers en senior managers die een sturende rol vervullen in de projecten.
 • Een kennistest.
 • Praktijkopdrachten om aan te tonen dat de concepten in de praktijk zijn gebracht.
 • Ontwikkelen van actieplannen.
 • Terugkom workshops om ervaringen te delen en volgende stappen te bepalen.
 • Het traject hebben we ondersteund met GPP Online.

Is uw interesse in de mogelijkheden voor projectmatig werken gewekt?

Global Project Performance levert een compleet dienstenportfolio om de transformatie van uw projectorganisatie te kunnen borgen. Wij leveren advies, training, mentoring en coaching.

Lees hier meer over de mogelijkheden van projectmatig werken>>>

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze specialisten op het gebied van projectmatig werken? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.