Hoe kan IPMA je werkplezier en effectiviteit helpen vergroten?

08-12-2022

Meer plezier in je werk? Je persoonlijke effectiviteit vergroten? Een aantrekkelijke en goed betaalde functie of interessante opdrachten in projectmanagement? Het vakgebied van projectmanagement biedt eindeloze mogelijkheden; juist tijden van de vele transities en transformaties.

In dit artikel leest u hoe IPMA u kan helpen om uw effectiviteit, werkplezier en de kans op aantrekkelijk werk in projectmanagement te vergroten.

De leesduur van dit artikel is ongeveer 10 minuten.

Goed zijn in wat je doet & Plezier in je werk

Heb je werk dat bij je past? En ben je goed in je werk? Dan is de kans groter dat je klanten, collega's en manager je daarvoor waarderen. En dat draagt weer bij aan je werkplezier. Dat is goed voor jou, je organisatie én haar klanten.

Natuurlijk zijn er ook andere factoren die je werkplezier kunnen vergroten zoals leuke collega's, de juiste locatie en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Maar werk dat bij je past en daar goed in zijn, is de basis voor je werkplezier. IPMA's Individuele Competentie Baseline ondersteunt je in het ontwikkeling van je kennis, vaardigheden en ervaring om je doel te realiseren.

Er is toekomst in projectmanagement

Het vakgebied van projectmanagement biedt goede arbeidsperspectieven. Steeds meer werk wordt projectmatig en programmatisch uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat de vraag naar aantoonbare projectmanagement competenties ook toe neemt. IPMA is het enige instituut in Nederland dat mensen de mogelijkheid biedt om naast hun kennis en vaardigheden ook hun competentie in de praktijk te laten toetsen en certificeren. Competenties worden getoetst en gecertificeerd aan de hand van een officieel assessment.

Wat is een individuele competentie?

Er bestaan meerdere definities van een competentie. Maar in de Individual Competence Baseline (ICB4) heeft IPMA (International Project Management Association) een competentie als volgt gedefinieerd:

Individuele competentie is de toepassing van kennis, vaardigheden in combinatie met het vermogen om een gewenst resultaat te bereiken.

 1. Kennis is de verzameling van informatie en ervaring die een persoon heeft. Bijvoorbeeld kennis van de PRINCE2 techniek voor productgericht plannen.
 2. Vaardigheden zijn de specifieke technische kwaliteiten die een persoon heeft om een gedefinieerde taak uit te voeren. Bijvoorbeeld het maken van een Product Breakdown Structure (productdecompositiestructuur).
 3. Vermogen is de effectieve toepassing van kennis en vaardigheden in een bepaalde context. Bijvoorbeeld het vermogen om stakeholders te betrekken bij het maken van een gedragen productdecompositiestructuur.  

Resultaat zonder kennis en vaardigheden is (nog) geen competentie

Een competentie volgens de ICB4 van IPMA is dus veel meer dan dat je kunt aantonen dan dat je als projectleider in staat bent geweest om op tijd en binnen budget de juiste resultaten op te leveren. Een competentie van IPMA is de bewuste en effectieve toepassing van kennis en vaardigheden in een bepaalde projectcontext. Deze definitie is waardevol want:

 • Mensen die kennis en vaardigheden bewust in zetten, zijn beter in staat om uit te leggen op welke manier ze bepaalde resultaten hebben geboekt. Dit inzicht in de relatie tussen aanpak en resultaat levert een basis op om jezelf verder te ontwikkelen maar ook om kennis, vaardigheden en ervaring te delen en over te dragen. Het ondersteunt zelfreflectie en zelfmanagement. En het ondersteunt de ontwikkeling van een lerende organisatie.

 • Effectieve toepassing van kennis en vaardigheden in een bepaalde context veronderstelt een vermogen om standaard best practices op maat te maken voor specifieke projectsituaties of -omgevingen. Daarbij speelt het mee krijgen van betrokkenen in je aanpak een cruciale rol om tot resultaat te komen.

IPMA-trainingen: fundament voor vergroten van je effectiviteit en werkplezier

Tijdens een IPMA-training ontwikkel je projectmanagementkennis en -vaardigheden langs de lijnen van de individuele competentie baseline (ICB4). Deze definieert de competenties die projectmanagers nodig hebben om projecten van een gedefinieerd complexiteitsniveau effectief te kunnen managen. Je wordt je bewust van wat je al weet, kunt en hebt ervaren. Maar ook van wat je nog niet weet, kunt en hebt ervaren. Je vergroot je inzicht in de oorzaken van projectsuccessen en -tegenslagen. Dit inzicht kun je vervolgens weer gebruiken om je persoonlijke ontwikkeldoelen te bepalen en te realiseren. 

Van een IPMA-training heb je een leven lang plezier

Een IPMA-training vereist van deelnemers een flinke inspanning. Naast de vier dagen training moet er ongeveer nog 6 tot 8 dagen hard gestudeerd worden. Voor mensen die projectmanagement "erbij" doen is dat soms een te grote investering. Maar voor mensen die projectmanagement als vak hebben gekozen, mag een IPMA-certificaat niet op het CV ontbreken. Van kennis, inzichten en vaardigheden die je in een IPMA training op doet, heb je een werkend leven lang plezier. Investeren in een IPMA PMO, IPMA D of IPMA C training is daarom altijd de moeite waard. Dat is een investering die zichzelf terug verdient. 

Taakvolwassenheid volgens Hershey & Blanchard

Hershey & Blanchard hanteren in hun model van situationeel leiding geven het begrip van taakvolwassenheid. Dit idee sluit naadloos aan op de ICB van IPMA en de leerstadia van Maslow. Niet iedereen heeft alle kennisgebieden uit de ICB4 even hard nodig in zijn of haar type projecten. Inzicht in wat je wel én niet weet, kunt en hebt aangetoond, geeft je een duidelijk uitgangspunt om je persoonlijke ontwikkeldoelen te identificeren en te definiëren.

Afhankelijk van de projectomgeving waar je op kortere en langere termijn in wilt of denkt te gaan werken, kun je prioriteiten toekennen aan specifieke kennisgebieden. Zo kun je de korte en lange termijn ook goed balanceren. De gestructureerde aanpak biedt je ook een basis om je persoonlijke ontwikkeldoelen te bespreken met je leidinggevende of klant.

Hoe ontwikkel je competenties volgens IPMA?

Kennis is de basis voor je competentieontwikkeling. Training helpt je om te oefenen met nieuwe inzichten en taken in een "veilige" omgeving. Daarna is doen, ervaren, reflecteren en verbeteren nodig om nieuwe taken en competenties te ontwikkelen. Mentoring en coaching kunnen daarbij goede hulpmiddelen zijn. Als je organisatie een "Community of Practice" heeft dan draagt dit ook bij aan je ontwikkeling. Kennisdeling is een beproefde manier om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Het mooi van de ICB is dat contextuele competenties, technische competenties en gedragscompetenties integraal worden benaderd. En dat is precies wat je nodig hebt om projectprestaties te verbeteren.

IPMA's certificering van competenties: Unique Selling Point

Mensen die naast een theorie-deelcertificaat ook het prestigieuze IPMA C assessment of IPMA B assessment succesvol afleggen, onderscheiden zich van de menigte met een onderscheidend certificaat. Ter voorbereiding op het assessment interview moet je:

 • Een ervaringsdocument opstellen om je ervaring aan te tonen.
 • Referenten op voeren.
 • Een zelf assessment uitvoeren.
 • Een 360-graden review uitvoeren.
 • Een projectrapport opstellen.

De assessoren die het IPMA-assessment afnemen, beschikken zo over fijnmazige informatie vanuit meerdere invalshoeken. Op deze manier kunnen zij het assessment interview goed voor bereiden. Uiteindelijk levert het ze tezamen met het interview zelf ook een degelijke onderbouwing van hun oordeel over de competenties van de kandidaat. Dat wekt vertrouwen en versterkt de waarde van het IPMA-certificaat.

Onze IPMA trainingen en diensten op een rij

Global Project Performance biedt het meest complete pakket van IPMA trainingen en diensten voor zowel organisatie als de individuele projectmanager of PMO'er:

 1. IPMA PMO training
 2. IPMA PMO Competentie Assessment
 3. IPMA C training
 4. IPMA C rapportbegeleiding
 5. IPMA B rapportbegeleiding
 6. IPMA A rapportbegeleiding
 7. IPMA praktijktraining
 8. IPMA Introductie workshop
 9. IPMA Implementatie workshop
 10. IPMA mentoring en coaching
 11. IPMA volwassenheidsmeting 

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze IPMA-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.