De 7 eigenschappen van effectieve projectmanagers

10-08-2020

De Nationale Politie is voortdurend in ontwikkeling. Turbulente tijden vragen doen een groot beroep op het aanpassingsvermogen van het politie- en opsporingsapparaat. Om adequaat in te spelen op veranderende behoeften, voert de Nationale Politie omvangrijke en complexe portfolio's van initiatieven en projecten uit. Om deze projecten te kunnen leiden, hebben projectmanagers niet alleen diepgaande kennis nodig van projectmanagement. Ze kunnen alleen succesvol zijn als hun persoonlijke leiderschapscompetenties goed ontwikkeld zijn.

Organisatorische context

Politie Nederland is een uiterst complexe organisatie. Het managen van projecten en het realiseren van succesvolle veranderingen is dan ook topsport. De opgaven voor de organisatie veranderen regelmatig. Deze weerbarstige omgeving doet een groot beroep op de individuele competenties van projectmanagers om hun initiatieven succesvol te volbrengen.

Opleidingsvraag

Onze projectmanagers moeten belangrijke projecten succesvol realiseren in een complexe omgeving. Zij beschikken al over kennis, vaardigheden en certificeringen op het gebied van projectmanagement zoals PRINCE2, IPMA, MSP en MoR.

Om de effectiviteit van de projectmanagers verder te vergroten, willen we investeren in de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap. 

Onze bijdrage

In response op de vraag van Politie Nederland hebben we een maatwerktraining ontwikkeld onder de naam "De 7 eigenschappen van effectieve projectmanagers". Deze training is geïnspireerd door de best seller van wijlen Stephen Covey. We hebben het gedachtengoed vertaald naar de situatie van de projectmanagers binnen Politie Nederland en dit aangevuld met best practices uit change management en de psychologie.

De trainingen worden verzorgd door onze senior leiderschapstrainers met diepgaande ervaring in complexe publieke organisaties. Voor de deelnemers zijn deze trainingen van grote waarde. Ze worden gewaardeerd met een 9. Als gevolg van dit succes hebben we al meerdere groepen projectmanagers mogen trainen. 

Is uw interesse in de mogelijkheden voor projectmatig werken gewekt?

Global Project Performance levert een compleet dienstenportfolio om de transformatie van uw projectorganisatie te kunnen borgen. Wij leveren advies, training, mentoring en coaching. Lees hier meer over de mogelijkheden bij onze training leiding geven aan projecten.

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt telefonisch van gedachten wisselen met één van onze projectmanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.