Projectmatig Werken bij ZAAM Scholengemeenschap

23-11-2020

ZAAM bundelt de krachten van 23 scholen voor voortgezet onderwijs in en rond Amsterdam. Vanuit hun eigen identiteit en een interconfessionele traditie verzorgen de scholen onderwijs in een kleinschalige setting, dichtbij de woonomgeving van leerlingen. Om haar strategische beleidsambities te realiseren, worden veranderingen projectmatig aangepakt. ZAAM benaderde ons om met hen mee te denken over de beste manier om de volwassenheid van projectmatig werken binnen de organisatie naar het gewenste niveau te leiden.

Organisatorische context

Het ondersteuningsbureau van ZAAM omvat alle facilitaire en ondersteunende diensten van de scholengemeenschap waaronder ICT, Personeelsadministratie en Financiën. De coördinatie van veranderingen en projecten was ook belegd bij het ondersteuningsbureau.

Opleidingsvraag

De vraag van ZAAM was om hen te helpen bij de professionalisering van projectmatig werken. In het verleden hadden ze al eens ervaring opgedaan met de introductie van projectmatig werken. Dit was helaas verzand in belemmerende bureaucratie. Deze valkuil wilden ze deze keer voorkomen. Draagvlak en eigenaarschap onder betrokkenen moest het uitgangspunt vormen. Er waren ook al assessments uitgevoerd onder medewerkers en teamleiders die graag een taak als projectleider op zich wilden nemen in de toekomst.

Onze bijdrage

Gedurende een langere periode hebben we de volgende diensten geleverd:

  • Ontwikkelen maatwerk training op basis van Projectmatig Creëren.
  • Ontwikkelen Quick Reference Card.
  • Introductietraining van een dag voor 50 managers en medewerkers.
  • Tweedaagse praktijktraining voor alle deelnemers in kleine groepen.
  • Training projectleiderschap voor de projectleiders.

Projectleiderschap Digitaal Personeelsdossier

Om vertrouwen te versterken werd ons gevraagd of we de leiding wilden nemen over de introductie van het digitale personeelsdossier. Dit project moest ervoor zorgen dat er geen twee parallelle dossiers werden aangehouden: één op het ondersteuningsbureau en één op elk van de 25 scholen. Dit interessante project omvatte zowel interessante "harde" uitdagingen als "zachte" uitdagingen die gerelateerd waren aan de verandering die gepaard ging met één centrale gedigitaliseerd dossier.

Wij leverden de projectleider en kwaliteitsborging. Er werd een schaduw projectleider benoemd en een projectondersteuner. Gedurende het project werden steeds meer taken en verantwoordelijkheden aan hen over gedragen. Aan het eind van de eerste fase waren ze in staat om zelf de leiding te voeren over het project en zat onze taak erop.

Is uw interesse gewekt?

Is uw interesse in de professionalisering van projectmatig werken gewekt na het lezen van dit stuk? En wilt u sparren met één van onze specialisten over uw situatie of ontwikkelvraag. Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. Of vul het onderstaande contactformulier in. U kunt ook meer informatie raadplegen via onze verbeterdiscipline Projectmatig Werken.

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze specialisten op het gebied van projectmatig werken? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.