Wat is een agile project?

03-01-2023

In ons advieswerk zijn we regelmatig te gast bij organisaties waar nog geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen agile werk dat het best als project kan worden aangepakt en werk dat het best kan worden aangepakt met SCRUM. Dit leidt vaak tot interne discussies tussen bijvoorbeeld projectmanagers en ontwikkelteams binnen IT. De discussies gaan dan over de manier waarop een bepaald stuk werk zou moeten worden aangepakt. Deze onduidelijkheid ondermijnt de communicatie en samenwerking onnodig. PRINCE2 Agile en Agile PM bieden duidelijke kaders om dit knelpunt op te lossen.

1. De juiste agile aanpak voor het juiste initiatief

Agile kan worden toegepast op zowel projecten als op de verbetering en het onderhoud van bestaande producten en oplossingen die al in gebruik zijn genomen. Deze laatste worden ook wel business as usual changes genoemd. Dit onderscheid is belangrijk omdat de effectieve toepassing van agile in beide situaties een andere vorm zou moeten krijgen.

Zo kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van een geheel nieuwe website het best als project worden benaderd. Maar voor het aanpassen van een orderformulier op een website die al in gebruik is, gaan we geen project opzetten. Dat zou niet proportioneel zijn. Bestaande werkroutines zijn dan vaak efficiënter en effectiever.

2. Kenmerken van projecten ten opzichte van business as usual changes

 In het onderstaande overzicht is een overzicht gegeven van werk dat het best als project kan worden aangepakt (bijvoorbeeld een nieuwe website) en werk dat het best via bestaande routines kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het toevoegen van een nieuw formulier aan een bestaande website). Het overzicht is gebaseerd op informatie uit PRINCE2 Agile maar wordt ook in Agile PM gemaakt.

3. Agile projecten en BAU veranderingen

In de onderstaande afbeelding uit PRINCE2 Agile ziet u meteen het onderscheid tussen een agile project en een BAU verandering.

De omvang en complexiteit van de opgave en diversiteit van betrokken stakeholders vereist naast processen voor productontwikkeling ook processen voor het dagelijks management van het project (projectmanager) en het sturen van een project (stuurgroep). En als een project de beoogde oplossingen (bijvoorbeeld een website of CRM-systeem) heeft ontwikkeld en overgedragen dan wordt het afgesloten.

Nadat een nieuwe website in gebruik is genomen, moeten de beoogde doelen en prestaties worden gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat uit het dagelijks gebruik van software allerlei nieuwe behoeften ontstaan waarvoor aanpassingen in de software nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat aannames over het gebruik van de website onjuist of niet realiseerbaar blijken. Het kan ook zo zijn dat er gewoon nieuwe ideeën ontstaan waarvoor aanpassingen gewenst zijn. 

4. SCRUM voor BAU-wijzigingen

Zolang de beoogde aanpassingen in het voorbeeld van de software relatief eenvoudig zijn, beperkt in omvang en aantal, en deze kunnen worden uitgevoerd door het vaste team van ontwikkelaars, dan kan het werk het best als BAU worden aangepakt. In de praktijk betekent over het algemeen dat er op basis van SCRUM wordt gewerkt met een SCRUM Master, een Product Owner en vaste ontwikkelteams.

5. Agile PM of PRINCE2 Agile voor "agile" projecten

Voldoet het uit te voeren werk meer aan de kenmerken in de linker kolom van de tabel onder "2" dan is een projectmatige aanpak de betere keuze. Dit kan bovendien ook de gezamenlijke aanpak van een grotere hoeveelheid BAU-wijzigingen in één keer betreffen. Als een projectmatige aanpak gewenst is dan zijn aanpakken van organisaties in Nederland vaak gebaseerd op PRINCE2 Agile of Agile PM.

De term "agile" in de titel van deze paragraaf is tussen aanhalingstekens omdat er niet zo iets bestaat als een "agile project". De vraag is in welke mate agile gedragingen, concepten, technieken en raamwerken (methodes) het best kunnen worden toegepast om een project aan te pakken.

6. Agile projectmanagement training en ontwikkeling

 Het team van Global Project Performance kan uw organisatie van dienst zijn met geaccrediteerde trainingen die opleiden voor officiële examens en certificeringen. We ontwikkelen ook maatwerktrainingen voor organisaties om het effect van uw investeringen verder te vergroten. En we adviseren en helpen organisaties met het ontwikkelen van agile maatwerk aanpakken die door de hele organisatie worden gedragen en gebruikt.

Wilt u meer weten over PRINCE2 Agile en Agile PM? Raadpleeg ons PRINCE2 Agile aanbod & Agile PM aanbod. U kunt ook contact opnemen via het onderstaande contactformulier of ons bellen op 030 22 11 987. Dan kunt u direct met één van onze agile specialisten spreken.

Quote PRINCE2 Agile Ingram Micro

"Voor Ingram Micro mochten we praktijkgerichte PRINCE2 Agile trainingen verzorgen om de dienstverlening naar klanten te flexibiliseren."
Ingram Micro, Flexibilisering projectmanagement met PRINCE2 Agile

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze agile specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.