Resource Management bij Royal van Lent Shipyards

14-09-2020

Royal van Lent Shipyards bouwt luxe jachten tot meer dan 100 meter lang die een investering vereisen van meer dan € 100.000.000,-. Op werf op De Kaag worden meerdere boten parallel gebouwd. Tijdige oplevering van de luxejachten vereist goede coördinatie en management van resources over het gehele portfolio heen. Wij mochten Royal Van Lent helpen om de resourcemanagement processen te professionaliseren. Dit deden we mede op basis van MS Project en Project Server. 

Strategische context

De afnemers van de luxe jachten stellen extreem hoge eisen aan maatwerk en kwaliteit en de tijdige oplevering van de schepen. Veel risico's kunnen niet worden gedeeld of over gedragen maar zijn de directe verantwoordelijkheid van Royal Van Lent. Om haar eigen continuïteit en winstgevendheid te borgen is projectbeheersing waaronder de beheersing van kosten van groot belang.

Coördinatie van resources

De luxejachten bestaan uit veel onderdelen. Voor elk type werk zijn ook weer gespecialiseerde Human Resources nodig. Denk aan houtbewerkers, engineers of elektriciens. Wanneer de levering van onderdelen en  grondstoffen niet goed afgestemd blijft op de beschikbaarheid van medewerkers, dan is de onderneming vaak genoodzaakt om externe resources in te huren. En deze zijn over het algemeen kostbaarder dan interne resources. Bovendien kan stilstand ook een kostenpost betekenen.

Ontwikkelvraag

Royal van Lent benaderde ons om te kijken hoe we hen konden helpen om resourcemanagement te stroomlijnen. Daarbij lag een besparing op inhuur van 30% in het verschiet. Een interessante business case dus. Hun vraag: kunnen jullie onze teams trainen in MS Project en ondersteunen tot ze het kunstje zelf in de vingers hebben?

Onze bijdrage

Samen hebben we een actieplan ontwikkeld dat we in de loop van 1,5 jaar succesvol hebben uitgevoerd. Onderdelen van dit plan waren onder andere:

  • Ontwikkelen standaard sjablonen voor specifieke werkstromen.
  • Opzetten portfoliomanagement.
  • Koppelingen MS Project en Project Server met andere systemen.
  • Trainen van de voormannen en ondersteuners.
  • Inrichten planning en control cyclus.
  • Tijdelijke PMO functie voor planning, rapportage en eerste lijn helpdesk.
  • Werving en selectie van een vaste PMO.
  • Inwerken vaste PMO.

Is uw interesse gewekt?

Is uw interesse in de professionalisering van projectmatig werken gewekt na het lezen van dit stuk? En wilt u sparren met één van onze specialisten over uw situatie of ontwikkelvraag. Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. Of vul het onderstaande contactformulier in. U kunt ook meer informatie raadplegen via onze verbeterdiscipline Project Programma Portfolio Offices of de methodiek MS Project Project Server en Power BI.

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze PMO-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.