Wat is het verschil tussen projectmatig werken en projectmanagement?

02-01-2023

Projectmatig werkenWat is het verschil tussen projectmatig werken en projectmanagement? Wat past beter bij mij of mijn organisatie: projectmatig werken of projectmanagement? Is er eigenlijk wel een verschil? En is het belangrijk kunnen om een onderscheid te maken? En wat betekent dit voor mijn of onze opleidingsbehoeften en de projectaanpak van onze organisatie?

Context, doel en voordelen

Projectmatig werken en projectmanagement zijn termen die door elkaar heen worden gebruikt. De twee termen hebben meer met elkaar gemeen dan dat ze van elkaar zouden verschillen. Toch vinden wij het belangrijk om het onderscheid wel te maken. Dit kan u en uw organisatie de volgende voordelen opleveren:

 • Een breed gedragen visie op projectmatig werken in uw organisatie.
 • Een projectaanpak die beter aansluit op wat uw organisatie of project echt nodig heeft.
 • Adequate training en opleiding voor competentieontwikkeling.
 • Ondersteuning en projectborging op maat voor projectteams.

Onze visie op projectmatig werken en projectmanagement

Wij zien projectmatig werken als het benutten van projectmanagement best practices door organisaties waar mensen naast hun dagelijkse functies samen werken aan projecten.

Wij gebruiken de term projectmanagement wanneer organisaties en mensen het management van projecten als vak willen benaderen omdat dit onderdeel uit maakt van hun kerntaken.

Het onderscheid tussen de twee termen heeft implicaties voor de keuzes die een organisatie maakt bij het ontwikkelen van haar projectaanpak en en competenties van betrokkenen.

Projectmatig werken naast je dagelijkse functie

Mensen die naast hun dagelijkse kerntaken een rol in projecten vervullen, hebben minder tijd en energie om te investeren in het ontwikkelen van hun projectmanagement competenties. Tegelijkertijd kan de effectieve uitvoering van hun rol van groot belang zijn voor een project, de organisatie, haar klanten en andere stakeholders.

Hier is de vraag hoe managers en medewerkers benodigde projectmanagement competenties met minimale inspanning kunnen ontwikkelen. De focus is gericht op het leveren van prestaties op de kortere termijn. Mensen hebben concrete handvatten en direct toepasbare technieken nodig. Daar waar mogelijk moeten zij worden ontlast van projectmanagementtaken.

Incompany trainingen projectmatig werken, bieden de meest efficiënte en effectieve aanpak voor het ontwikkelen van projectmatig werken competenties. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel de contextuele-, technische- als gedragsmatige competenties die mensen nodig hebben. In een minimum aan tijd wordt een maximum aan concrete voortgang geboekt.

Projectmanagement als vak en kerntaak of -functie

Mensen die projectmanagement als vak benaderen, zijn gebaat bij een lange termijn visie op hun eigen competentieontwikkeling. Ze hebben zowel diepgaande als brede kennis nodig. Bij het definiëren van hun ontwikkelplannen moet een balans worden gezocht tussen de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om projectmanagementtaken op korte en lange termijn goed uit te kunnen voeren. Een visie op de eigen loopbaanontwikkeling helpt daarbij.

Beschouw je projectmanagement als vak? Dan heb je kennis nodig van gebruikte methodieken in de branche waar je werkt en in de toekomst wilt werken. Denk aan PRINCE2, PRINCE2, Agile en Agile PM. Maar ook kennis van MSP (programmamanagement) en MoP (portfoliomanagement).

Naast kennis van methodieken heb je individuele competenties nodig om de methodieken goed in de praktijk te kunnen brengen. De Individual Competence Baseline (ICB4) van IPMA biedt de mogelijkheid om door te groeien van IPMA D naar IPMA A. Hierbij worden niet alleen kennis en vaardigheden getest. Ook je competenties worden geëxamineerd en gecertificeerd aan de hand van een officieel IPMA-assessment.

Soft skills bij projectmatig werken en projectmanagement

Passende soft skills zijn essentieel om best practices op het gebied van projectmanagement in de praktijk te brengen. Alleen dan kan de brug van theorie naar de praktijk worden geslagen. Ben je bijvoorbeeld in staat om:

 • Een team te ontwikkelen of in een team te werken?
 • Leiding te geven aan een team?
 • Helder te krijgen wat een “lastige” opdrachtgever voor ogen heeft?
 • Te onderhandelen met stakeholders van het project?
 • Conflicten te voorkomen en op te lossen?
 • Je boodschappen op een heldere manier te communiceren?
 • Mensen te inspireren en draagvlak te ontwikkelen?
 • Jezelf te blijven ontwikkelen?

Hard skills bij projectmatig werken en projectmanagement

Uiteraard is een degelijke kennis van projectmanagementtechnieken en contextuele aspecten ook essentieel om een project succesvol te realiseren. Ben je bijvoorbeeld in staat om:

 • Een project goed af te bakenen?
 • Relevante wetgeving en industriestandaards te vertalen naar het project?
 • Een productgerichte planning te maken?
 • Een geschikte resourceplanning te maken?
 • Een stakeholderanalyse te maken?
 • Een communicatieplan op te stellen?
 • Een goede risicomanagementaanpak te maken?

Competentie: het managen van projecten in plaats van projectmanagement

Een resourceplanning is geen doel op zichzelf. Dat geldt ook voor een benefits map of een gevuld risicoregister. Het zijn allemaal hulpmiddelen om resources, benefits en risico’s te managen. Het is dan ook goed om een onderscheid te maken tussen projectmanagement en het managen van een project, risicomanagement en het management van risico’s of benefits management en het management van benefits.

Alleen met de juiste mindset kunnen projectmanagement best practices de verwachte concrete voordelen opleveren voor je project of organisatie. We willen de benefits niet alleen opschrijven. We willen ze daadwerkelijk realiseren. Dat vereist eigenaarschap en een proactieve instelling. Dit is ook één van de redenen waarom we Trainen om te Transformeren hebben ontwikkeld. Te vaak stopt het ontwikkelproces bij kennis en een certificaat. Trainingen zijn altijd een investering voor een organisatie. Deze investering moet ook worden terug verdiend.

Bekijk ons aanbod van trainingen en adviesdiensten

Wilt u meer weten over ons aanbod om projectmatig werken aan te leren of te introduceren in de organisatie? Klik dan hier op projectmatig werken.

Wilt u meer weten over ons aanbod op het gebied van projectmanagement? Klik dan hier op projectmanagement.

Projectmatig Werken in de Praktijk bij Stichting Red een Kind

"Global Project Performance gaf ons inzicht in de randvoorwaarden om projectmatig te kunnen werken"
Stichting Red een Kind, Andries Schuttinga

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze adviseurs? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.