Risicomanagement praktijktraining project

Klanten waarderen deze training met een 9

Werkt u in projecten en bent u betrokken bij het management van risico's? En beschikt u nog niet over een theoretische basis om het management van risico's effectief aan te pakken? Neem dan deel aan onze risicomanagement praktijktraining voor projecten. 

U ontwikkelt de basisvaardigheden om essentiële risicomanagementtechnieken direct te leren toepassen op uw eigen projecten. De training omvat het gehele risicomanagementproces en adresseert zowel de harde als zachte kanten van risicomanagement.

De essentie van risicomanagement
De brug van kennis naar kunde
Onmisbaar op uw CV
Kenmerk training
Impact op uw vaardigheden:
 • Duur: 3 dagen
 • Investering: € 1.975,- ex btw
 • Basistraining: direct toepasbaar
Schrijf je nu in

Doel

Doelgroep en voorkennis

Aanpak

Wat mag u van onze trainers verwachten?

Quote Risicomanagement Infrakennis

"Voor Van Voskuilen Infrakennis mochten we voor het hele team een praktijkgerichte introductietraining risicomanagement uitvoeren"
Van Voskuilen / Infrakennis, Risicomanagement introductietraining

1. Programma

 • In deze training oefent u met het risicomanagementproces en de meest gebruikte technieken op uw eigen projecten.
 • De training omvat de gehele projectlevenscyclus van projectvoorbereiding tot en met de projectafsluiting.
 • De trainer draagt de concepten van risicomanagement interactief over en illustreert dit met voorbeelden.
 • Er is volop ruimte voor praktijkopdrachten, presentatie en discussie zodat u de vertaalslag naar uw eigen praktijk goed maakt.

2. Inleiding

 • Wat is een risico?
 • Welke rol spelen risico's in projecten?
 • Wat is risicomanagement?
 • Organisatie van rollen en verantwoordelijkheden:
  • Wat is een risico-eigenaar?
  • Wat is een risico-actiehouder?
  • Wat is de rol van de projectmanager in risicomanagement?
  • Wat is de rol van de stuurgroep in risicomanagement?
  • Wat is de rol van projectborging in risicomanagement?

3. Risicomanagement principes

Om risicomanagement effectief in te bedden, is het nodig dat alle betrokkenen de principes voor ogen houden die randvoorwaardelijk zijn om profijt te realiseren.

Risicomanagement:

 • Moet afgestemd zijn en blijven op doelstellingen.
 • Moet passen bij het type project en de organisatie.
 • Vereist adequate stakeholderbetrokkenheid.
 • Moet zorgen dat ieder weet wat hij of zij moet doen.
 • Informeert en ondersteunt besluitvorming.
 • Ondersteunt een mindset van voortdurende verbeteren.
 • Ontwikkelt een productieve cultuur.
 • Realiseert meetbare waarde.

4. Risicomanagementdocumentatie project

 • Risicomanagementstrategie.
 • Risicoregister.
 • Issueregister.
 • Risicocommunicatieplan.
 • Risicoresponsplan.
 • Risicovoortgangsrapport.

5. Risicomanagementproces

Tijdens de training past u de meest gebruikte technieken toe op uw eigen project voor het gehele risicomanagementproces:

 • Identificeren van de context.
 • Identificeren van risico's.
 • Beoordelen van risico's.
 • Evalueren van risico's.
 • Risicomaatregelen identificeren, afwegen en plannen.
 • Risicomaatregelen implementeren en beheersen.
 • Risico's en risicomanagement communiceren.

6. Risicomanagement & de projectlevenscyclus

U leert hoe je risicomanagement toepast gedurende de gehele projectlevenscyclus waarbij wordt gewerkt van grof naar fijn. Hoe krijgt risicomanagement vorm:

 • Voorafgaande aan het project?
 • Bij de projectmandatering?
 • Tijdens de projectvoorbereiding?
 • Tijdens de planfase?
 • Tijdens de uitvoeringsfasen?
 • Bij faseovergangen?
 • Bij het projecteinde?
 • Na afloop van het project (postprojectperiode)?

7. Veel gebruikte technieken

Ingewikkelde technieken zijn niet zonder meer betere technieken. Daarbij komt dat ook hier het Pareto-principe van toepassing is: met 20% van de technieken kunt u 80% van de voordelen realiseren. In deze training krijgt u een compleet overzicht van bekende technieken. We gaan concreet oefenen met de meest essentiële praktisch toepasbare technieken. De volgende technieken passeren de revue:

 • Risico checklijsten (ontwikkeld op basis van ervaringen).
 • Prompt lijst.
 • Oorzaak en gevolg diagrammen.
 • Groepstechnieken inclusief brainstorming, nominale groepstechniek en de Delphi-techniek.
 • Vragenlijsten.
 • Individuele interviews.
 • Aanname analyse.
 • Beperkingen analyse.
 • Risicobeschrijvingen (risico-oorzaak, risicogebeurtenis, risico-effect).
 • Schatten waarschijnlijkheid (individueel risico).
 • Schatten effect (individueel risico).
 • Schatten nabijheid (individueel risico).
 • Schatten waarde (individueel risico).
 • Samengevatte risicoprofielen (collectief).
 • Schatten samengevatte waarde (collectief).
 • Probabilistische risicomodellen.
 • Waarschijnlijkheidsbomen.
 • Gevoeligheidsanalyse.
 • risicoresponsplanning.
 • Kostenbatenanalyse.
 • Besluitvormingsbomen.
 • Trendanalyse risicoblootstelling.

8. Inbedden en borgen risicomanagement

 • De principes voor ogen houden.
 • Welke veranderingen in normen, waarden en cultuur zijn nodig?
 • Hoe meten we de waarde van risicomanagement?
 • Veel voorkomende knelpunten en hoe deze te overwinnen?
 • Identificeren van kansen om veranderingen door te voeren.

9. Risicospecialisaties

 • Continuïteitsmanagement.
 • Incident- en crisis management.
 • Veiligheidsmanagement.
 • Financieel risicomanagement.
 • Management van milieurisico's.
 • Management van reputatierisico's.
 • Management van contractrisico's.

10. Risicomanagement op organisatieniveau

 • Risicomanagementbeleid.
 • Risicomanagement handboek.
 • Risicomanagement verbeterplan.
 • Waarin verschilt risicomanagement op projectniveau van risicomanagement op het niveau van programma's, portfolio's en de dagelijkse organisatie?
 • Hoe moeten interfaces worden gemanaged?
 • Meten van risicomanagementvolwassenheid.
 • Risicomanagement health check.

Quote Risicomanagement Erasmus MC

"De vastgoedorganisatie van het Erasmus MC hebben we ondersteund met een nulmeting en ontwikkeling en implementatie van een raamwerk, resulterend in certificering van de projectorganisatie (14de wereldwijd)"
Erasmus MC, Ontwikkeling P3M3 Risk Management Maturity

Data

5, 12 en 19 december 2022 
9, 16 en 23 januari 2023
6, 13 en 16 februari 2023
6, 13 en 20 maart 2023
3, 5 en 13 april 2023
8, 15 en 22 mei 2023
5, 12 en 19 juni 2023
3, 10 en 17 juli 2023
7, 14 en 21 augustus 2023
4, 11 en 8 september 2023
2, 4 en 10 oktober 2023
6, 13 en 20 november 2023
4, 11 en 18 december 2023

Plaats

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Heerenveen, Groningen, Zwolle.

Op locatie & Virtual classroom

Onze trainingen worden zowel op locatie als via Virtual Classroom uitgevoerd. Wilt u meer weten over de actuele mogelijkheden? Bel dan 030 22 11 987. Wij denken met u mee!

Quote Risicomanagement Ministerie SZW

"We mochten het programma BRZO+ ondersteunen dat als doel had om de uitvoering van de veiligheidsregels bij de meest risicovolle bedrijven in Nederland te stroomlijnen"
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Transformatie risicomanagement

Investering 

€ 1.975,– ex btw.

Inclusief

Cursusmaterialen, GPP Online, kennis- en inzichttoets, certificaat, administratie, locatie, arrangementskosten.

Quote risicomanagement in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Voor VodafoneZiggo mochten we het risicomanagementraamwerk ontwikkelen voor het management van risico's op project- en portfolioniveau"
VodafoneZiggo, Ontwikkeling Risk Management Framework

Succesvol risicomanagement doe je samen

De bijdrage van risicomanagement aan de prestaties van projecten, programma's en portfolio's gaat pas écht met sprongen vooruit als betrokkenen een gemeenschappelijke aanpak delen. Met onze incompany trainingen borgt u dat investeringen in training en opleiding resulteren in concrete prestatieverbeteringen. Incompany trainingen zijn mogelijk vanaf 3 tot 5  mensen. We maken de training volledig op maat zodat deze naadloos aansluit op uw praktijk.

Oplossing 1: Individuele training


U kiest voor een individuele training als u zich wilt oriënteren op de mogelijkheden voor uw organisatie. De uitkomst van deze keus kan bijvoorbeeld een presentatie of advies zijn aan interne stakeholders of het management van uw organisatie.

Oplossing 2: Incompany training basis


Tijdens een incompany training basis maken deelnemers kennis de "best practices". Door middel van opdrachten, presentatie en discussie wordt inzicht ontwikkeld in de werking en de toepassing van de managementaanpakken. Deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijk begrippenkader dat bijvoorbeeld als basis kan dienen voor het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak voor uw organisatie.

Oplossing 3: Incompany training plus


Is er al een gevestigde werkwijze maar loopt uw organisatie tegen specifieke knelpunten aan? Willen uw teams een volgende stap zetten? En is er behoefte aan complementaire kennis, inzichten en ervaring om deze op te lossen? Met een incompany training plus lost u knelpunten op en realiseert u prestatieverbeteringen op de korte termijn.

Oplossing 4: Trainen om te Transformeren


Wilt u de transformatie van uw organisatie borgen voor de lange termijn? Lukt het onvoldoende om de verandering door te zetten? En loopt u tegen terugkerende knelpunten aan? Investeer dan in Trainen om te Transformeren. Aan de hand van een intensief praktijkprogramma realiseren uw teams al tijdens de training de eerste stappen van de transformatie.

Oplossing 5: Organisatieontwikkeling


Zijn het belang en de urgentie van uw opgave groot? Is er een organisatiebrede inspanning nodig om het gewenste prestatieniveau te realiseren? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Meestal zetten we een combinatie van diensten in waaronder: een P3M3-assessment, training, coaching, mentoring en advies. Ontwerp en implementatie van tooling behoort ook tot de mogelijkheden.

Quote risicomanagement bij ZAAM Scholengemeenschap

Global Project Performance heeft ons met een integraal verbetertraject geholpen om projectmatig werken te professionaliseren inclusief risicomanagement"
Patricia Huisman, ZAAM Interconfessioneel Onderwijs

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze risicomanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.