IPMA C: hoe bereken je de complexiteit van je project?

07-12-2022

Wilt uw projectmanagement competenties objectief aantonen? Dan is het behalen van het prestigieuze IPMA C certificaat de internationaal erkende manier om dat te doen. U legt eerst het IPMA C examen af en daarna het officiële IPMA C assessment. U moet binnen 18 maanden na het behalen van uw IPMA C theorie-certificaat het IPMA C assessment afleggen. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 36 niet overlappende  maanden ervaring nodig als projectmanager, deelprojectmanager of projectleider om in aanmerking te komen voor het IPMA C Assessment. De complexiteitsscore van uw project moet groter of gelijk aan 16 zijn. In deze blog gaan we verder in op de complexiteitsscore. Wat betekent dit? Waarom is het belangrijk? En hoe bereken je hem?

Niet de omvang maar de complexiteit van uw project

In het vak van projectmanagement is het de complexiteit die bepaalt in welke mate er aanspraak zal worden gedaan op uw projectmanagement competenties. Een groot project met veel mensen en een hoog budget kan complex zijn maar dat hoeft niet. Als u een IPMA-assessment af wilt leggen dan is de complexiteit leidend om te bepalen of u het IPMA-assessment op niveau C, B of A af zal leggen.

Doelstelling van dit artikel

Na het lezen van deze blog weet u:

 • Wat IPMA onder projectcomplexiteit verstaat.
 • Wat het belang van projectcomplexiteit is.
 • Hoe u de complexiteitsscore voor een IPMA C project berekent.
 • Of u gekwalificeerd bent om het IPMA C Assessment af te kunnen leggen.

Vragen of ondersteuning?

We doen dit aan de hand van een concreet voorbeeld. Hebt u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Bel ons dan op 030 22 11 987 of vul het contactformulier in. Dan nemen we direct contact met u op. Wij denken met u mee!

1. De Individual Competence Baseline (ICB4) & Complexiteit

Technische competentie: projectontwerp

Het vaststellen van de complexiteit van een project is in de ICB4 onder gebracht bij de technische competentie "projectontwerp" of "project design". Het doel van de competentie project design is om alle relevante contextuele en sociale aspecten te integreren in het ontwerp en de aanpak van het project.

Kerncompetentie-indicatoren projectontwerp

De kennis die projectmanagers nodig hebben om een project goed te ontwerpen heeft betrekking op de volgende kerncompetentie indicatoren:

 • Onderkennen, prioriteren en beoordelen van succescriteria.
 • Beoordelen, toepassen en uitwisselen van en met andere projecten.
 • Bepalen van de complexiteit en consequenties voor de aanpak.
 • Selecteren en beoordelen van de overall projectaanpak.
 • Ontwerpen van de architectuur voor de projectuitvoering.

2. Bepalen van de complexiteit en consequenties voor de projectaanpak

Beschrijving ICB4

Om tot een juiste projectaanpak te komen, is het nodig dat een projectmanager rekenschap neemt van de complexiteit van het project, de beoogde uitkomsten en/of de projectmanagementprocessen. Complexiteit kan voortkomen uit diverse bronnen en oorzaken:

 • Het kan bijvoorbeeld zijn dat de beoogde uitkomsten en interne processen van het project innovatief, technisch complex of onderling verwikkeld zijn.
 • Een project kan meerdere teams, mensen, leveranciers en afhankelijkheden kennen.
 • Complexiteit kan voort komen uit een variëteit van stakeholders met verschillende belangen, of meerdere interfaces met andere projecten, programma's en processen.
 • Vereiste doorlooptijd en beschikbaar budget kunnen beperkt zijn.

Al deze interne en externe factoren moeten in worden geïdentificeerd en beoordeeld om tot een goede projectaanpak te komen. 

Maatstaven - een projectmanager moet:

 • De complexiteit identificeren met een passende aanpak.
 • Complexiteit vergrotende aspecten onderkennen.
 • De impact van specifieke processen, beperkingen, uitkomsten, interne en externe parameters op de projectcomplexiteit identificeren.

3. Het scoren van de complexiteit in het ervaringsdocument

Het ervaringsdocument is een belangrijk document dat de kandidaat moet indienen bij IPMA Certificering zodat de assessoren zich kunnen voorbereiden op het assessment interview. In het ervaringsdocument moet de projectmanager de projecten scoren op complexiteit voor de volgende factoren:

 1. Output-gerelateerde complexiteit: ontstaan door vage, veeleisende en/of onderling tegenstrijdige doelen, eisen en/of verwachtingen.
 2. Proces-gerelateerde complexiteit: ontstaan door het aantal taken, aannames en beperkingen en hun onderlinge afhankelijkheden; de processen met de betreffende kwaliteitseisen; het team en communicatiestructuur; en de beschikbaarheid van ondersteunende methoden, instrumenten en technieken.
 3. Input-gerelateerde complexiteit: ontstaan door het verwerven en financieren van de nodige budgetten (eventueel uit meerdere bronnen); de diversiteit van of het gebrek aan middelen (zowel menselijke als andere); en de processen en activiteiten die nodig zijn om de financiële en resource aspecten te managen, waaronder inkoop.
 4. Risico-gerelateerde complexiteit ontstaan door: het risicoprofiel en de onzekerheidsniveaus van het project en de daarvan afhankelijke initiatieven.
 5. Strategie-gerelateerde complexiteit: ontstaan door de invloed van de formele strategie van de
  sponsorende organisatie(s), de normen, voorschriften, informele strategieën en beleidsmaatregelen die het project kunnen beïnvloeden; het belang van het eindresultaat voor de organisatie, de mate van overeenstemming tussen de belanghebbenden; de informele invloed, belangen en weerstand rond het project; en eventuele vereisten van wettelijke of regulerende aard.
 6. Organisatie-gerelateerde complexiteit: ontstaan door het aantal en de verstrengeling van de raakvlakken tussen het project met de systemen, de structuren en de rapportage- en besluitvormingsprocessen van de organisatie(s).
 7. Sociaal-culturele complexiteit: ontstaan door: de sociaal-culturele dynamiek. Deze kan onder meer bestaan uit de raakvlakken met deelnemers, belanghebbenden of organisaties van verschillende sociaal- culturele achtergronden, of het te maken krijgen met verspreide teams.
 8. Team-gerelateerde complexiteit: ontstaan door de eisen aan het management en leiderschap binnen het project. Het gaat hier om de complexiteit die ontstaat door de wisselwerking van de team(s) en hun volwassenheid en de daarmee verband houdende mate van visie, begeleiding en aansturing van u als projectmanager die de team(s) nodig hebben om te leveren.
 9. Innovatie-gerelateerde complexiteit: ontstaan door de mate van technische innovatie binnen het project. Dit omvat bereidheid tot leren en de bijbehorende vindingrijkheid die nodig is om te innoveren en/of om te werken met onbekende resultaten, benaderingen, processen, instrumenten en/of methoden.
 10. Autonomie-gerelateerde complexiteit: ontstaan door de mate van autonomie en verantwoordelijkheid die aan de manager van het project is gegeven of door hem/haar genomen of getoond wordt. Dit manifesteert zich in de coördinatie, de communicatie, het bevorderen en het
  verdedigen van de belangen van het project bij anderen.

4. Voorbeeld complexiteitsniveaus output-gerelateerd

4 complexiteitsniveaus

Er zijn 4 complexiteitsniveaus. Voor elk van de voorgaande 10 indicatoren scoort u voor elk project in uw ervaringsdocument:

 1. Zeer laag.
 2. Laag
 3. Hoog.
 4. Zeer hoog.

Voorbeeld: output-gerelateerde complexiteit

 1. Zeer laag: er zijn amper vage, tegenstrijdige en/of veranderende doelen en/of eisen binnen het project.
 2. Laag: het project heeft last van vage, tegenstrijdige en/of veranderende doelen en/of eisen op afdelings- of
  divisieniveau binnen de eigen organisatie.
 3. Hoog: het project wordt in ernstige mate geraakt door vage, tegenstrijdige en/of veranderende doelen en/of
  eisen. deze zijn ook afkomstig van de hoogste niveaus binnen de eigen organisatie.
 4. Zeer hoog: het project wordt in ernstige mate geraakt door vage, tegenstrijdige en/of veranderende doelen en/of eisen. Deze zijn ook afkomstig vanuit de hoogste niveaus van meerdere organisaties, die belang hebben bij of invloed hebben op het project.

Voorbeeld uitwerking

Wist u dat Global Project Performance de eerste Keurmerkopleider in Nederland is?

IPMA Certificering heeft een Keurmerk voor opleiders in het leven geroepen om te borgen dat de kwaliteit van de training, de trainer en het opleidingsinstituut aan de hoogste eisen voldoen. IPMA Certificering toetst dit periodiek en onafhankelijk ten opzichte van haar standaards. Met een Keurmerkopleider kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit objectief getoetst en transparant is. Niet voor niets scoren wij al jaren in de top van de Nederlandse markt met tevredenheid en slagingspercentages. U krijgt bij ons onverdeelde aandacht en service op maat. Wij denken met u mee!

Download documentatie voor IPMA-assessments

Op de volgende pagina's kunt u de documenten downloaden die u moet in vullen ter voorbereiding op het IPMA C, IPMA B en IPMA A assessment:

 1. IPMA C rapportbegeleiding
 2. IPMA B rapportbegeleiding
 3. IPMA A rapportbegeleiding

Onze IPMA trainingen en diensten op een rij

Global Project Performance biedt het meest complete pakket van IPMA trainingen en diensten voor zowel organisatie als de individuele projectmanager of PMO'er:

 1. IPMA PMO training
 2. IPMA PMO Competentie Assessment
 3. IPMA C training
 4. IPMA C rapportbegeleiding
 5. IPMA B rapportbegeleiding
 6. IPMA A rapportbegeleiding
 7. IPMA praktijktraining
 8. IPMA Introductie workshop
 9. IPMA Implementatie workshop
 10. IPMA mentoring en coaching
 11. IPMA volwassenheidsmeting 

Ondersteuning bij voorbereiding IPMA C Assessment?

Als u een IPMA C assessment af gaat leggen dan wilt u liever alles "first time right":

 • Documenten juist ingevuld zodat u ze niet terug gestuurd krijgt van IPMA Certificering.
 • Een goede assessmentstrategie.
 • Souplesse in het onder woorden brengen van uw ervaring en competenties.

Wij helpen u daarbij door middel van IPMA C rapportbegeleiding, volledig op maat voor uw persoonlijke omstandigheden:

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze IPMA-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.