Transformatie projectbesturing Tilburg University

03-10-2022

De vastgoedsector van Tilburg University heeft een aanzienlijke ontwikkelopgave voor de campus. Adequate accommodatie en opgaven om energie te besparen en te verduurzamen maken hier onderdeel van uit. Deze vernieuwingen vragen om een verandering in de manier waarop het portfolio van initiatieven en projecten wordt bestuurd en gemanaged. Wij mogen daarbij adviseren en ondersteunen en zetten daar onder andere PRINCE2 en IPMA bij in.

De leesduur van dit artikel is ongeveer 10 minuten.

Strategische context

Tilburg University heeft de ambitie te groeien naar een middelgrote universiteit. De kwaliteit van de leer- en werkomgeving is daarbij een belangrijke randvoorwaarde voor goede prestaties. Tilburg University streeft er dan ook naar een inspirerende omgeving te zijn waarin studenten en medewerkers zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Uitgangspunt voor de huisvesting is een moderne en aantrekkelijke campus met goed uitgeruste gebouwen. Dat betekent gebouwen die bijdragen aan een goede en inspirerende leer- en werkomgeving en die flexibiliteit bieden om makkelijk te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. De volgende ambities staan centraal:

  • bieden van een kwalitatief hoogwaardige en flexibele leer- en werkomgeving;
  • vergroten van de efficiëntie van het ruimtegebruik;
  • verder integreren van duurzaamheid in het huisvestingsbeleid.

Het is daarvoor noodzakelijk bestaande gebouwen aan te passen, nieuwe gebouwen toe te voegen en terreinvoorzieningen te verbeteren. Effectief projectmanagement is hierbij onmisbaar.

Opleidingsvraag

We zijn al goed in wat we doen. Maar om de campus te innoveren, moeten we ook de manier waarop we projecten managen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

We willen graag getraind en ondersteund worden bij de professionalisering van projectmanagement. We willen gebruik maken van de mogelijkheden die PRINCE2 biedt om onze processen te standaardiseren.

Daarnaast willen we graag worden ondersteund bij de invoering, inbedding en borging van de vernieuwde projectmanagement aanpak.  

Onze bijdrage

In antwoord op de vraag van Tilburg University hebben we de volgende diensten geleverd:

  • Een review van het bestaande projectmanagement raamwerk.
  • Ontwikkeling maatwerk praktijktraining op basis van PRINCE2.
  • PRINCE2 Foundation examentraining en certificering.
  • Ontwikkelen en uitvoeren implementatieplan.
  • Faciliteren community of practice en communicatie.
  • Coaching en mentoring van de projectmanagers.
  • Verandermanagement.

Implementeren met IPMA

Implementeren vereist competenties. Daarom zijn onze trainers en adviseurs geaccrediteerd voor zowel PRINCE2 als voor IPMA. Bij deze implementatie levert PRINCE2 de basis voor de aanpak met goed georganiseerde processen, besturing en informatie. IPMA levert de aanvullende kennis, technieken en competenties om deze succesvol in de praktijk te brengen en alle stakeholders daarin mee te nemen.

Is uw interesse in de professionalisering van projectmanagement gewekt?

Global Project Performance levert een compleet dienstenportfolio om de transformatie van uw projectorganisatie te kunnen borgen. Wij leveren advies, training, mentoring en coaching.

Lees hier meer over de mogelijkheden van projectmatig werken>>>

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt telefonisch van gedachten wisselen met één van onze projectmanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.